Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Matematyczne wędrówki po Twojej gminie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 849 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Zapraszam wszystkich nauczycieli do zastosowania na lekcjach matematyki, pracy metodą projektu edukacyjnego. Takie dłuższe zadanie bardzo mobilizuje uczniów do działania. Uatrakcyjni to na pewno lekcje matematyki .

MATEMATYCZNE WĘDRÓWKI PO TWOJEJ GMINIE

     Projekt polega na zbieraniu informacji o Swojej gminie(mieście) usystematyzowaniu tych wiadomości przez układanie zadań matematycznych na poziomie gimnazjum z zastosowaniem technik matematycznych i informatycznych.

     Biorąc udział w projekcie uczniowie mogą wzbogacić swoje wiadomości na temat swojej gminy oraz przekonać się o przydatności nabytych w szkole umiejętności do zdobycia nowej wiedzy i prezentowania swoich możliwości. Pracując w zespole z koleżankami i kolegami uczniowie nauczą się organizacji pracy w grupie, planowania działań, rozwiązywania konfliktów, wyrabiania w sobie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania oraz za innych. Na koniec uczniowie zaprezentują efekty swojej pracy. Będą mogli pochwalić się swoimi osiągnięciami i porównać efekty swoich działań, z efektami działań innych grup.

I. Formy realizacji

     W projekcie biorą udział uczniowie gimnazjum. Zadanie powinno być wykonane przy jak największym udziale wszystkich uczniów.

     Każda klasa zostaje podzielona na pięcioosobowe grupy, w każdej grupie należy wybrać lidera, który będzie czuwał nad całością pracy danej grupy.

     Każda grupa będzie również odpowiedzialna za przygotowanie prezentacji zebranych materiałów. Dopuszcza się możliwość indywidualnej realizacji projektu przez chętnych uczniów.

II. Harmonogram realizacji projektu
 1. Czas trwania projektu – trzy miesiące.
 2. Plan realizacji poszczególnych etapów projektu.
Lp. Zadania etapowe Termin wykonania Uwagi
1. Wprowadzenie uczniów w zagadnienia związane z projektem ( instrukcja, zasady prezentacji i oceniania ) ustala nauczyciel.
2. Podział klasy na grupy, wybór liderów, plan pracy każdej grupy, przydział obowiązków w każdej grupie. ustala nauczyciel.
3. Poszukiwanie źródeł informacji i wykorzystanie ich do zgromadzenia jak największych wiadomości na temat Swojej Gminy – rozmowy z rodzicami i dziadkami, przegląd czasopism regionalnych, zapoznanie się z mapami, folderami, informatorami statystycznymi, przewodnikami turystycznymi oraz materiałami historycznymi, wywiady z członkami Zarządu Gminy , radnymi pracownikami Gminy, obserwacja wydarzeń lokalnych, uroczystości gminnych, analiza danych statystycznych. ustala nauczyciel. Przygotować uczniów do przeprowadzenia wywiadu – pomoc nauczycieli j. polskiego
4. Analiza, selekcja i przetwarzanie zebranych informacji w języku matematyki. ustala nauczyciel
5. Układanie zadań na poziomie gimnazjum o tematyce regionalnej, dostarczających informacji o gminie. Sprawdzenie poprawności konstrukcji zadań. Planowanie ich rozwiązań. ustala nauczyciel
6. Praca związana z wykonaniem zbiorku zadań. ustala nauczyciel Pomoc nauczyciela informatyki
7. Wykonanie plakatu dostarczającego informacji na temat gminy ustala nauczyciel Pomoc nauczyciela sztuki
8. Ocena wewnątrzklasowa pracy uczniów w realizacji projektu oraz podsumowanie wiadomości i doświadczeń zdobytych w trakcie pracy nad projektem. ustala nauczyciel
9. Prezentacja najlepszych prac wykonanych przez uczniów. ustala nauczyciel


III. Regulamin prezentacji wykonanego projektu.
 1. Każda grupa przygotowuje:
  • mały zbiorek zadań o tematyce regionalnej związanej ze Swoją gminą ( od 5 do 10 zadań ).
  • plakat zawierający pewne informacje na temat gminy wykonany z zastosowaniem technik matematycznych.
 2. Każdy zespół ma 5 minut czasu na prezentację swojego zbiorku i plakatu.
 3. Prezentacja nastąpi w ustalonym terminie.
 4. Po prezentacji zostanie zorganizowana wystawa zbiorków i plakatów.
 5. Na dwa tygodnie przed datą prezentacji projektu pojedynczy uczniowie mogą składać na ręce nauczyciela matematyki swoje zadania ( 1 uczeń – jedno zadanie ), które zostaną ocenione przez komisję składającą się z nauczycieli matematyki pracujących w szkole pod względem treści i formy. Wyniki zostaną podane w dniu prezentacji projektu.
IV. Zasady i formy oceniania wykonania projektu.
 1. Ocenianie bieżące podczas konsultacji ( co 2 tygodnie ) z nauczycielem uczącym:
  • omówienie osiągniętych efektów,
  • ukierunkowanie na dalszą pracę,
  • samoocena pracy przez poszczególnych uczniów,
  • ocena współpracy w grupie przez poszczególnych jej członków i nauczyciela.
 2. Oceny realizacji projektu w dokona nauczyciel uczący wystawiając stopień z matematyki ( za aktywność, pracę twórczą ).
V. Ocena końcowa projektu.
 • Ocena realizacji projektu przez poszczególne klasy nastąpi w dniu prezentacji ( w której wezmą udział najlepsze grupy z poszczególnych klas ),
 • Ocena składa się z dwóch elementów:
  • oceny zbiorku,
  • oceny plakatu.
 • Przy ocenie zbioru zadań będą brane pod uwagę: zrozumienie tematu, jakość ułożonych zadań oraz wykonanie zbiorku zadań;
 • Przy ocenie plakatu wzięty będzie pod uwagę efekt plastyczny i treściowy oraz wykorzystanie technik matematycznych. Ocenie poddana będzie również sama prezentacja zbiorku i plakatu.
 • Trzy najlepsze miejsca zostaną wyróżnione nagrodą.
Opracowała: Małgorzata Trzcińska - Wiatrzyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie