Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Komentarze, modlitwy na Msze święte

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 141855 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam do wykorzystania, dla nauczycieli religii, opracowane przeze mnie komentarze oraz modlitwy powszechne na Msze św. z udziałem dzieci. Mam nadzieję, ze pomogą katechetom w ich trudnym zadaniu, jakim jest przygotowanie oprawy Mszy św., tak by stała się dla dzieci bardziej zrozumiała.

Autorka: Jolanta Owczarek


ADWENT

KOMENTARZ NA WEJŚCIE

Dzisiejszą Mszą świętą rozpoczynamy Adwent. Jest to czas radosnego oczekiwania na ponowne przyjście Pana Jezusa na końcu świata.
Mamy czuwać, a więc odwracać się od tego co jest złe, a czynić to co dobre i piękne.
Z pewnością nie będzie nam łatwo. Pamiętajmy jednak, że pan Jezus rozumie każdego z nas.
On zawsze nam pomaga i wspiera swoją łaską.
Adwent, jest to również czas, w którym mamy dobrze przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia.MODLITWA WIERNYCH

Módlmy się za Kościół Święty, aby z radością oczekiwał powtórnego przyjścia Pana Jezusa.
Ciebie prosimy...


Módlmy się za Ojca Świętego , biskupów i księży, aby głoszone przez nich Słowo Boże docierało do serc najbardziej zatwardziałych grzeszników.
Ciebie prosimy...


Módlmy się za katechetów, nauczycieli i wychowawców, aby formowali w dzieciach i młodzieży gotowość do niesienia pomocy innym ludziom.
Ciebie prosimy...


Módlmy się za rodziców, aby pomagali dzieciom wypełniać wolę Boga w codziennym życiu.
Ciebie prosimy...


Módlmy się za zmarłych, aby mogli radować się oglądaniem Chrystusa, na którego przyjście my czekamy.
Ciebie prosimy...


Módlmy się za nas zgromadzonych tutaj przy ołtarzu, abyśmy pełniąc chrześcijańskie czyny miłości, dobrze przygotowali się na spotkanie z Panem.
Ciebie prosimy...

PROCESJA Z DARAMI

Przynosimy Tobie Panie Jezu w darze chleb i wino, które za chwilę staną się Twoim Ciałem Twoją Krwią.
Prosimy spraw, abyśmy w każdej sytuacji byli przygotowani na spotkanie z Tobą w czasie powtórnego przyjścia.
ROZESŁANIE

Wzmocnieni przez uczestnictwo w eucharystii, wracajmy do naszych domów, aby podjąć walkę z wszelkim złem, które staje na drodze miłości Boga i bliźniego.


KOMENTARZ NA WEJŚCIE

Gromadząc się przy ołtarzu zawsze musimy pamiętać o tym, że Eucharystia, w której uczestniczymy jest pochylaniem się miłosiernego Boga nad człowiekiem.
Eucharystia jest darem Boga dla nas, abyśmy mogli przemieniać się i upodabniać do Jezusa Chrystusa.
Dzisiejsza Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczyna czas szczególnych łask, którymi chce obdarzyć nas Chrystus Zmartwychwstały. Otwórzmy szeroko serca na działanie Pana.
MODLITWA WIERNYCH
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez swoje nauczanie ukazywał wiernym miłosierdzie Boże. Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za Ojca Świętego, aby był znakiem miłosiernego Ojca w niebie. Ciebie prosimy….
3. Módlmy się za rodziców, aby często przyjmowali Chrystusa Zmartwychwstałego w Komunii Świętej, czerpiąc z tego pokarmu moc do czynienia dobra. Ciebie prosimy….
4. Módlmy się za wszystkie dzieci, aby miały serca wrażliwe na potrzeby drugiego człowieka. Ciebie prosimy….
5. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy potrafili dzielić się swoimi dobrami z potrzebującymi. Ciebie prosimy……
6. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Pan Jezus Zmartwychwstały okazał im swoje miłosierdzie i obdarzył zbawieniem. Ciebie prosimy….
PROCESJA Z DARAMI
Panie Jezu, przynosimy w darze chleb i wino, które za chwilę wypełnisz swoją obecnością.,
Okaż nam swoje miłosierdzie, przemieniaj nas, abyśmy stali się podobni do Ciebie.
KOMENTARZ NA ZAKOŃCZENIE
Za chwilę Chrystus Zmartwychwstały przez kapłana udzieli nam swojego błogosławieństwa, abyśmy w naszym życiu kierowali się miłością do Boga i człowieka.

KOMENTARZ NA WEJŚCIE
Gromadząc się przy ołtarzu, zawsze musimy pamiętać, że Eucharystia, w której uczestniczymy jest objawieniem miłości Chrystusa do człowieka. Pan Jezus nam przebacza, pokazuje właściwą drogę postępowania, daje siłę i moc, dzięki której możemy odpowiedzieć miłością na Jego miłość.
Eucharystia była mocą i siłą dla świętego Jana Bosco, założyciela zgromadzenia salezjańskiego. Jego praca nad opuszczoną młodzieżą była odpowiedzią miłości na miłość Bożą.
W dzisiejszej Mszy świętej, będziemy się szczególnie modlić o to, aby każdy z nas w każdej chwili życia potrafił odpowiedzieć miłością na miłość Pana Jezusa na wzór księdza Bosco.
MODLITWA WIERNYCH
1.Módlmy się za Kościół Święty, aby jego nauczanie dotarło do wszystkich ludzi.
Ciebie prosimy…
2.Módlmy się za Ojca Świętego, aby Pan Jezus obdarzał go zdrowiem i błogosławieństwem.
Ciebie prosimy…
3.Módlmy się za rodziców, aby czerpali siły do wychowania swoich dzieci z Eucharystii.
Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za wszystkie dzieci, aby umiały postępować zgodnie z nauką Pana Jezusa.
Ciebie prosimy…
5.Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zachowywali pokój ze wszystkimi ludźmi i potrafili odpłacać dobrem za zło.
Ciebie prosimy…
KOMENTARZ PRZED ROZESŁANIEM
Pan Bóg obdarza człowieka wielkim darem – swoim błogosławieństwem, abyśmy w naszym życiu umieli postępować zgodnie z nauką Pana Jezusa.

KOMENTARZ DO DARÓW
Nasze dziękczynienie Bogu zawiera się w dziękczynieniu samego Chrystusa, który pokazuje nam, że najdoskonalej wypełnione jest bezwarunkowym „tak” względem woli Ojca.
Do ołtarza przynosimy dary, które są wyrazem naszej gotowości do pełnienia woli Ojca na wzór Chrystusa.
- Świecę: Panie Jezu niech światło Twojej nauki i miłości rozbudzi w nas potrzebę dawania świadectwa i ewangelizacji.
- Kwiaty: znak radości, naucz nas Panie przez uczynki miłości pocieszać tych, którzy są zatroskani problemami codzienności.
- Chleb: Panie Jezu naucz nas promieniować miłością wyrażoną w umiejętności dzielenia się z najbiedniejszymi.
- Owoce: znak dobrobytu, Panie Jezu chcemy mieć serca otwarte na dramat głodu, który nęka setki milionów istot ludzkich.
- Wodę: Panie Jezu spraw, abyśmy zawsze byli zjednoczeni z Tobą, a to zjednoczenie niech owocuje coraz większą miłością do Boga i bliźniego.
- Hostię i Wino, które za chwilę staną się Twoim Ciałem i Twoją Krwią, spraw abyśmy stając się jednym ciałem z Tobą okazywali innym miłosierdzie na wzór Twojego nieskończonego miłosierdzia.

KOMENTARZ NA WEJŚCIE
Dzisiaj przeżywamy ostatnią, czwartą niedzielę adwentu.
Zapowiedziany przez proroków Zbawiciel jest z nami.
Jeśli otworzymy się na jego Słowo i przyjmiemy go do swojego serca , to On przemieni nas, nasze życie i świat na lepsze.
ROZESŁANIE
Mamy obowiązek głosić ludziom radosną nowinę, że Jezus Zbawiciel świata jest blisko.
Za chwilę kapłan pośle nas w imieniu Pana Jezusa, abyśmy szli i ukazywali drogę do Boga innym ludziom.
MODLITWA WIERNYCH
1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby Bóg zachował go w zdrowiu dla dobra całego Kościoła Świętego.
Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za Kościół Święty, aby przez Jego nauczanie, ludzie umieli rozpoznać obecność Zbawiciela.
Ciebie prosimy….
3. Módlmy się za tych, którzy źle postępują na tym świecie, aby jak najszybciej otworzyli swoje serca na działanie Zbawiciela.
Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za ludzi, którzy służą bliźnim, aby bez przeszkód mogli wypełniać swoje zadania.
Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby osiągnęli radość oglądania Boga twarzą w twarz.
Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za nas samych, abyśmy potrafili dzielić się swoimi dobrami z potrzebującymi, stając się znakiem obecności Boga.
Ciebie prosimy…
PROCESJA Z DARAMI
Panie Jezu drogi Zbawicielu przynosimy w darze chleb i wino, które za chwile staną się Twoim Ciałem i Twoją Krwią. Niech ta cudowna przemiana ogarnie nasze serca, abyśmy
odczuli Twoją obecność wśród nas i z radością przyjęli Ciebie do swojego serca.


WPROWADZENIE
Chrześcijanin, to człowiek wiary, który pokłada nadzieję w Bogu.
Pełni ufności powierzmy wszystkie nasze sprawy Bożemu Miłosierdziu.
PROCESJA Z DARAMI
Przynosimy w darze do ołtarza:
- różaniec – chcemy w nieustannej modlitwie szukać umocnienia naszej wiary, aby być wiernymi świadkami Jezusa Chrystusa;
- chleb i wino – dary eucharystyczne, które za chwilę staną się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Pragniemy – umocnieni miłością Chrystusową – trwać w miłości do Boga i każdego człowieka.
KOMENTARZ NA ROZESŁANIE
Posileni Ciałem Chrystusa, nieśmy Jego miłość każdemu człowiekowi.
Niech nasze serca będą pełne współczucia wobec bliźnich i gotowe do pomocy każdemu potrzebującemu.
KOMENTARZ NA WEJŚCIE

Chrystus w dzisiejszej Eucharystii przychodzi, aby nas uleczyć, nauczyć naśladować miłosiernego Ojca niebieskiego, którego nam ukazuje, a także obdarzyć siłą , abyśmy potrafili odpowiedzieć miłością na Jego miłość.
MODLITWA WIERNYCH
1.Módlmy się za Kościół święty, aby służył braciom nie znającym ewangelii i wszystkich prowadził do domu Ojca niebieskiego.
Ciebie prosimy…
2.Módlmy się za papieża, biskupów i księży, aby ukazywali, przez swoją posługę, miłosiernego Ojca.
Ciebie prosimy…
3.Módlmy się za wszystkich ludzi zmagających się z trudnościami życiowymi, za chorych i cierpiących, aby wiara w Chrystusa była dla nich nadzieją i ukojeniem.
Ciebie prosimy…
4.Módlmy się za wszystkie dzieci, aby potrafiły odpowiadać miłością na miłość rodziców.
Ciebie prosimy…
5.Módlmy się za nas samych, abyśmy przez udział w tej Eucharystii stali się podobni do miłosiernego Ojca w niebie.
Ciebie prosimy…
KOMENTARZ DO DARÓW
Panie Jezu przynosimy w darze chleb i wino, które za chwilę staną się Twoim Ciałem i Twoją Krwią. Z miłości do nas ofiarujesz siebie swojemu Ojcu, abyśmy mogli stać się podobnymi do Ciebie.
KOMENTARZ NA ZAKOŃCZENIE
Umocnieni przez sakrament Eucharystii powrócimy do naszych codziennych zajęć.
Naszym życiem mamy ukazywać innym miłość Chrystusa. Na to zadanie Chrystus przez ręce kapłana nam pobłogosławi.

KOMENTARZ NA WEJŚCIE
Dzisiaj w II niedzielę adwentu Bóg wzywa nas do nawrócenia. Mamy przygotować ścieżki i prostować drogę, aby Jezus mógł przybyć do naszych serc.
Eucharystia jest czasem danym nam od Boga, w którym Chrystus przemienia nasze myślenie i postępowanie i przychodzi, aby jednać nas z Bogiem.
KOMENTARZ NA ZAKOŃCZENIE
Chrystus przyszedł z miłości do nas dzisiaj w Eucharystii. Mogliśmy przyjąć go do naszych serc. Teraz posyła nas, abyśmy podobnie postępowali w swoim życiu, okazując innym miłość.
KOMENTARZ NA DARY
Panie Jezu przynosimy dary, chleb i wino, które za chwilę staną się Twoim ciałem i Twoją krwią. Uczyń nasze serca otwarte na Twoje przyjście.
MODLITWA WIERNYCH
1. Módlmy się za Kościół święty, aby przez jego nauczanie ludzie otwierali serca na przychodzącego Chrystusa.
Ciebie prosimy…
2. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby ich głos wzywający do nawrócenia dotarł do wszystkich ludzi na całym świecie.
Ciebie prosimy…
3. Módlmy się za nasze rodziny, aby w zgodzie i miłości przeżywały czas oczekiwania na narodzenie Zbawiciela.
Ciebie prosimy…
4. Módlmy się za dzieci, aby umiały dostrzegać potrzeby innych i dzielić się swoimi dobrami.
Ciebie prosimy…
5. Módlmy się za nas wszystkich uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy prostowali ścieżki naszego życia a przez to przygotowali drogę nadchodzącemu Panu.
Ciebie prosimy…


NIEDZIELA MISYJNA

KOMENARZ NA WEJŚCIE
Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Światowy Dzień Misyjny. Na ten dzień Jan Paweł II napisał orędzie, w którym zachęca wszystkich wierzących, aby stali się „ chlebem za życie świata”.
Stawać się chlebem łamanym, to dawać życie za braci potrzebujących.
Do takiej postawy prowadzi nas Eucharystia.
Eucharystia prowadzi nas do dzieł miłości, które sprawiają, że świat staje się lepszy i szczęśliwszy.
Otwórzmy nasze serca na zbawcze działanie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który z miłości do nas daje nam siebie za pokarm.


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
KOMENTARZ NA WEJŚCIE
Dzisiaj rozpoczynamy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Jest to czas, w którym mamy nauczyć się jeszcze bardziej kochać Boga i innych ludzi.
Jest to czas, w którym mamy się zastanawiać nad własnym postępowaniem. Mamy przezwyciężać zło, które pojawiło się w naszym życiu.
Uczynimy to z pomocą miłosiernego Jezusa, który w sakramencie pokuty i eucharystii poucza i przemienia każdego potrzebującego pomocy.
MODLITWA WIERNYCH
1. Módlmy się za Kościół święty, aby jego nauczanie dotarło do wszystkich ludzi.
Ciebie prosimy…
2.Módlmy się za Ojca Świętego, aby był dla świata znakiem Bożej miłości.
Ciebie prosimy…
3.Módlmy się za głoszących rekolekcje wielkopostne, aby Bóg wspierał ich, udzielając obficie daru mądrości.
Ciebie prosimy…
4.Módlmy się za wszystkie dzieci, aby dobrze wykorzystały czas rekolekcji i przemieniły się na lepsze.
Ciebie prosimy…
5.Módlmy się za wszystkich zgromadzonych na tej eucharystii, aby stanowili wspólnotę coraz bardziej zjednoczoną z Bogiem i miedzy sobą.
Ciebie prosimy…
6. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby Chrystus włączył ich do grona świętych.
Ciebie prosimy….
KOMENTARZ NA ROZESŁANIE
Oczyszczeni Słowem Bożym i umocnieni Ciałem Chrystusa za chwilę zostaniemy posłani, aby w swoim życiu wypełniać wolę Ojca, który jest w niebie. Na to trudne zadanie Chrystus udzieli nam błogosławieństwa przez ręce kapłana.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie