Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1823 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem mianowanym nauczania zintegrowanego ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. Mam nadzieję że publikacja mojego Planu Rozwoju Zawodowego pomoże innym nauczycielom ubiegającym się o ten sam stopień.


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO WIESŁAWY WESOŁOWSKIEJ
 NAUCZYCIELKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOZŁÓWKU UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STATUS ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

OBSZAR ROZWOJU SFERA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZA

L.p. Zadania Forma realizacji
1. Realizacja zadań wynikających z wychowawczej funkcji szkoły
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi na terenie szkoły i poza nią
 • Aktywny udział w kulturalnym życiu szkolnym i pozaszkolnym
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
 • Współpraca z GOPS w Wiśniowej
3. Edukacja regionalna
 • Organizowanie akcji Sprzątanie Świata oraz imprez towarzyskich
 • Wycieczka do lasu
4. Edukacja kulturalna
 • Udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych
5. Diagnozowanie problemów środowiskowych
 • Poznanie środowiska rodzinnego ucznia,
 • Obserwacja w czasie zajęć Praca w zespole wyrównawczym
 • Współpraca z poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną
6. Aktywne realizacje zadań wychowawczych i opiekuńczych · Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Matki, Dnia Kobiet. · Zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka · Udział w imprezie dożynkowej · Udział w akcji Sprzątanie Świata i zbieranie puszek aluminiowych
7. Inspirowanie swoich uczniów do rozwijania swoich zainteresowań -

OBSZAR ROZWOJU: SFERA OSOBISTA

L.p. Zadania Forma realizacji
1. Wstępna ocena własnych umiejętności
 • Przeprowadzenie analizy własnej pracy nauczycielskiej
 • Umiejętność przygotowania ciekawych imprez
 • Umiejętność organizowania konkursów
 • Systematyczność, obowiązkowość i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności · Uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego
3. Pełnienie dodatkowych funkcji i podejmowanie dodatkowych zadań · Opiekun Samorządu Szkolnego · Prowadzenie zajęć wyrównawczych · Prowadzenie kółka plastycznego, teatralnego
4. Opis i analiza przypadków dydaktycznych i wychowawczych. · Studium indywidualnego przypadku · Analiza opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej


OBSZAR ROZWOJU: SFERA ORGANIZACYJNA

L.p. Zadania Forma realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego · Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego · Uczestnictwo w warsztatach · Analiza artykułów w czasopismach
2. Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły · Analiza dokumentacji statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów wewnątrzszkolnego systemu oceniania · Praca przy tworzeniu i wdrażaniu planu dydaktycznego · Praca w zespołach tworzących dokumentację szkoły
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań · Współpraca z rodzicami · Wdrożenie wewnątrzszkolnego systemu oceniania · Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego · Przygotowanie planu pracy wychowawcy
4. Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji · Współpraca z Kołem Gospodyń, Radą Sołecką · Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej · Współdziałanie ze Związkiem Sportowym, OSP, Biblioteką Publiczną
5. Organizacja warsztatu pracy
 • Urządzenie klasopracowni, opracowanie pomocy dydaktycznych
OBSZAR ROZWOJU: SFERA DYDAKTYCZNA
L.p. Zadania Forma realizacji
1. Wypełnianie obowiązków nauczyciela i wychowawcy
 • Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki, arkusze ocen, rozkłady materiału, plan pracy wychowawczej)
2. Doskonalenie posiadanych umiejętności i zdobywanie nowych
 • Udział w różnych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
3. Organizacja warsztatu pracy
 • Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem dydaktycznym
4. Opracowanie referatów związanych z wykonaną pracą
 • Opracowanie własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą
 • Opracowanie testów sprawdzających umiejętności uczniów.
5. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej -
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
 • Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, sprawozdań, zdjęć itp.
7. Przygotowanie projektu sprawozdania
 • Autorefleksje, opis realizacji planu rozwoju


Opracowanie: Wiesława Wesołowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie