Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji emocjonalnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2722 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ,, Edukacja emocjonalna w młodszym wieku szkolnym- RAZEM ŁATWIEJ I WESELEJ” jest zgodny z podstawami programowymi i podatny na modyfikację. Sądzę, że zgodnie z jego przeznaczeniem będzie pomocą dla uczniów i rodziców w lepszym rozpoznawaniu i nazywaniu własnych emocji oraz w lepszym zrozumieniu przyczyn swoich uczuć.
1. OPIS OGÓLNY I ZAŁOŻENIA PROGRAMU „RAZEM ŁATWIEJ I WESELEJ”

TEMAT : Edukacja emocjonalna dziecka w młodszym wieku szkolnym

ADRESAT : Uczniowie klasy I-III

CZAS REALIZACJI : 3 – lata (w roku szkolnym ok. 20 spotkań po 1 godzinie)

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI
 • Będą umiały rozpoznać i nazwać swoje oraz cudze uczucia,
 • Nauczą się kontrolować własne zachowania, panować nad emocjami
 • Wykształcą u siebie nawyk uczciwej gry i współzawodnictwa
2. CELE OGÓLNE PROGRAMU / z poziomu wiadomości, umiejętności oraz wychowawcze/
 • Rozwijanie słownictwa określającego różne stany emocjonalne i uczuciowe (smutek, zadowolenie, wściekłość, złość, szczęście, duma, nieśmiałość, lęk, radość, gniew, upór, zdziwienie, odwaga, zmartwienie, zawstydzenie, nienawiść, przykrość, cierpienie itd.)
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych interakcji z innymi dziećmi,
 • Kształtowanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości i silnej osobowości
 • Ukształtowanie poczucia przynależności do danej społeczności (grupy)
 • Ukształtowanie prospołecznych postaw, eliminowanie aspołecznych zachowań
3. SZCZEGÓŁOWY ZESTAW HASEŁ PROGRAMOWYCH dla kl.I

Nr hasła Hasło programowe Zakres treści programowych Szczegółowe cele operacyjne Metody osiągania celów
1. Poznajemy się wzajemnie
 • Poznanie imion kolegów i koleżanek
 • Ośmielanie dzieci do występów przed szerszym audytorium
 • Wprowadzanie pojęć: grupa, zasady, reguły
Dzieci:
 • głośno i bez skrępowania przedstawiają się
 • słuchają uważnie współ rówieśników
 • nawiązują kontakt z innymi
 • przestrzegają zasad, reguł, zabaw prowadzonych w grupie
Gry i zabawy interakcyjne wg W. Vopel cz. I Np. „Ruch we dwoje”, „Złap swoje imię”,”Miejsce po mojej prawej stronie”, „Puszczanie oczka”, „Lis i zając” itp.
2. Nasze ulubione zajęcia i zabawy
 • Poznanie zainteresowań rówieśników
 • Kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej w grach i zabawach
 • opowiadając o swoich pasjach zainteresowaniach i hobby nauczą się podporządkowywać regułom i normom oraz poleceniom wydawanym przez nauczyciela
 • uświadamiają sobie, iż w zespole można się świetnie bawić, czuć się bezpieczniej, łatwiej pokonywać trudności
 1. Pogadanki w kręgu – moje pasje-
 2. Pantomima – „Co lubię robić”
 3. Gry i zabawy interakcyjne
  „Jestem – potrafię – mam”
  „Odgadywanie życzeń”
  „Cztery kąty”
 4. Zabawy ruchowe ze śpiewem „Rolnik”, „Mało nas”
3. Używamy magicznych słów – proszę, dziękuje, przepraszam itd. .
 • poznanie „recepty” na kulturalne zachowanie
 • minimalizowanie stanów napięcia w grupie
 • będą umiały użyć właściwych zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach „przepraszam”
 • będą potrafiły przełamywać złość, nawiązywać kontakty z grupą po wybuchu złości
 1. Gry i zabawy interakcyjne „Kto ile mówi”, Proszę – dziękuje, przepraszam
 2. Historyjki obrazkowe – „Co trzeba powiedzieć”
 3. Zabawy sytuacyjne
4. Co czuję ?
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji swoich i czyichś
 • interpretowanie w kategoriach uczuć i motywów
- nazywają uczucia , które kierują nimi w określonych stanach emocjonalnych
 1. Obrazki z postaciami bohaterów dziecięcych bajek w wyraźnie emocjonujących sytuacjach
 2. Karta pracy „Kostka uczuć” „Co ta twarz wyraża”
 3. Gry i zabawy interakcyjne „Jestem kimś innym” „Co czuję – gdy…” Mowa ciała”
5. Nie czyń drugiemu co Tobie niemiłe
 • uczenie odpowiedzialności za słowa i czyny
 • przeciwdziałanie symptomom zachowań agresywnych
 • wiedzą, że słowami i czynami można zrazić do siebie kolegów
 • będą umiały w określonych sytuacjach zapanować nad swoimi emocjami
 • poznają nowe możliwości wyrażenia swoich uczuć
 1. Karty pracy „Co się stało – rysunki sytuacyjne
 2. Zabawy interakcyjne „Kiedy jestem wściekły” , „Denerwuje mnie u ciebie”
 3. Zajęcia plastyczne -Malowanie uczuć” – zmieniamy uczucia negatywne na pozytywne np. z agresji – przyjaźń, wściekłości – spokój - „Symbole agresji”
 4. Swobodne i kierowane rozmowy na temat przeżywanych stanów emocjonalnych
 5. Tworzenie zbioru „Tekstów uczuć” za pomocą wyrazów określających dany stan uczuciowy np. „teksty złości”, „teksty dobroci” , życzliwości .
6. Złość, agresja -dobrze czy źle
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania przyczyn złości i agresji
 • minimalizowanie stanów napięcia w grupie
 • uświadamianie dzieciom konsekwencji zachowań agresywnych
 • będą umiały określić jak się czują w grupie, wskazać sytuację, w której czują się lepiej i pewniej
 • nauczą się pokonywać przeszkody bez używania przemocy, za pomocą pomysłowości
 • poznają konsekwencje nie zażegnanych kłótni
 1. Zabawy interakcyjne
  „Zróbcie miejsce nadchodzę”
  „Wszyscy słuchają mojej komendy”
  „Kto tutaj rządzi”
  „To miejsce należy do mnie”
  „Wymówki”
 2. Karty pracy – tworzenie listy „Alfabet złości” - wykres kołowy „To mnie najbardziej denerwuje”
 3. Swobodne i kierowane rozmowy na temat indywidualnych przyczyn, wybuchu złości. Zdenerwowania itp.
7. Uczymy się żyć w przyjaźni
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów
 • kształtowanie nawyków zgodnego i kompromisowego zachowania się
 • rozwój postawy solidarności w grupie
 • poznają sposoby przezwyciężania zatargów
 • będą umiały rozpoznać źródło konfliktu
 • nauczą się pokojowo rozwiązywać konflikty bez stosowania agresji
 • nauczą się akceptować decyzję innych (nie tylko swoją)
 1. Opowiadanie nauczyciela „O dziecku, które pokonało złość”, do którego zakończenie wymyślają dzieci”
 2. Zabawy sytuacyjne
  „Pobawmy się w złość”
  „Minione kłótnie”
 3. Zabawy prowadzone metodą „giełda pomysłów”
 4. Wykonanie gazetki „Hasła przyjaźni”
8. Być lepszym
 • kształtowanie umiejętności wykazywania zrozumienia dla innych
 • tworzenie pozytywnych kontaktów społecznych w grupie
 • będą potrafiły zrezygnować ze swojego punktu widzenia i przejmować inne stanowiska
 • nauczą się lepiej rozumieć siebie nawzajem
 • te, które popadają w częste konflikty, zbliżą się do siebie
 1. Zabawy interakcyjne „Ręka nie musi bić” , „Innymi oczami” , „Odgadywanie życzeń”
 2. Pogadanki na temat życia codziennego, filmów dla dzieci
9. Jaki jestem ?
 • kształtowanie umiejętności budowania poczucia własnej wartości i silnej osobowości
 • dowartościowanie dzieci o niskiej samoocenie
 • kształtowanie umiejętności asertywnych
 • nauczą się dostrzegać w sobie pozytywne cechy, własną wartość
 • będą zwracały uwagę na fakt, iż każdy człowiek posiada pozytywne i negatywne cechy; zrozumieją, że nie ma ideałów
 • nauczą się pozytywnego spojrzenia na siebie i na innych
 1. Zajęcia plastyczne „Rysunek postaci lub profilu”(rzucanie cienia)
 2. Notatnik wykonany przez dzieci „Kim jestem”
 3. Zabawy interakcyjne
  „Jestem – potrafię – mam”
  „Taki sam i inny”
  „Moje dobre strony”
  „Dwie strony medalu”
 4. Rozmowy kierowane na temat „Jestem dumny z tego, że …”
10 Okazywanie uczuć w rodzinie
 • kształtowanie umiejętności komunikacji wewnątrzrodzinnej werbalnej i poza werbalnej
 • sposoby okazywania uczuć miłości i szacunku członkom rodziny
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów w rodzinie (podział obowiązków domowych)
 • nauczą się komunikować swoje potrzeby i uczucia w sposób werbalny i poza werbalny (gestem i mimiką)
 • będą wiedziały że od otwartości i szczerości rozmowy będzie zależała przyjaźń i uczucie w rodzinie
 • będą odnosić się z miłością i szacunkiem do wszystkich członków rodziny
 • będą czynnie uczestniczyły w wypełnianiu obowiązków domowych (wynoszenie śmieci, sprzątanie, wyprowadzanie psa)
 1. Scenki sytuacyjne pantomimiczne
 2. Gry i zabawy interakcyjne
  „Przeciętna rodzina”
  „Obrazki z dzieciństwa”
  „List do mamy i taty”
  „Rozmowa rodziców”
  „Matka i córka”
  „Ojciec i syn”
  „Tato jesteś świetny”
  „Niespodzianka”
  „Składamy sobie życzenia”
  „Kto ci pomoże”
 • w programie wykorzystano propozycje zabaw z „Gry i zabawy interakcyjne” K.W.Vopel,cz.1,2,3,4
4. PLANOWANE PROCEDURY EWALUACJI PROGRAMU
 • opracowanie karty oceny opisowej ucznia dot. Zachowań pozytywnych i negatywnych
 • analiza wytworów prac plastycznych ucznia
 • wypełnianie przez uczniów ankiety, opracowanej techniką niedokończonych zdań dot. nazywania stanów emocjonalnych i związanych z tym uczuć
 • karty graficzne(plątaninki, rebusy, krzyżówki)
opracowała

mgr Alina Miśkiewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie