Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dzień Ziemi - konspekt zajęć integralnych w kl.II

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4617 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

przedstawiam pomysł świętowania Dnia Ziemi w klasie II wykorzystując teorię zintegrowanych zadań szkolnych, której twórcą jest prof. Janusz Gnitecki UAM Poznań

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II –aktywność polonistyczna i plastyczna

Dzień Ziemi

     Rzeczywistość początku XXI wieku jest wieloznaczna. Charakteryzuje ją brak autorytetów lub ich zmienność. Szczególnym transformacjom podlega szkoła. Musi ona nadążyć za zmianami społecznymi. Te z kolei rodzą nowe zagrożenia i stawiają przed współczesną pedagogiką nowe zadania.

     Dzieci trzeciego tysiąclecia nie mogą być kształtowane i wychowywane w oparciu o dotychczas stosowane metody. Świat zrodził bowiem szereg nowych zagrożeń, do których zaliczyć można brak odporności na stresy, lęki, agresję, brak wewnętrznej równowagi, zaniedbania, przemoc w rodzinie. Powodują one, że w sposobie wychowania i nauczania konieczne są zmiany.

     Współczesna szkoła stawia na żywy kontakt z dzieckiem, pełna jest troski o wartości.. spotyka się też z ograniczeniami; standardowe umiejętności nie prowadzą do maksymalizacji tego rozwoju. Konieczne staje się opracowanie nowego programu kształcenia.

     Te ograniczenia przezwycięża program kształcenia wspierający i stymulujący rozwój wzwyż. Polega on na zrównoważeniu i uspójnieniu struktur poznawczych.

     Integracja w tym ujęciu nie polega na łączeniu coraz większej liczby elementów, bo są ambiwalentne, ale na zrównoważeniu tych sprzeczności. Dzieje się tak za sprawą zintegrowanych zadań szkolnych, które są podstawowym źródłem zmiany w uczniu, w warunkach relaksacji, wizualizacji i afirmacji oraz uprzedniego doświadczenia uczniów.

     Stosując zintegrowane zadania w swojej klasie dostrzegam dużą zmianę w uczniach, która wyraża się przede wszystkim wiarą we własne możliwości i zwiększeniem oryginalności rozwiązań. Dzieci, których aktywność twórcza i odtwórcza jest stymulowana przez zadania całkowicie lub częściowo zamknięte wykazują się poprawnością wykonania. Uczniowie, których aktywność twórcza i odtwórcza stymulowana jest przez zadania całkowicie lub częściowo otwarte, wykazują się dużą pomysłowością, zaskakującymi rozwiązaniami.

     Najciekawsze jest jednak to, że podczas rozwiązywanie zadań ujawniają się jednostki mało zdyscyplinowane w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale niezwykle twórcze. Ich rozwój bowiem nie poddaje się żadnym schematom.

     Podczas pracy z zintegrowanymi zadaniami szkolnymi chodzi o to, by najpierw je wykonywać, a potem samodzielnie tworzyć.

Temat: Dzień Ziemi

Cele wynikowe:
  1. Rozwijanie umiejętności twórczych i odtwórczych w kształtowaniu postawy dbania o swoja planetę.
  2. Kształtowanie postaw proekologicznych.
  3. Bogacenie zasobu słownictwa o wyrazy związane z czasem.
  4. Wdrażanie do samokontroli i samooceny uzyskanych efektów pracy w trakcie rozwiązywania zintegrowanych zadań szkolnych.
Cele operacyjne:
Uczeń potrafi:
  • napisać niezwykły tekst, z którego będzie wynikać, że jest przyjacielem Ziemi
  • przedstawić swoje przemyślenia nt. tego, co może stać się z przyrodą za 100 lat rozwiązać szyfr
  • napisać oryginalny tekst wykorzystując podane słownictwo
  • wykonać plakat ukazujący piękno Ziemi, stosując farby i papier kolorowy
  • odszyfrować wyrażenie i wyjaśnić je w dowolnej formie pisemnej
  • wstawić podane wyrażenia w tekst z lukami
Metody: stymulujące i wspierające twórczą i odtwórczą aktywność uczniów klas początkowych w szkolnej nauce kształcenia zintegrowanego wycieczka

Formy: praca zbiorowa różnorodna, indywidualna różnorodna

Środki dydaktyczne: arkusz szarego papieru, tabela do określania stanu i prognozy pogody wg reakcji roślin, plansza z zegarem przyrody, muzyka przyrodnicza, przybory plastyczne

Przebieg zajęć:

Faza Czynności nauczyciela Czynności uczniów
P R Z Y G O T O W A N I E Wita się z dziećmi w kręgu, włącza muzykę przyrodniczą ( odgłosy ptaków, szum drzew). Proponuje rytmiczne oddychanie i pisanie ręką niedominującą Stwarza sytuację dydaktyczną. Rozkłada szary papier – planetę Ziemię i zachęca do odrysowania konturów swoich stóp Ukazuje związek śladów stóp ze śladami pozostawionymi na Ziemi Witają się z nauczycielem. Poprzez słuchanie muzyki wprowadzają się w stan relaksacji. Piszą niedominującą ręką nazwy ptaków i słyszanych odgłosów przyrody Zaznaczają „swoje miejsce” na Ziemi Zapoznają się z pojęciem ekologia
P R O J E K T O W A N I E Włącza muzykę relaksacyjną z odgłosami przyrody. Prosi o spokojne wypisywanie nazw roślin i zwierząt żyjących najbliżej nas, czyli Poznania i okolicy. Proponuje wycieczkę do ogrodu szkolnego (szkolnego lub pobliskiego). Stwarza sytuacje do samodzielnego rozpoznawania zapisanych w klasie roślin i zwierząt. Poszerza informacje dzieci. Stymuluje afirmację: ja, Grześ, jestem przyjacielem przyrody i strażnikiem jej piękna. Chcę dbać o nią. Potrafię znaleźć sposób na ochronę piękna Ziemi. Indywidualnie wypisują nazwy roślin i zwierząt, korzystając najpierw z własnych doświadczeń a później z atlasów i encyklopedii. Wzbogacają swoje wiadomości o roślinach i zwierzętach oraz nabywają umiejętności ich wyszukiwania w środowisku naturalnym. Afirmują swoje twórcze i odtwórcze możliwości w układaniu i rozwiązywaniu zintegrowanych zadań szkolnych.
R E A L I Z A C J A Inspiruje uczniów do podjęcia realizacji zintegrowanych zadań szkolnych na ośmiokrotnej ścieżce przekształceń struktur poznawczych. Rozwiązują zadania w odpowiedniej kolejności, na tle przyciszonej muzyki. Zozz Rozwiąż szyfr a dowiesz się, co wspólnego mają kwiaty z zegarem. (kielichy kwiatów różnych roślin otwierają się i zamykają w różnych godzinach doby, i tak powstaje zegar kwiatowy. Zzoo Korzystając z tabeli oblicz, ile godzin otwarty jest mak i mniszek pospolity. Zozo Napisz dowolny, oryginalny tekst wykorzystując następujące wyrażenia: zjawić się o czasie, na czas, być przed czasem, czas szybko płynie, krótki czas wykonania. Zooz Pomyśl, co może stać się z przyrodą za 100 lat, gdy człowiek będzie niszczył jej piękno. Przedstaw swoje przemyślenia w formie plakatu.
P O D S U M O W A N I E Prosi uczniów o przedstawienie efektów swojej pracy. Skłania do samooceny i samokontroli. Proponuje uczniom zadanie. Proponuje dokończenie zdań. Prezentują swoje prace. Podsumowują i oceniają je. Wyróżniają oryginalne i poprawne. Zzoo Odszyfruj wyrażenie i wyjaśnij je w dowolnej formie pisemnej. Zapisują oryginalne i poprawne rozwiązania. Indywidualnie, w kręgu kończą zdania: Gdybym był drzewem, byłbym.... Gdybym był zwierzęciem, byłbym... Gdybym był owocem, byłbym... Gdybym był rośliną, byłbym...
P L A N O W A N I E Włącza muzykę baroku i zachęca do relaksacji. Wizualizacja Wyobraź sobie, że jesteś przyjacielem przyrody. w jaki sposób to udowodnisz? Zamykają oczy, rozluźniają się. Wyobrażają sobie, jak przedstawić siebie jako przyjaciela przyrody. Samodzielnie wybierają rodzaj zadania do wykonania Zooo Napisz niezwykły tekst z którego będzie wynikać, że jesteś przyjacielem przyrody. Zzzz Wstaw podane wyrażenia do tekstu z lukami.


Małgorzata Swędrowska
SSP nr 1
STO Poznań

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie