Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Finding Accomodation Online - wykorzystanie zasobów internetowych na j.angielski

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1444 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to przykład jednego z moich scenariuszy lekcyjnych, a dokładnie scenariusz z lekcji koleżeńskiej jaką przeprowadziłem podczas stażu na nauczyciela dyplomowanego.  Publikacja ta zawiera: konspekt lekcji, oraz materiał dla uczniów.  Jeżeli ktoś chce sie zaznajomić z tekstem nad którym pracowaliśmy na lekcji poproszę o e-mail. Strona www.virtual-london.com, która została wykorzystana podczas przeprowadzonej lekcji koleżeńskiej w pracowni internetowej, zawiera bardzo bogatą bazę wiadomości na temat Londynu. Ja postanowiłem użyć jej w celu pokazania uczniom i nauczycielom w jaki sposób można wykorzystać zasoby internetowe nie tylko na lekcjach informatyki. Jak znaleźć zakwaterowanie za granicą nie opuszczając domu oraz przyswoić sobie słownictwo związane z tematem i wykorzystać to podczas lekcji w szkole.

Szczegółowy konspekt koleżeńskiej lekcji języka angielskiego
przeprowadzonej w roku szkolnym 2004/2005
w klasie 2 lm przez mgr Dawida Kowalonka
w Z.S.P. nr 17 w Łodzi

CZAS 
F
A
Z
A
 
W
S
T
Ę
P
N
A
MOMENT ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY
2 min
 • sprawdzenie listy obecności
 • przydzielanie uczniów do stolików znajdujących się na środku klasy, a w późniejszym toku lekcji miejsc komputerowych
ĆWICZENIA WSTĘPNO – POWTÓRZENIOWE
5 min
 • WARM-UP (Rozgrzewka) przypomnienie tematów lekcji poprzedzających
 • odświeżenie słownictwa związanego z lotniskiem i rezerwowaniem biletu lotniczego, celem sprawdzenia wiadomości z lekcji poprzedniej, niezbędnych do realizacji nowego tematu (uczniowie metodą "burzy mózgów" podają w języku angielskim wyrazy jakie przyjdą im do głowy, następnie nauczyciel rzuca piłeczkę do jednego z uczniów podając wyraz w j. angielskim lub polskim w celu uzyskania przetłumaczenia tego wyrazu, następnie uczniowie wyznaczając spośród siebie osobę, która ma udzielić odpowiedzi poprzez rzucenie do niej piłeczki).
KONTROLA PRACY DOMOWEJ (ustnej/pisemnej)
6 min
 • wybrani uczniowie zostaną poproszeni o przeprowadzenie dialogu, którego tematem jest zarezerwowanie biletu lotniczego do Londynu, jeden z nich będzie odgrywał rolę przyszłego pasażera, drugi zaś rolę osoby udzielającej informacji
F
A
Z
 A
  

G
Ł
 Ó
 W
 N
 A

 
DOMINANTA LEKCJI
25min
 • podanie aktualnego tematu używając rzutnika,
 • zapisują temat w zeszycie,
 • zapoznanie uczniów z celem lekcji poprzez zapisanie problemu na tablicy ”Make a hotel reservation”
 • nauczyciel informuje uczniów, że na lekcji dokonają rezerwacji hotelu w Londynie za pomocą Internetu
 • odpowiadają na krótkie rozgrzewające pytania: Have you ever been to London? What was it like? Would you like to go there? Why? Why not? What attractions are worth seeing?
 • wyjaśnia zasady pracy
 • prosi o włączenie komputerów, uruchomienie przeglądarki i wpisanie adresu internetowego http://www.virtual-london.com/.
 • następnie prosi o wyszukanie na stronie internetowej informacji dotyczących miejsc zakwaterowania
 • dzieli uczniów na cztery grupy, każdej z nich przydziela jeden typ zakwaterowania i każe opracować
 • uczniowie w każdej z grup  wyłaniają lidera, który podsumowuje dany typ zakwaterowania (hotel, apartament, schronisko, noclegi w placówkach oświatowych)
 • obserwuje pracę uczniów, notuje spostrzeżenia, służy wyjaśnieniami, słucha prezentacji i czuwa nad poprawnością wypowiedzi prezentujących
 • zapoznanie uczniów z nową leksyką za pomocą rzutnika, uczniowie zapisują w zeszytach
 • wyjaśnienie różnic między słowami
 • poinformowanie uczniów o skupieniu się na jednym typie zakwaterowania, to jest, hotelu
 • uczniowie wchodzą na stronę z hotelami, nauczyciel podaje dane, które uczniowie wprowadzają w odpowiednie miejsca
 • uczniowie naciskają przycisk szukaj, a lista hoteli według wcześniej obranych kryteriów zostaje wylistowana
 • uczniowie szukaj najbardziej komfortowego i zarazem taniego hotelu (AMERICANA)
 • zapoznanie uczniów z tekstem o wybranym hotelu i wykonują ćwiczenia przygotowane przez nauczyciela i prezentowane na rzutniku, maja możliwość obejrzenia mapy na której zaznaczony jest dany hotel
 • pytania do tekstu (aktywizacja uczniów)
 • sprawdzenie poprawności wykonania ćwiczenia
 • uczniowie rezerwują hotel poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej, nauczyciel sprawdza poprawność
 • jeden z uczniów podsumowuje wiadomości o wybranym hotelu
 • ćwiczenia w opisywaniu, czytaniu, pisaniu, układaniu dialogów i mówieniu związane z rezerwacją hotelu
 • wskazuje na powodzenia i niepowodzenia w pracy uczniów, formułuje wnioski i zapisuje oceny do dziennika
F
A
Z
A

K
O
Ń
C
O
W
A


ZADANIE I OBJAŚNIENIE PRACY DOMOWEJ
4 min
 • przygotować dialog związany z rezerwowaniem hotelu
EWALUACJA (podsumowanie i zakończenie lekcji)
3 min
 • podsumowanie wiadomości na temat możliwości zakwaterowania i typów w Londynie
 • ocena i samoocena pracy uczniów
 • porządkowanie sali informatycznej 
 • pożegnanie z klasą


INFORMACJE ODNOŚNIE LEKCJI POPRZEDZAJĄCYCH

omawianą przeze mnie jednostkę lekcyjną powinno poprzedzić wprowadzenie słownictwa z zakresu, lotnisko, hotel i rezerwowanie biletów na poziomie klasy drugiej liceum a sama lekcja może być podzielona na dwie jednostki dydaktyczne. 
MIEJSCE LEKCJI
pracownia informatyczna lekcja odbywa się w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu

TEMAT LEKCJI  Finding Accomodation Online, „Virtual London”- wykorzystanie zasobów internetowych w nauce języka angielskiego

CELE LEKCJI
Cel główny/ogólny:
 • prezentacja skutecznych metod zapamiętywania słownictwa z zakresu AIRPORT, HOTEL (warm-up)
 • wprowadzenie i utrwalenie słów związanych z tematem
 • uczenie strategii skutecznego komunikowania się, doskonalenie sprawności mówienia i utrwalenie podstawowych struktur związanych z porozumiewaniem się na lotnisku i hotelu
 • kształtowanie umiejętności z zakresu posługiwania się Internetem
 • ukazanie uczniom  praktycznych możliwości jakie ze sobą niesie Internet oraz znajomość języka angielskiego
 • wykorzystanie Internetu w celu  zwiększenia zainteresowania lekcją i akceleracji motywacji uczniów

Cele operacyjne/szczegółowe:


Uczeń po zakończonej lekcji:
umie: przeprowadzić scenkę sytuacyjną na lotnisku i hotelu
rozumie: treść zaprezentowanego tekstu
potrafi: odpowiedzieć na pytania dotyczące prezentowanego tekstu, posługiwać się wprowadzoną leksyką

METODY PRACY

 • metoda prowadzenia:  wykład, ćwiczenia.
 • asymilacji wiedz:  pogadanka
 • samodzielnego uczenia się: dyskusja
 • metoda aktywizująca: burza mózgów
 • aktywno-kreatywna
 • podająca poszukująca – praca z tekstem
 • praktycznego działania,
 • praca ze słownikiem, notowanie
TECHNIKA PRACY
praca z całą klasą w kręgu, w grupach,  indywidualnie

FORMY PRACY
ćwiczeni a w mówieniu, pisaniu, czytaniu i słuchaniu

RODZAJ LEKCJI
audio-wizualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE
 • foliogramy (strony www)
 • podręcznik
 • zeszyt przedmiotowy
 • oprogramowanie
 • pracownia informatyczna z dostępem do Internetu
 • tablica
 • słowniki
 • w przygotowaniu lekcji wykorzystano książkę
PRZEWIDYWANE PROBLEMY
 • uczniowie mogą mieć problemy z poprawnym budowaniem zdań
 • mogą mieć braki w słownictwie
 • mogą też posługiwać się (w szczególności podczas prac w grupach) językiem polskim.


Materiał dla ucznia wykorzystany podczas lekcji.
Today is …
Topic: ………………………………………………………………….
 
 • What information does the web page provide (udziela, daje) about London?
            It gives information about:
London accommodation, …
 • What else can you do on this web page?  Match numbers with letters.
              You can:
1) subscribe
a) tours
1 …
2) buy
b) accommodation
2 …
3) book
c) theatre or museum tickets
3 …
4) reserve
d) London live on webcams
4 …
5) watch
e) to get the latest news on your e-mail
5 …
 • What are the advantages/good sides of buying, booking and watching live London on-line? (Homework)
 • The reservation service provides four different types of accommodation for travelers to London.
            Theses are:
a) ………………..     b) ………………..     c)  ………………..     d)  ………………..

 • Write the summary about the four types of accommodation.  How are they different? (Homework)
 • Read about the American hotel and say whether the following statements are true, false or we don’t know.
1. The “Americana” hotel is a first-class hotel 15 miles away from the city center.
2. It is not difficult to get anywhere in London from the hotel.
3. The rooms are equipped with videophones and many comforts.
4. The Honor bar in the hotel is opened only during the night.
5. “Americana” gives quests all day long full service.
1. T   F   DK
2. T   F   DK
3. T   F   DK
4. T   F   DK
5. T   F   DK
 • Find words in the text which mean the same as the following
     
free time from work or duty, or a public building = …………………
because of  = ………………..
a bathroom in the bedroom  = ………………….
services making life easier and more pleasant  = …………………..
guarantee, make sure  = ……………………
well-mannered, kind and polite  = ……………………..
comfortable, warm, homelike  = ……………………..
restored, decorated, modernized and improved  = ……………….
at hand, nearby, just round the corner  = …………………..
a room, hall = …………………..

 • Complete the sentences with the correct word or examples of the same type.  (Homework)
If you are on business and you want to relax, visit our _ _ _ _ u _ _ center.  It provides a variety of sport facilities such as swimming pool, sauna, Jacuzzi and others.

The “Americana” is a first-class hotel, which attracts many travelers, d _ _   _ _ its c _ _ _ _ _ _ _ _ _ location.

Each room is like your own sweet home, comfortable and _ _ _ _.  You will feel here like in your own good old shoes.

The hotel’s a _ _ _ _ _ _ _ _ (udogodnienia, zaplecze = facilities) include: breakfast room, elevators, two bars, a pool, …...................

The hotel’s rooms have excellent facilities such as: _ _ s _ _ _ _  _ _ _ _, in-room safe,   …...........

A very _ _ _ _ _ _ _ _ _ and helpful (dobrze wychowany, miły) young man from the hotel staff/service showed an old lady the way to the bar in the hotel _o _ _ _ e.

The virtual London Travel Service _ _ s _ _ _ _ discounts (znizki) of up to 10% if you decide to book a hotel room via the Internet.

The hotel has been _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ recently to provide the most up to date services and amenities in order to satisfy the most demanding hotel (wymagających) quests.

Miejsce do notatek, słownictwo :

 


Dawid Kowalonek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie