Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan pracy wychowawczej oddziału przedszkolnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2007 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan pracy wychowawczej oddziału przedszkolnego
Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. Wynikające z powyższego celu zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych.

1. ZADANIE

Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie ( obserwacje, rozmowy, zabawy).
Sposób wykonania:

 • Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi.
 • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ Ja" i zaspakajaniu poczucia
  bezpieczeństwa.
 • Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na
  przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.
 • Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań
  rozwiązywania problemów.
 • Kształcenie przywiązania do najbliższego otoczenia społecznego rodziny, przedszkola,
  środowiska.
 • Wyrabianie samodzielności, umiejętności współdziałania na rzecz innych.
2. ZADANIE

Dostarczanie przeżyć, radości odkrywania i wyobraźni ( dyskusje, rozmowy, obserwacje, wytwory plastyczne dziecka). Sposób wykonania:

 • Budzenie zaciekawienia otaczającym światem- kształtowanie postawy twórczej.
 • Poszanowanie własności społecznej z uwzględnieniem sprzętu szkolnego, zabawek-
  odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy.
 • Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i
  zagrażających zdrowiu.
 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo.
  1. zachowanie się w drodze podczas wycieczek i spacerów.
  2. uświadomienie złożoności sytuacji na drodze.
  3. przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym.
  4. wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, manipulowanie oraz przekształcanie przedmiotów.
3. ZADANIE

Nawyki higieniczno- kulturowe. Działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności ( obserwacje, ćwiczenia praktyczne).
Sposób wykonania:

 • Przyzwyczajanie do systematycznego dbania oswoją czystość osobistą.
 • Czynności samoobsługowe związane z obsługą własną.
 • Porządkowanie sali, kącika zabawy, miejsca pracy półek itp.
 • Wdrażanie do systematycznej pracy i poszanowania jego wytworów.
 • Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności.
 • Zapoznanie z różnymi formami technik.
 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka

4. ZADANIE

Poznanie rodzinnego kraju ( wycieczki, spacery, zabawy, prace, obserwacje ).
Sposób wykonania:

 • Kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt i roślin oraz przyswajanie zasad
  ochrony przyrody.
 • Zaznajamianie z miejscowymi instytucjami użyteczności społecznej i omawianie ich
  podstawowych funkcji.
 • Rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju, zwracanie uwagi na
  różnorodność regionów- elementy miejscowego folkloru.
 • Zaznajamianie z historią i tradycjami naszej miejscowości w nawiązaniu do legend i
  wspomnień mieszkańców.
5. ZADANIE

Uroczystości szkolne i klasowe
Sposób wykonania:
 • Bal u Pani Jesieni – zabawa integracyjna z rodzicami
 • Andrzejki - wróżby, wspólna zabawa przy muzyce
 • Mikołajki - spotkanie z Mikołajem, wręczenie upominków, wspólne zdjęcia
 • Święta Bożego Narodzenia - Jasełka dla rodziców wspólne kolędowanie, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń
 • Dzień Babci i Dziadka - montaż słowno- muzyczny, recytacja wierszy, śpiewanie
  piosenek tematycznie związanych z babcią i dziadkiem, wręczenie wykonanych
  własnoręcznie upominków, wspólny poczęstunek.
 • „Bal Karnawałowy” - przygotowanie z rodzicami i dziećmi kostiumów, konkursy, wspólne tańce młodszych i starszych dzieci, poczęstunek.
 • Powitanie Wiosny- topienie Marzanny
 • Dzień Kobiet - przygotowanie upominków dla kobiet, wykonanie albumu o pracy
  zawodowej kobiet.
 • Dzień Służby Zdrowia - wycieczka do ośrodka zdrowia zapoznanie z
  pracą pielęgniarki i lekarzy.
 • Dzień Strażaka- wycieczka do remizy OSP, spotkanie ze strażakiem, oglądanie sprzętu, poznawanie zasad bezpieczeństwa
 • .Zakończenie roku szkolnego. - wręczenie dyplomów, pożegnanie


6. .ZADANIE
Współpraca z rodzicami ( rozmowy, dyskusje, czynny udział).
Sposób wykonania:

 • Przybliżenie rodzicom treści pracy z dziećmi w przedszkolu.
 • Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
  interwencji specjalistycznej.
 • Wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych oraz wspólna odpowiedzialność
  za rozwój dziecka i postępy w nauce ( informacje o sukcesach, niepowodzeniach,
  trudnościach).
 • Nasilenie współpracy z rodzicami dzieci wymagających indywidualnej pracy
  korekcyjno -kompensacyjnej .
 • Wzajemne poznanie i rozumienie się wychowawcy i rodziców oraz wychowanków -
  rozumienie atmosfery domowej dziecka.
 • Udział rodziców w procesie dydaktycznym w charakterze obserwatorów.
  1. organizowanie zajęć otwartych
  2. pedagogizacja rodziców
 • Udział rodziców w imprezach i uroczystościach szkolnych jako współorganizatorzy.
 • Pomoc w organizowaniu i pełnieniu opieki w czasie wycieczek
 • Zachęcanie rodziców do wykonywania drobnych czynności na rzecz oddziału
  przedszkolnego.
 • Zapraszanie rodziców wykonujących ciekawe zawody.
7. ZADANIE

Współpraca ze środowiskiem lokalnym '

Sposób wykonania:

Współpraca oddziału przedszkolnego z klasami nauczania zintegrowanego

 • nawiązanie kontaktu z nauczycielami i uczniami
 • wprowadzenie dzieci w tematykę szkolną
 • wspólne wycieczki, zabawy, konkursy z młodszymi klasami
 • eksponowanie prac plastycznych dzieci.
Współpraca biblioteka szkolną

· wycieczka do biblioteki

 • zapoznanie z pracą pani bibliotekarki
 • pożyczanie książek
 • wspólne czytanie wybranych książek
Nawiązanie współpracy z Niepublicznym Przedszkolem w Gronkowie
 • wspólne zabawy, konkursy, wycieczki, przedstawienia
 • zorganizowanie wspólnego Mikołaja
Poczta i pracownicy poczty, kontakt z listonoszem.
Policja- przybliżenie dzieciom pracy policjanta, podstawowych zasad ruch drogowego.
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu
Współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Gronkowie
Współpraca z zespołem „ Mali Gronkowianie”

Opracowała Helena Kopeć

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie