Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kiermasz wielkanocny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3729 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to szenariusz zajęć w formie projektu przygotowany z myślą o uczniach i nauczycielach. Jest okazją do rodzinnej refleksji nad tym co przetrwało w naszych domach z dawnych tradycji i zwyczajów.


KIERMASZ WIELKANOCNY.

     Kiermasz Wielkanocny organizowany jest przede wszystkim z myślą o uczniach i nauczycielach szkoły.
Celem kiermaszu jest realizacja dwóch podstawowych zadań:
 1. Promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
 2. Przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi.
     Aktywne uczestniczenie dzieci w czynnościach przygotowawczych do kiermaszu, tj. wykonywanie oryginalnych świątecznych ozdób czy zbieranie domowych przepisów na świąteczne potrawy, są okazją do rodzinnej refleksji nad tym co przetrwało w naszych domach z dawnych tradycji i zwyczajów.
     Udział dzieci w przygotowaniu świątecznych ozdób oraz wystawienie ich jako "oferty handlowej" sprzyja:
 • rozwijaniu dziecięcej, twórczej inwencji i pomysłowości
 • rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności manualnych
 • poznawaniu nowych technik plastycznych
 • nauce staranności w wykonywaniu oryginalnych ozdób
 • kultywowaniu tradycji i zwyczajów świątecznych
      Przed wykonywania każdej grupy świątecznych akcesoriów omawiane są egzemplarze wzorcowe po to, aby dać dzieciom pełne wyobrażenie o tym, jak powinien wyglądać produkt końcowy. Dzieci wykonują prace zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami. Poszczególne pomysły mogą być realizowane indywidualnie lub w dowolnie dobranych zespołach. Dzieci będą korzystać z przedstawionych propozycji w postaci gotowych szablonów i egzemplarzy wzorcowych. Mogą także wprowadzać własne pomysły i sposób ich wykonania zachowując charakter i symbolikę związaną ze świętami wielkanocnymi.
      Dla sprawnego przygotowania i przeprowadzenia Kiermaszu Wielkanocnego opracowane zostały następujące materiały pomocnicze:
 1. Etapy przygotowania i realizacji Kiermaszu Wielkanocnego.
 2. Cele do realizacji w trakcie działań przygotowawczych i podczas kiermaszu.
 3. Konspekt imprezy otwartej rozpoczynającej Kiermasz Wielkanocny.

1. ETAPY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI KIERMASZU

Faza organizacyjna
 1. Opracowanie materiału pt. ,,Założenia organizacyjne związane z przygotowaniem Kiermaszu Wielkanocnego. "– zał. nr 1
  Termin: luty
 2. Omówienie i zatwierdzenie materiału pt. ,,Założenia … "na spotkaniu Zespołu Samokształceniowego i nauczycieli świetlicy, uzgodnienie daty rozpoczęcia kiermaszu
  Termin: marzec
 3. Realizacja "Założeń …” przez dzieci, nauczycieli klasy 3b i 3c oraz nauczycieli w świetlicy"
  Termin: marzec-kwiecień
 4. Przygotowanie części artystycznej pt. "Wielkanocne zwyczaje" .
  Termin: marzec-kwiecień
 5. Przygotowanie dekoracji świątecznej i stanowisk do sprzedaży, zaproszenie gości.
  Termin: kwiecień
Faza wykonawcza
 1. Uroczyste otwarcie Kiermaszu Wielkanocnego – osoba koordynująca przygotowania przedstawienie celów jakim służy organizowanie tej imprezy oraz zaprezentowanie twórców i wykonawców pomysłów.
 2. Część artystyczna: "Wielkanocne zwyczaje" – inscenizacja tematyczna – zał. nr 2.
 3. Uroczyste otwarcie kiermaszu i rozpoczęcie sprzedaży przygotowanego asortymentu.
 4. Omówienie i podsumowanie pierwszego dnia kiermaszu
Faza podsumowująca
 1. Sporządzenie protokołu o wielkości uzyskanych środków po zakończeniu sprzedaży.
  Realizacja: koordynator razem z uczniami pomagającymi przy sprzedaży
  Termin: w ciągu 3 dni od zakończenia sprzedaży.
 2. Uzgodnienie z dziećmi w grupach wiekowych na co zostanie przeznaczona uzyskana kwota.
 3. Omówienie kiermaszu na spotkaniu Zespołu Samokształceniowego .
 4. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji założeń organizacyjnych związanych z przygotowaniem kiermaszu oraz z jego przebiegu.
  Termin: kwiecień.
ZAŁĄCZNIK NR 1.

A.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIE KIERMASZU WIELKANOCNEGO
 1. Sporządzenie katalogu pomysłów:
  Wykonanie z dziećmi następujących ozdób świątecznych:
  • kartki świąteczne
  • przywieszki do prezentów
  • witraże ,stroiki
  • papier listowy
  • ozdoby : palemki, kurczaki, pisanki, kraszanki, kwiatki itp.
 2. Przygotowanie szablonów i egzemplarzy wzorcowych.
 3. Sporządzenie zapotrzebowania na artykuły papiernicze.
  • bloki techniczne z białymi kartkami
  • bloki techniczne z kolorowymi kartkami
  • bibułka gładka : różne kolory
  • klej uniwersalny
  • klej wikol
  • klej roślinny.
  • papier kolorowy samoprzylepny
 4. Zgromadzenie materiałów i przyborów.
       Do wykonania asortymentu świątecznego potrzebne też będą: nożyczki, farby plakatowe, pędzle, kredki, dziurkacz, linijki, flamastry, ołówki, gumki do mazania, zszywacz.
 5. Przygotowanie i rozwieszenie plakatów informujących o kiermaszu – marzec .
 6. Przygotowanie i rozdanie zaproszeń wg ustalonej listy –kwiecień.
 7. Ustalenie listy dzieci, które będą pomagały przy sprzedaży – kwiecień.
 8. Ustalenie cennika na asortyment przeznaczony do sprzedaży – kwiecie
 9. Przygotowanie sali do kiermaszu – w dniu poprzedzającym otwarcie kiermaszu.
B. CELE PRZYJĘTE DO REALIZACJI W TRAKCIE DZIAŁAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH ORAZ PODCZAS KIERMASZU WIELKANOCNEGO

CELE OGÓLNE:
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji i zwyczajów wielkanocnych
 • rozbudzanie twórczej inwencji i plastycznej pomysłowości dzieci
 • rozwijanie dziecięcej wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności, talentów i zainteresowań
CELE OPERACYJNE:
Edukacja polonistyczna
Uczeń:
 • potrafi płynnie przeczytać tekst
 • umie wygłaszać tekst z pamięci
Edukacja matematyczna
Uczeń:
 • umie wykonać działania arytmetyczne w zakresie do 100
 • zna nominały polskich monet i banknotów
 • potrafi wykonywać działania na pieniądzach
Edukacja plastyczna
Uczeń:
 • potrafi odrysować kształt od szablonu
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się nożyczkami
 • potrafi ciąć wzdłuż linii
 • umie właściwie dobierać kolory
 • potrafi estetycznie wykonać pracę plastyczną
 • potrafi racjonalnie wykorzystać czas oraz materiał powierzony do wykonania zadania
 • rozumie i stosuje polecenia nauczyciela
Edukacja muzyczna
Uczeń:
 • umie śpiewać w wyznaczonym rytmie zachowując melodyczność utworu
 • potrafi zaśpiewać tekst piosenki z pamięci
Edukacja społeczna
Uczeń:
 • umie świadomie, planowo i efektywnie działać zmierzając do realizacji określonego celu
 • ma poczucie odpowiedzialności za powierzony materiał i za wykonanie zadania
 • rozumie, że należy mieć szacunek do wytworów własnej pracy i pracy innych
 • rozumie znaczenie i konieczność przestrzegania ładu i porządku na stanowisku pracy
 • potrafi współdziałać w grupie.
ZAŁĄCZNIK NR 2

C. KONSPEKT IMPREZY OTWARTEJ ROZPOCZYNAJĄCEJ KIERMASZ WIELKANOCNY

Ośrodek tematyczny: Świąteczne tradycje i zwyczaje

Temat dnia: Pierwszy dzień kiermaszu wielkanocnego.

Czas realizacji: od godz. 11.00

Grupa: klasa 3b i 3c oraz wszystkie grupy wiekowe ze świetlicy

Cele ogólne:
 • kształtowanie szacunku do polskiej tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi
 • promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej
Cele szczegółowe:
Uczeń:
 • zna i umie zaśpiewać piosenki z pamięci
 • umie w skupieniu wysłuchać prezentacji artystycznej
 • zna i stosuje zasady kulturalnego zachowania się w obecności gości
 • potrafi wykonywać działania matematyczne w zakresie do 100
 • zna nominały polskich monet i banknotów
 • potrafi wykonywać działania na pieniądzach
 • potrafi efektywnie współdziałać w grupie
Metody pracy:
słowna: rozmowa, prezentacja artystyczna, działania praktyczne

Formy pracy;
Indywidualna, grupowa

Środki dydaktyczne:
Magnetofon, nagrania piosenek, kartki, ołówki, artykuły świąteczne do sprzedaży, dekoracja do prezentacji

Realizacja:
 1. Uroczyste otwarcie Kiermaszu Wielkanocnego:
  • przywitanie gości, dzieci, i nauczycieli
  • omówienie, jakim celom służy zorganizowanie kiermaszu
  • prezentacja twórców i wykonawców pomysłów
 2. Część artystyczna: prezentacja piosenek i inscenizacji pt. ,,Wielkanocne zwyczaje" w wykonaniu dzieci z klasy 3b i 3c
 3. Zaproszenie wszystkich obecnych osób do "stoiska handlowego" i rozpoczęcie sprzedaży przygotowanego asortymenty.
 4. Podsumowanie pierwszego dnia kiermaszu.

Przygotowały:
Jolanta Zając
Krystyna Gostyńska
Drzewiecka Barbara
Sylwia Pawluczyk
Iwona Szymczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie