Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Las i jego mieszkańcy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 33507 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

" Można sądzić, ze las jest po prostu zbiorowiskiem drzew. Wystarczy jednak wejść do niego, by zobaczyć, jak bardzo niesłuszny byłby taki pogląd" (E.,J.,P.Frątczakowie).
Po trzyletnim okresie nauczania z zakresu edukacji środowiskowej uczeń powinien m. in.umieć obserwować obiekty i zjawiska przyrody, analizować je,opisywać i nazywać, a niektóre wyjaśniać. Poniższy scenariusz jest podsumowaniem wybranych treści nauczania w klasach I-III.
SCENARIUSZ ZAJĘCIA NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO Z ZAKRESU EDUKACJI ŚRODOWISKOWEJ – KLASA III

Ośrodek tematyczny: Barwy lasu.

Temat dnia: Utrwalamy wiadomości o lesie i jego mieszkańcach.

Zapis tematu w dzienniku lekcyjnym: Warunki życia zwierząt leśnych. Sposoby odżywiania się zwierząt i zależności pokarmowe między zwierzętami a roślinami. Zabawy obrazujące te zależności. Zwierzęta roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne. Warstwowa budowa lasu oraz zwierzęta tam zamieszkujące. Nabywanie umiejętności korzystania ze zdobytej wcześniej wiedzy. Wzbogacanie słownictwa z zakresu treści przyrodniczych. Rozwijanie zainteresowań przyrodą.

Przewidywane osiągnięcia – umiejętności ucznia:
 • rozróżnia podstawowe gatunki zwierząt żyjących w lasach oraz dostrzega zależności między ich życiem;
 • potrafi podać przykład łańcucha zależności pokarmowych w środowisku leśnym;
 • zna warstwową budowę lasu;
 • wie jakie zwierzęta przynależą do danej warstwy lasu;
 • dokonuje podziału zwierząt na: ssaki, ptaki, owady;
 • dokonuje podziału zwierząt na: mięsożerne, roślinożerne, wszystkożerne;
 • umie w kilku zdaniach opisać wybrane zwierzę leśne zaliczając je, do ssaków, ptaków, owadów / mięsożerców, roślinożerców, wszystkożerców;
 • zna reguły zabaw, stosuje je, uczestniczy w nich.
Pomoce: kartoniki z nazwami zwierząt leśnych (część z nich zawieszana na szyję) oraz roślinami – po kilka / trzy duże napisy: ssaki, owady, ptaki / trzy arkusze papieru z napisami: mięsożerne, roślinożerne, wszystkożerne / cztery napisy: ściółka, runo leśne, podszyt, korony drzew / piłka.

Przebieg zajęcia:
 1. Powitanie piosenką słuchaną z kasety pt. „Leśne tajemnice”.
         Krótka rozmowa na temat treści wysłuchanej piosenki.
  • Jak myślicie, o czym ( o kim ) będziemy dzisiaj rozmawiać?
 2. Wypowiedzi dzieci na temat podziału zwierząt na: ssaki, owady, ptaki.
        Każdy uczeń otrzymuje kartonik z nazwą leśnego zwierzątka. W klasie ustawiono trzy stoły, wokół nich krzesła. Na stołach znajdują się duże napisy: SSAKI, PTAKI, OWADY. Zadaniem dzieci jest usiąść przy właściwym stole z właściwym napisem. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, uczniowie w grupach mają za zadanie zdefiniować w kilku zdaniach w/w pojęcia ( cechy charakterystyczne).
  Ssaki – borsuk, dzik, lis, wilk, sarna, jeleń, zając, wiewiórka.
  Ptaki – sowa, jastrząb, puchacz, dzięcioł.
  Owady – wij, mrówka, kornik, żuk leśny.
 3. Zabawy w łańcuchy pokarmowe. Uczniowie losują kartoniki z nazwami zwierząt, zawieszając je na szyi, postawą ciała przedstawiają te zwierzęta oraz zależności pokarmowe, np.:
  orzech – wiewiórka – jastrząb
  drzewo – kornik – dzięcioł
  poziomka – mrówka – jeż
  trawa – sarna – wilk
  trawa – zając – lis.
  Odkrywanie relacji: rośliny zjadają roślinożercy, a roślinożerców - mięsożercy.
 4. Sposoby odżywiania się zwierząt.
        Po losowaniu kartek z nazwami zwierząt, uczniowie przygotowują się do odpowiedzi na pytanie: Czym się to zwierzę żywi? Na ścianie umieszczone są 3 arkusze papieru z napisami: zwierzęta roślinożerne, mięsożerne, wszystkożerne. Uczeń ma za zadanie umiejscowić kartonik z nazwą wylosowanego przez siebie zwierzęcia na odpowiedniej planszy.
        W podsumowaniu uczniowie wyciągają wnioski, że zwierzęta żywią się roślinami (roślinożerne), innymi zwierzętami (mięsożerne) oraz roślinami i zwierzętami (wszystkożerne).
  Roślinożerne – zając, sarna, jeleń, ślimak, kornik.
  Mięsożerne – puchacz, wij, wilk, lis, żaba.
  Wszystkożerne – dzik, jeż, wiewiórka, borsuk, dzięcioł, kuna, mysz polna.
 5. Scenka zbiorowa przedstawiająca warstwową budowę lasu oraz zwierzęta zamieszkujące poszczególne warstwy lasu. Nauczyciel na podłodze umieszcza napis – ściółka, na ławeczce – runo leśne, na krześle – podszyt, sam wysoko unosi napis – korony drzew. Zadaniem uczniów jest dopasowanie zwierząt do poszczególnych warstw lasu.
  Ściółka – ślimak, wij, mrówka.
  Runo leśne – żaba, zaskroniec, ważka, motyl.
  Podszyt – sarna, wilk, dzik, jeleń, zając, lis, borsuk, kuna.
  Korony drzew – wiewiórka, sowa, kukułka, zięba.
 6. Zabawa z piłką . Zabawę rozpoczyna nauczyciel, rzucając piłkę do danego dziecka i wypowiadając słowa: szumi las, szumi las, omów zwierzę, które znasz?
       Uczeń, który otrzymał piłkę, w 2 -3 zdaniach omawia wybrane przez siebie zwierzę tzn. podaje warstwę lasu, w której zamieszkuje, określa czy jest roślinożerne, mięsożerne lub wszystkożerne oraz potrafi przydzielić je do danej grupy (ssaki, ptaki, owady). Uczniowie mogą posiłkować się planszami, które wcześniej wykonali. W razie trudności, dziecko może dokonać też opisu wyglądu zwierzęcia.
 7. Samoocena i zakończenie zajęć. Nauczyciel pisze na tablicy pytania:
  • Jak pracowałeś na zajęciach?
  • Co Ci się najbardziej podobało?
       Uczniowie piszą na kartkach krótkie odpowiedzi. Odczytanie odpowiedzi przez nauczyciela, rozmowa na ich temat.
Opracowała
mgr Małgorzata Frymus
nauczyciel nauczania zintegrowanego
Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie