Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2366 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program edukacji prozdrowotnej jest przeznaczony do realizacji w klasach I-III szkoły podstawowej. Stworzyłam ten program, by w ciekawy sposób przekazać wiedzę i ćwiczyć umiejętności dotyczące zdrowia, higieny i bezpieczeństwa. W propozycji tej zawarłam również niektóre formy ewaluacji programu.
CHCĘ ŻYĆ ZDROWO I BEZPIECZNIE

Program edukacji prozdrowotnej w klasach I-III

Wstęp

     Celem nadrzędnym zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w jego całościowym rozwoju, by było przygotowane, na miarę swoich możliwości do życia z ludźmi, z przyrodą i samym sobą. Nie bez znaczenia dla fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka jest wpływ edukacji prozdrowotnej. Przekazując wiedzę o zdrowiu i kształtując postawy prozdrowotne ułatwiamy dzieciom prowadzenie zdrowego stylu życia, poprawę zdrowia i jakości życia. Jest to inwestycja długofalowa, ale warto ją ponieść, by nasze społeczeństwo świadomie podchodziło do spraw zdrowia. Każde dziecko ma do tego prawo.

     Zaproponowany przeze mnie program edukacji prozdrowotnej jest przeznaczony do realizacji w I etapie edukacyjnym szkoły podstawowej. Program ten zawiera treści dotyczące zdrowia, higieny i bezpieczeństwa. Nie zawiera natomiast treści dotyczących zdrowia psychicznego, gdyż te treści zawiera inny mój program, a mianowicie Program zajęć profilaktycznych „Ja wśród innych”. Realizacja programu prozdrowotnego następuje w korelacji z programem zajęć profilaktycznych. Pierwszy jest realizowany podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych oraz na spotkaniach z zaproszonymi gośćmi, drugi tylko na zajęciach dodatkowych prowadzonych dla całej klasy.

     W programie „Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie” nie ma podziału na treści przeznaczone dla klasy I, II i III, gdyż według mnie zagadnienia programu można realizować w różnych klasach, w zależności od potrzeb, ale w bogatszej i rozwiniętej formie.

     Cele programu „Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie”

Cel główny: Uczeń dba o zdrowie swoje i innych ludzi oraz świadomie przestrzega zasad bezpieczeństwa.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
 • dba o higienę osobistą,
 • zna zagrożenia dot. zdrowia,
 • rozumie potrzebę ruchu i właściwego odżywiania,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych w domu oraz w szkole,
 • właściwie organizuje sobie pracę, wypoczynek i czas wolny,
 • umie zachować się w ruchu drogowym,
 • radzi sobie z problemami dot. zdrowia i bezpieczeństwa,
 • umie zachować się wobec zagrożeń otaczającego środowiska,
 • umie udzielić pierwszej pomocy.
Program obejmuje następujące zagadnienia:
 1. Higiena osobista
 2. Bezpieczeństwo w szkole
 3. Bezpieczeństwo w domu
 4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 5. Prawidłowe odżywianie
 6. Higiena pracy
 7. Higiena wypoczynku
 8. Sport to zdrowie
 9. Zagrożenia
 10. Dzieci i nałogi
 11. Pierwsza pomoc
Procedury osiągania celów

      Dla osiągnięcia założonych w tym programie celów, wymagane będzie stosowanie różnych metod pracy, a także wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych. Ważną rolę w tej edukacji odgrywać będą metody aktywizujące, np. odgrywanie ról, „burza mózgów”, stawianie pytań, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji., itp. Podczas wielu tematów należy posługiwać się metodą pogadanki, rozmowy nauczającej, ale przeplatać je z innymi metodami tak, aby zajęcia były atrakcyjne.

      Wskazane jest posługiwanie się różnymi materiałami poglądowymi, np. planszami, filmami wideo dot. ruchu drogowego. Nie bez znaczenia będą ćwiczenia praktyczne, np. pokaz działania urządzeń sanitarnych czy udzielanie pierwszej pomocy. Ważną formą realizacji zagadnień prozdrowotnych będą spotkania z policjantem, higienistką szkolną, lekarzem stomatologiem. Okazją do realizacji programu będą nie tylko zajęcia lekcyjne, ale także wycieczki klasowe i szkolne oraz zawody sportowe. Ciekawą formą pracy będzie np. zorganizowanie konkursu o tematyce prozdrowotnej, czy apelu z okazji Międzynarodowego Dnia bez Papierosa.

      Podczas zajęć stosowane będą różne formy pracy :
 • z całą klasą
 • praca w grupach
 • praca indywidualna.

  Zagadnienie   Treści   Spodziewane efekty   Formy realizacji
  Higiena osobista  
 • Na czym polega toaleta poranna i wieczorna?
 • Jak dbać o higienę jamy ustnej?
 • Dlaczego musimy dbać, aby ręce, włosy i całe ciało były czyste?
 • Jak higienicznie korzystać z urządzeń sanitarnych?
 • Jak należy zapobiegać chorobom?
 • Jak należy zachować się podczas choroby (kaszel, katar, kichanie ...)?
 •   Uczeń:
 • pamięta o toalecie porannej i wieczornej,
 • zna zasady dbania o jamę ustną,
 • umie prawidłowo szczotkować zęby,
 • wie, dlaczego należy dbać o higienę rąk (żółtaczka- choroba „brudnych rąk”),
 • umie higienicznie korzystać z urządzeń sanitarnych w szkole i innych miejscach użyteczności publicznej,
 • wie, jak zapobiegać chorobom, np. przeziębieniu, grypie.
 •  
 • spotkanie z higienistką szkolną
 • prezentacja filmu
 • szkolny konkurs „Czyste ręce”
 • pokaz działania urządzeń sanitarnych
 • pogadanka
 • pytania konkursowe
 • apel „Żyjmy zdrowo”
 •   Bezpieczeństwo w szkole  
 • Jak należy zachowywać się w czasie przerw?
 • Jak bezpiecznie poruszać się po szkole (korytarz, sala gimnastyczna, sala komputerowa ...)?
 • Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych w szkole (telewizor, magnetofon, komputer, wideo)?
 • Jak zachować się w razie pożaru w szkole?
 • Jak bezpiecznie posługiwać się prostymi narzędziami (nożyczki, igła, młotek)?
 • Jak dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych?
 •   Uczeń:
 • uczestniczy bezpiecznie w zabawach z rówieśnikami podczas przerw,
 • wie, do kogo zwrócić się o pomoc w razie wypadku, bądź innego problemu na przerwie,
 • wie, jak dbać o swoje bezpieczeństwo korzystając z urządzeń elektrycznych,
 • umie posługiwać się prostymi narzędziami,
 • umie zachować się w czasie alarmu p/poż,
 • współtworzy regulamin zachowania się na sali przystosowanej do ćwiczeń gimnastycznych,
 • umie zadbać o swoje bezpieczeństwo i innych podczas ćwiczeń fizycznych.
 •  
 • wycieczka (szkołą, boisko)
 • pokaz obsługi urządzeń i posługiwania się narzędziami
 • projekcja filmu
 • ćwiczenia w razie zagrożeń
 • pogadanka
 •   Bezpieczeństwo w domu  
 • Jakie urządzenia techniczne obsługujesz w domu? Jak to robić bezpiecznie?
 • Dlaczego nie używamy gazu i ognia bez obecności dorosłych?
 • Czy wolno zażywać lekarstwa lub inne środki bez pozwolenia rodziców?
 • Jak bezpiecznie opiekować się i kontaktować ze zwierzętami?
 • Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w pracach gospodarskich?
 • Jak zachować się w kontaktach z nieznajomym, pukającym do drzwi?
 • Jak zachować się podczas nieobecności rodziców, gdy dzwoni telefon?
 •   Uczeń:
 • bezpiecznie obsługuje urządzenia elektryczne (suszarka, odkurzacz ...),
 • wie, czym grozi używanie gazu i ognia przez dzieci,
 • zażywa lekarstwa i inne środki tylko w obecności rodziców,
 • bezpiecznie opiekuje się swoimi zwierzętami,
 • wie, jak zachować się w stosunku do nieznajomego zwierzęcia, np. psa,
 • wie, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w czasie prac gospodarskich,
 • stosuje zasadę ograniczonego zaufania wobec osób nieznajomych,
 • wie, jak „bezpiecznie” rozmawiać przez telefon.
 •  
 • zajęcia komputerowe- program „Komputerowe opowieści”
 • ankieta
 • spotkanie z policjantem
 • pokaz tresury psa i bezpiecznych kontaktów z psem
 • projekcja filmu „Bezpieczeństwo dziecka”
 • spotkanie z higienistką szkolną
 • pogadanka
 • pytania konkursowe
 • przedstawienie „Nie otwieraj drzwi”
 •   Bezpieczeństwo w ruchu drogowym  
 • Jak prawidłowo i bezpiecznie poruszać się po różnych drogach (także o zmierzchu)?
 • Co oznaczają niektóre znaki drogowe?
 • Jak bezpiecznie korzystać z autobusu szkolnego?
 • Jak zachować się na wycieczce pieszej, rowerowej, autokarowej, podczas podróży pociągiem?
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo podczas podróżowania samochodem?
 •   Uczeń:
 • umie wybrać bezpieczną drogę do szkoły i do domu,
 • prawidłowo porusza się po drodze z chodnikiem i bez,
 • pamięta o noszeniu elementów odblaskowych o zmierzchu podczas poruszania się poza terenem zabudowanym,
 • zna niektóre znaki drogowe, m.in. przeznaczone dla pieszych,
 • bezpiecznie oczekuje, wsiada i wysiada z autobusu oraz pociągu,
 • bezpiecznie porusza się po drodze rowerem, zawsze zapina pasy bezpieczeństwa w samochodzie.
 •  
 • wycieczka po okolicy
 • spotkanie z policjantem
 • projekcja filmu „Drogą, dróżką, ścieżynką”
 • wycieczka autokarowa
 • wycieczka pociągiem
 • pogadanka
 • turniej wiedzy
 • kl. I-III „Bądź bezpieczny na drodze”
 •   Prawidłowe odżywianie  
 • Czy uczeń może nie jeść drugiego śniadania?
 • Jakie produkty są zdrowe dla naszego organizmu?
 • Jakie jedzenie nam szkodzi?
 • Jak zabezpieczać pokarm przed zanieczyszczeniem i zepsuciem?
 • Na czym polega szkodliwość przejadania się, szczególnie słodyczami?
 • Jak estetycznie przygotowywać i podawać posiłek?
 •   Uczeń:
 • rozumie konieczność spożywania drugiego śniadania,
 • zna wartości odżywcze niektórych produktów,
 • uzasadnia konieczność spożywania surowych owoców,
 • zabezpiecza pokarmy przed zanieczyszczeniem lub zepsuciem,
 • rozumie szkodliwość przejadania się słodyczami,
 • zna produkty szkodliwe dla zdrowia (niedojrzałe owoce, trujące grzyby),
 • zwraca uwagę na czystość i estetykę przygotowania i podania posiłku,
 • dzieli się śniadaniem z kolegą.
 •  
 • spotkanie z higienistką szkolną
 • plakat
 • gazetka klasowa
 • przygotowanie i podanie posiłku- pokaz
 • pogadanka
 • pytania konkursowe
 •   Higiena pracy  
 • Jak wygląda prawidłowo zorganizowany kącik do nauki?
 • Jaka pozycję ciała przyjmować przy biurku, komputerze?
 • Jak wygląda prawidłowe oświetlenie przy biurku (dziecko leworęczne, praworęczne)?
 • Hałas- dobry, czy zły dla naszego zdrowia?
 • Czy należy dbać o porządek w miejscu pracy?
 • Jak odpoczywać w czasie pracy?
 •   Uczeń:
 • prawidłowo organizuje swoje miejsce pracy (kącik do nauki),
 • przyjmuje właściwą pozycję w ławce i przy biurku,
 • umie odpowiednio ustawić lampkę na swoim biurku,
 • wie, że hałas niszczy zdrowie i przeszkadza w pracy, nauce,
 • dba o porządek w miejscu pracy (wie, że tak jest bezpieczniej i przyjemniej),
 • zgłasza potrzebę przerwy podczas nauki lub innej pracy,
 • wietrzy klasę i pokój ( przed i w trakcie pracy).
 •  
 • zajęcia komputerowe –program „Komputerowe opowieści”
 • pokaz przy biurku, w ławce (postawa, oświetlenie)
 • plakat
 • pogadanka
 • pytania konkursowe
 •   Higiena wypoczyn-ku  
 • Jak właściwie odpoczywać podczas przerw śródlekcyjnych i międzylekcyjnych?
 • Jak spędzamy wolny czas?
 • Na czym polega odpoczynek czynny i bierny?
 • Jak zaplanować swój dzień?
 • Czy można żyć bez telewizora i komputera?
 • Jak przyjemnie i bezpiecznie organizować zabawy na świeżym powietrzu w czasie ferii zimowych i letnich?
 •   Uczeń:
 • umie właściwie odpoczywać w czasie przerw,
 • zna różne ciekawe sposoby na spędzanie wolnego czasu?
 • rozróżnia odpoczynek czynny od biernego, (wie, który jest dla niego lepszy),
 • potrafi prawidłowo zaplanować swój dzień,
 • wie, na czym polega niebezpieczeństwo zabaw zimowych i letnich,
 •  
 • ankieta
 • zbiory (hobby)- prezentacja
 • organizowanie zabaw
 • zajęcia komputerowe- program „Komputerowe opowieści”
 • (przestrogi na lato)
 • mój dzień- konkurs
 • projekcja filmu „Bezpieczeństwo dziecka”
 • apel „Bezpieczne ferie zimowe”
 •   Sport to zdrowie  
 • Co wybrać ruch na świeżym powietrzu, czy na sali?
 • Jak przygotować się do ćwiczeń fizycznych?
 • Jak dbać o swoją kondycję fizyczną?
 • Jakie znasz dyscypliny sportowe?
 • Jakie dyscypliny sportowe możesz uprawiać w swojej szkole, miejscowości?
 • Aktywne uczestnictwo w rywalizacji sportowej na terenie klasy, szkoły i gminy.
 •   Uczeń:
 • wybiera ruch na świeżym powietrzu, hartuje organizm,
 • przygotowuje odpowiedni do warunków atmosferycznych ubiór do ćwiczeń,
 • wykonuje codzienną gimnastykę,
 • dostosowuje chęć uprawiania sportu do warunków i swoich możliwości,
 • aktywnie uczestniczy w zmaganiach sportowych,
 • uczy się kulturalnie wygrywać i przegrywać.
 •  
 • pogadanka
 • plakat
 • zawody, m.in.: Inauguracja Szkolnego Roku Sportowego,
 • Dzień Dziecka,
 • Festyn Rodzinny,
 • Zawody masowe klas I-III w Lipnie,
 • Bieg „Pożegnanie lata” w Lipnie
 •   Zagrożenia  
 • Jakie działania człowieka mogą wywołać pożar?
 • Jak zachować się w czasie pożaru?
 • Jakie zagrożenia powodują zabawy petardami?
 • Czym grozi zabawa pistoletem?
 • Jak zachować się w czasie burzy i huraganu?
 • Jak blisko pozwolić podejść do siebie obcej osobie?
 • Jak odmawiać zaproszeniom nieznajomego?
 • Jak rozróżnić zły dotyk od dobrego?
 • Czy bać się „ptasiej grypy”?
 •   Uczeń:
 • wymienia działania, które mogą spowodować pożar,
 • umie zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas pożaru,
 • wie, czym grozi zabawa niewypałami, pistoletem,
 • umie przekazać informacje o niebezpieczeństwie, zna numery telefonów Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej,
 • potrafi bezpiecznie zachować się podczas burzy i huraganu,
 • umie ocenić zachowanie nieznajomej osoby,
 • wie, jaki dotyk jest dobry, a jaki zły,
 • nie boi się zgłaszać zjawiska przemocy i molestowania seksualnego rodzicom, wychowawcy,
 • zna numery telefonów: zaufania, Rzecznika Praw Dziecka,
 • zna bezpieczne zachowania dot. „ptasiej grypy”
 •  
 • wycieczka do Straży Pożarnej w Lesznie
 • spotkanie z policjantem
 • projekcja filmu „Bezpieczeństwo dziecka”
 • pogadanki
 • scenki
 • gazetka „W kontaktach z nieznajomym pamiętaj.”
 • przedstawienie „Nie wsiadaj do samochodu”
 • gazetka „Ptasia grypa- nie bój się, lecz bądź ostrożny”
 •   Dziecko i nałogi  
 • Jakie substancje są bezpieczne, a jakie szkodliwe dla mojego zdrowia?
 • Czy lekarstwa mogą zaszkodzić?
 • Jakie zagrożenia powoduje palenie papierosów i picie alkoholu?
 • Co to są narkotyki, czy są groźne?
 • Czy odmówić przyjęcia cukierka?
 • Kto to jest dealer i jak działa?
 •   Uczeń:
 • rozróżnia substancje szkodliwe dla organizmu,
 • zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego przyjmowania lekarstw,
 • jest świadomy szkodliwości używek,
 • wie, co to są narkotyki,
 • nie boi się odmówić, gdy jest częstowany przez nieznajomego lub znajomych.
 •  
 • pogadanka
 • plakat
 • pytania konkursowe
 • apel z okazji „Międzynarodowe-go Dnia bez Papierosa”
 •   Pierwsza pomoc  
 • Co można znaleźć w apteczce?
 • Co zrobić, gdy się skaleczysz?
 • Co zrobić, gdy z nosa leci krew?
 • Jak postąpisz, gdy wypijesz niebezpieczną substancję?
 • Jak zachować się, gdy dojdzie do oparzenia?
 •   Uczeń:
 • wie, co powinna zawierać apteczka zabierana na wycieczkę,
 • udziela pomocy przy drobnym skaleczeniu,
 • udziela pomocy poszkodowanemu przy krwawieniu z nosa,
 • wie, co zrobić gdy wypije niebezpieczną substancję,
 • udziela pomocy poparzonemu gorącą wodą,
 • prawidłowo wzywa karetkę pogotowia i podaje niezbędne informacje.
 •  
 • pogadanka
 • kompletowanie apteczki
 • pokaz udzielania pierwszej pomocy
 • pytania konkursowe


 • Ewaluacja

       Pod koniec trzeciego roku realizowania programu nastąpi sprawdzenie jego efektywności. Dokonam tego poprzez:
  • obserwację zaangażowania dzieci w czasie zajęć (karty obserwacji po każdym roku),
  • obserwację zachowania uczniów podczas przerw, wycieczek, zawodów i różnych imprez,
  • konkurs wiedzy o zdrowiu i bezpieczeństwie,
  • konkurs udzielania pierwszej pomocy,
  • ankiety skierowane do uczniów i rodziców.
  Założone osiągnięcia

  Po ukończeniu programu uczeń będzie:
  • zwracał większą uwagę na bezpieczeństwo swoje i innych,
  • rozwijał umiejętności i utrwalał nawyk troski o własne zdrowie,
  • posiadał umiejętności organizowania własnej pracy, wypoczynku i czasu wolnego,
  • wyrabiał w sobie nawyk potrzeby ruchu i ćwiczeń fizycznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu,
  • umiał właściwie zachowywać się w kontaktach z osobami obcymi oraz z niebezpiecznymi przedmiotami,
  • świadomy różnego rodzaju zagrożeń.
        Myślę, że rozpoczęcie edukacji prozdrowotnej w młodszym wieku szkolnym, przyczyni się do efektywnego kształcenia w kolejnym etapie edukacji.

  Literatura
  1. Bezpieczeństwo dziecka, Komenda Miejska Policji w Lesznie, 2004.
  2. Bogacka-Osińska, B.Kasprzycka N. Bądź bezpieczny na drodze. Konspekty lekcji dla nauczycieli klas 1,2,3, Warszawa 1997, WSiP.
  3. Brych T., Święto witaminek, [w]:Życie Szkoły nr 1/2002.
  4. Goliszek G., Pierwsza pomoc w klasach I-III [w]: Życie Szkoły nr 2/2004.
  5. Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym, Kielce 1999, Oficyna Wydawniczo-Reklamowa PANEUROPA.
  6. Kasprzycka N., Bogacka-Osińska B., Bądź bezpieczny na drodze. Podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3, Warszawa 1996, WSiP.
  7. Kiełczewska B., Bezpieczeństwo zabaw i sportów zimowych, [w]:Wychowanie Komunikacyjne nr 2/2005.
  8. Komorowska H., O programie prawie wszystko, Warszawa 1999
  9. Kujawiński J., Metody edukacyjne nauczania i wspierania w klasach początkowych, Poznań 1998 [w]: Życie Szkoły nr 2/ 2005.
  10. Puczyńska B., Bezpieczna droga do szkoły, [w]:Życie Szkoły nr 1/2002.
  11. Stabelski M., Mały ratowniczek. Podręcznik pierwszej pomocy dla klas I-III szkoły podstawowej, Warszawa 2000, Dom Wydawniczy ELIPSA.
  12. Strzałkowska D., Tybinkowska A., Bezpieczna droga, [w]: Wychowanie Komunikacyjne nr 6/2005.
  13. Szkoła zdrowego uśmiechu. Przewodnik dla nauczycieli, Program promocji zdrowego uzębienia dla klas pierwszych, Warszawa 2003, PTS.
  14. Turniej wiedzy o Ruchu Drogowym, [w]: Wychowanie Komunikacyjne nr 1/2005.
  15. Z Pyrkiem bezpieczniej. Elementarz dla dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Poznań 2004.
  16. Z Pyrkiem bezpieczniej. Elementarz dla dzieci w wieku ośmiu i dziewięciu lat, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Poznań 2006.
  17. Żyj bezpiecznie. Profilaktyka i zapobieganie skutkom oparzeń dla klas I-VI szkoły podstawowej. Przewodnik dla nauczycieli, 2002.
  KARTA OBSERWACJI

  Zajęcia wg programu „Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie”

  Imię i nazwisko:...........................

  Klasa: I

  Wie / Potrafi

    Wiedza i umiejętności ucznia  Bardzo dobrze   Dobrze   Zbyt mało
    Zadaje pytania dot. pracy policjanta.      
    Pamięta o zasadach bezpiecznego poruszania się na drodze szkoła-dom.      
    Zna bezpieczne zachowania pasażera samochodu i autobusu.      
    Wie, jak poruszać się rowerem w swojej wsi.      
    Wie, jak zachować się podczas wycieczki pieszej.      
    Wie, co oznaczają niektóre znaki drogowe.      
    Przeprowadza wywiad z pielęgniarką na temat jej pracy.      
    Zna sposoby radzenia sobie z krwotokiem z nosa i niewielkim zranieniem.      
    Chętnie odgrywa scenki o pracy pielęgniarki, policjanta, strażaka.      
    Wie, na czym polega toaleta poranna i wieczorna.      
    Dba o czystość rąk (konkurs).      
    Higienicznie korzysta z urządzeń sanitarnych.      
    Wie, jak bezpiecznie poruszać się po szkole i na boisku.      
    Wie, jak zachować się w przypadku pożaru w szkole.      
    Umie bezpiecznie korzystać z magnetofonu i odkurzacza.      
    Bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami: nożyczki, igła.      
    Zna znaczenie II śniadania dla zdrowia ucznia.      
    Dba o prawidłową postawę w ławce i podczas ćwiczeń fizycznych.      
    Wie, jak bezpiecznie bawić się w czasie ferii zimowych i letnich.      
    Wie, jakie działania człowieka mogą wywołać pożar.      
    Zna telefony alarmowe: 997, 998, 999.      
    Przeprowadza wywiad ze strażakami na temat ich pracy.      
    Zna zagrożenia spowodowane paleniem papierosów.      
    Aktywnie uczestniczy w zajęciach.      


  ............. ...........
  podpis rodziców podpis nauczyciela

  ANKIETA DLA UCZNIA
  Zajęcia wg programu „Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie”

  Spróbuj ocenić zajęcia i siebie podczas zajęć w klasie II.
  Proszę, wstaw znak „X” przy właściwej odpowiedzi.
         TAK   NIE WIEM   NIE
    1.   Czy podobały Ci się zajęcia w klasie II?      
    2.   Czy chętnie brałeś(aś) udział w zajęciach?      
    3.   Czy tematyka zajęć była interesująca?      
    4.   Czy lubisz pracować z książeczką „Z Pyrkiem bezpieczniej”?      
    5.   Czy dowiedziałeś(aś) się, jak bezpiecznie postępować z nieznajomym psem?      
    6.   Czy podobała Ci się tresura psów policyjnych przeprowadzona w naszej szkole?      
    7.   Czy dowiedziałeś(aś) się jak radzić sobie w kontaktach z nieznajomym ?      
    8.   Czy uważasz, że przygotowane przez nas przedstawienia „Nie otwieraj drzwi” i „Nie wsiadaj do samochodu” przydadzą się twoim kolegom z innych klas?      
    9.   Czy poznałeś(aś) zasady ochrony przed „ptasią grypą”?      
    10.  Czy podobał Ci się Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym?      
    11.  Czy uważasz, że reprezentanci twojej klasy dobrze wypadli w Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym?      
    12.   Czy potrafisz zawiadomić o zdarzeniu Pogotowie Ratunkowe, Policję, Straż Pożarną?      
    13.   Czy dbasz o prawidłową postawę w ławce i podczas ćwiczeń?      
    14.  Czy wiesz czym grozi brak dbałości o czystość rąk?      
    15.   Czy uważasz, że przygotowany przez nas apel „Bezpieczne ferie zimowe” przydał się twoim kolegom z innych klas?      


  Dziękuję Ci za wypełnienie ankiety

  ANKIETA DLA RODZICÓW

  Zajęcia wg programu „Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie”

  Drodzy Rodzice!
       Pragnę poznać, jakie są Państwa odczucia w związku z treściami programu edukacji prozdrowotnej „Chcę żyć zdrowo i bezpiecznie” realizowanym w kl. I-III.
  Proszę zaznaczyć symbolem „X” w odpowiednim miejscu, w jakim stopniu zgadza się Pan(i) z poniższymi stwierdzeniami.

        Zdecydowa-nie tak   Raczej tak   Nie wiem   Raczej nie   Zdecydowa- nie nie
    1.   Treści programu edukacji prozdrowotnej były ciekawe.          
    2.   Moje dziecko chętnie brało udział w tych zajęciach.          
    3.   Wycieczki, spotkania, przedstawienia, konkursy i filmy są ciekawą formą zajęć.          
    4.   Jestem zwolennikiem poruszania z dziećmi takich tematów, jak:          
     
 • Bezpieczeństwo na drodze, w środkach komunikacji
 •          
     
 • Bezpieczeństwo w domu i gospodarstwie
 •          
     
  • Bezpieczne kontakty z nieznajomymi
           
     
  • Bezpieczne kontakty z nieznanym psem
           
     
  • Udzielanie I pomocy (krwotok z nosa, zranienie, oparzenie)
           
     
 • Higiena osobista
 •          
     
 • Kontakt z lekarstwami
 •          
     
  • Zagrożenia: pożar, niebezpieczne substancje, burza i huragan, zły dotyk
           
     
  • Odmawianie: papieros, alkohol, narkotyki
           
    5.  Jestem zadowolony(a), że dziecko uczestniczyło w zajęciach dot. zdrowia i bezpieczeństwa.          
    6.  Moje dziecko posiada wiedzę i umiejętności dotyczące dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo          


  Dziękuję za wypełnienie ankiety

  Opracowała mgr Katarzyna Frach

  Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

  X


  Zarejestruj się lub zaloguj,
  aby mieć pełny dostęp
  do serwisu edukacyjnego.
  www.szkolnictwo.pl

  e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
  - największy w Polsce katalog szkół
  - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
  Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

  Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
  Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie