Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
My i nasze środowisko

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 993 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to opracowany i realizowany przeze mnie program prośrodowiskowy którego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej młodziezy.

PROGRAM
„MY I NASZE ŚRODOWISKO”

Opracowała:
Iwona Grabowska-Broda

 Wstęp
   

            Stan środowiska, w którym żyjemy zmienia się w wyniku działalności człowieka.

Znaczny rozwój przemysłu i motoryzacji spowodował, że powietrze, woda i gleba są zanieczyszczone.

Przyroda jest niszczona, a wraz z nią niszczony jest człowiek. Człowiek sam stał się ofiarą postępu. Zatrucie środowiska może doprowadzić do niepokojącego wzrostu zachorowań na raka, zapalenia oskrzeli i innych schorzeń. Właśnie degradacja naszego zdrowia przez substancje pochodzenia cywilizacyjnego przypomina nam, że jesteśmy częścią przyrody.

Człowiek poprzez swoje działania niszczy przyrodę, ale może także podjąć działania zmniejszające szkodliwy wpływ swych poczynań. To jak będą żyły następne pokolenia zależy od świadomości i działań młodych. Młode pokolenie nie wyobraża sobie życia bez osiągnięć techniki. Naszym zadaniem jest nauczyć młodzież rozumnie i świadomie korzystać zarówno z zasobów przyrody, jaki i dobrodziejstw cywilizacji.

Mając na uwadze powyższe rozważania podjęłam się opracowania i realizacji niniejszego programu
I. Cele ogólne
 • Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania.
 • Wskazanie młodzieży jak człowiek oddziałuje na środowisko i jakie są tego konsekwencje.
 • Rozwijanie wrażliwości uczniów na stan środowiska naturalnego.
 • Motywowanie do podejmowania działań na rzecz poprawienia stanu środowiska.
 • Motywowanie do podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska.
 • Edukowanie młodzieży poprzez aktywne działanie na rzecz środowiska.
 • Umożliwienie podejmowania działań na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego.
 • Umożliwienie projektowania i prowadzenia obserwacji i doświadczeń biologicznych.
 • Kształtowanie zasad właściwego gospodarowania zasobami przyrody.
 • Wskazanie młodzieży możliwości zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypisku, ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.
 • Pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności rozbudzanie jego twórczej postawy.
 • Aktywacja i integracja społeczności lokalnej wokół zagadnienia stanu czystości środowiska.

II. Cele szczegółowe (operacyjne).
Uczeń:

·        - wymienia źródła zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujące w miejscu zamieszkania,

·        - podaje sposoby oddziaływania człowieka na środowisko,

·        - opisuje konsekwencje oddziaływania człowieka na środowisko,

·        - wykazuje się wrażliwością na stan środowiska naturalnego,

·        - podejmuje działania na rzecz poprawienia stanu środowiska i zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń,

·        - projektuje i prowadza obserwacje i doświadczenia biologiczne,

·        - wymienia i stosuje zasady właściwego gospodarowania zasobami przyrody,

·        - opisuje i stosuje w praktyce działania zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypisku, ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

III. Formy realizacji:
Program realizowany będzie w klasach I – III gimnazjum, częściowo działaniem objęci będą także uczniowie szkoły podstawowej.IV. Sposoby realizacji:

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Diagnoza

§      Ankieta

§      Analiza ankiety


Październik

Wskazanie jak człowiek oddziałuje na środowisko i jakie są tego konsekwencje

§      Referaty uczniów

§      Dyskusja

§      Konkurs prac plastycznych

§      Prezentacja prac plastycznych

§      Przygotowanie gazetek

§       Prezentacja gazetek

§      Konkurs prac pisemnych


Cały rok szkolny

Uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania.


§      Dyskusja kierowana

§      Realizacja projektu „Tropimy dzikie wysypiska”

§      Prezentacja inscenizacji


Cały rok szkolny

Wskazanie młodzieży możliwości zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypisku, ścieków odprowadzanych z gospodarstw domowych i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.


§      Dyskusja kierowana

§      Konkurs prac pisemnych

Marzec

Podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego

§      Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki surowców wtórnych

§      Zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki szkła


Cały rok szkolny

Pobudzanie wszechstronnego rozwoju ucznia, a w szczególności rozbudzanie jego twórczej postawy.
§      Realizacja projektu „Badamy stan środowiska naturalnego"


Kwiecień -maj

Kształtowanie zasad właściwego gospodarowania zasobami przyrody.


§      Przygotowanie inscenizacji

§      Prezentacja inscenizacji

Czerwiec

V. Oczekiwane osiągnięcia uczniów:

v     Wzrost zainteresowania stanem środowiska, w którym żyje,

v     Podejmowanie działań na rzecz środowiska,

v     Promowanie postaw prośrodowiskowych w dalszym etapie nauki,

v     Promowanie przez uczniów działań na rzecz środowiska w społeczności lokalnej,


VI. Ewaluacja
Ø         Ankieta

Ø         Zbiór konkursowych prac plastycznych

Ø         Zbiór konkursowych prac pisemnych

Ø         Wypracowany scenariusz prezentowanej inscenizacji

Ø         Wyniki prac projektowych

Ø         Efekty zbiórki surowców wtórnych

Ø         Efekt zbiórki szkła
Iwona Grabowska-Broda

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie