Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poznajemy regiony naszego kraju

 

Przesłaniem stworzenia programu jest misja: "Małej ojczyzny" Główny akcent kładzie się na kultywowanie tradycji najbliższego regionu- Śląska. Dzieci poprzez poznanie historii, gwary, przyśpiewek, tańców w sposób jak najbardziej autentyczny uczestniczą w realizaji programu.

   „Program tygodniowy: Poznajemy regiony naszego kraju” ma na celu poznanie przez uczniów środowiska regionów naszego kraju: położenia geograficznego, zasobów, atrakcji turystyczno-rekreacyjnych, języka-gwary, sztuki regionalnej, kultury, wytworów ludowych i sztuki kulinarnej.

      Z prowadzonych sondaży wśród uczniów szkół podstawowych wynika, że większość z nich ma bardzo małą lub zdawkową wiedzę na temat kraju w którym mieszka. Nasuwa się więc potrzeba systematycznego i ukierunkowanego procesu poznawania każdego regionu naszej ojczyzny w sposób łatwy , a zarazem atrakcyjny dla uczniów.

Założenia programowe

     Program tygodniowy:” Poznajemy regiony naszego kraju” ma zadanie umożliwić wielostronne poznanie regionów Polski przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, uruchamiając wszystkie mechanizmy odbioru wiedzy ucznia.

C E L E
 1. dotyczące sfery poznawczej i osobowości ucznia:
  • wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia poprzez rozwijanie jego ciekawości poznawczej,
  • rozwijanie podstawowych zdolności i umiejętności myślenia twórczego, gromadzenie informacji (encyklopedie, podręczniki, albumy, encyklopedia multimedialna, wywiady),
  • czytanie ze zrozumieniem,
  • pobudzanie aktywnego stosunku do uzyskiwania informacji o regionie z różnych źródeł
  • selekcja i analiza, różnicowanie rangi informacji,
  • poznawanie języka danego środowiska, kultury regionu, położenia geograficznego,
  • stymulowanie różnych form aktywności twórczej uczniów: plastyka, muzyka, taniec, sztuka teatralna,
  • planowanie i organizowanie pracy zespołowej, współdziałanie w pracy zespołu, skuteczne komunikowanie się z innymi członkami zespołu,
  • dostrzeganie przyrodniczych i kulturowych walorów regionów Polski – dostrzeganie siebie , jako obywatela kraju oraz przejawianie patriotycznej postawy – wykorzystanie zdobytej wiedzy do lepszego poznania swojej ojczyzny, korzystania z jej zasobów i bycia jej ambasadorem.
 2. dotyczące sfery emocjonalno – motywacyjnej:
  • rozbudzanie motywacji do poznawania swojego kraju: jej różnorodności kulturowej, regionalnej, atrakcyjności terenów,
  • pobudzanie i rozwijanie ciekawości poznawczej regionów Polski,
  • pomaganie uczniom w odkrywaniu własnych możliwości twórczych poprzez uwrażliwienie ich na twórcze wytwory różnych regionów, przezwyciężanie barier poznawczo – emocjonalnych utrudniających aktywność twórczą, aktywność i sprawność fizyczną,
  • pobudzanie otwartości wobec odmiennych opinii, uczenie asertywnego wdrażania uczuć i krytyki w pracy grupowej,
  • kształtowanie empatycznego współdziałania w grupie,
  • rozwijanie tolerancji dla ludzi różnych kultur regionalnych i narodowościowych,
  • rozwijanie szacunku do twórczości ludzkiej w różnych postaciach
 3. dotyczące sfery działaniowej:
  • pobudzanie uczniów do zaradności podejmowania działań w pracy grupowej: gromadzenie informacji, wykonywanie folderu, redagowanie gazetki regionalnej, występy artystyczne, przeprowadzanie wywiadów, gromadzenie wytworów artystycznych,
  • redagowanie wypowiedzi pisemnych – sprawozdania, tworzenie własnych publikacji publikacji do gazetki, folderu,
  • umiejętność prezentacji własnych osiągnięć i wytworów ( tańce, pieśni ludowe, prace plastyczne, wytwory kulinarne,
  • przygotowanie do uczestnictwa w kulturze.
METODY :

Słowna: korzystanie ze źródeł wiedzy

Oglądowa : korzystanie z map, albumów, przewodników, encyklopedii multimedialnej

Aktywizująca : uczniowie poprzez działanie zdobywają wiedzę


ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
podręczniki, mapy, przewodniki, albumy, program multimedialny, śpiewniki, przybory plastyczne, hulajnogi

EWALUACJA :
 • ankieta wśród młodzieży szkolnej rodziców i nauczycieli,
 • gromadzenie informacji, wytworów, opracowanie gazetki, folderów, przygotowanie do występów artystycznych, konkursów,
 • prezentacja programu
Termin realizacji- pierwszy tydzień czerwca

1 dzień: Wędrowanie jest przyjemne.
Miejsce realizacji: Ciągle w drodze w terenie.

Treści programowe:
 • Wędrówki w ciągu 4 dni od szkoły do 4 różnych atrakcyjnych miejsc w regionie Śląska
 • Prezentacja trasy wędrówki w formie folderu.
 • Quiz z nagrodami
Kompetencje i umiejętności:
 • Czyta ze zrozumieniem
 • Umie korzystać z różnych źródeł informacji
 • Potrafi czytać mapę
 • Redaguje wypowiedzi pisemne w formie publikacji
 • Pracuje w grupie
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności
 • Potrafi dobrać treść do rodzaju wypowiedzi
 • Układa spójne wypowiedzi na dany temat
2 dzień: Reporter z pasją.
Miejsce realizacji: Sala kl. II i biblioteka.

Treści programowe:
 • Projektowanie szaty graficznej gazetki regionalnej
 • Praca, jako reporter
 • Zbieranie wywiadów i informacji
 • Formułowanie pisemne tekstów
 • Projektowanie strony tytułowej
 • Grafika gazetki
 • Prezentacja wykonanej gazetki
Kompetencje i umiejętności:
 • Praca w grupie
 • Umiejętność korzystania ze źródeł
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji
 • Umie zaprojektować stronę gazetki do tekstu
 • Potrafi przeprowadzić wywiad
 • Interesuje się życiem ludzi w różnych regionach kraju
3 dzień: Śląsk- region- ludzie wczoraj i dziś.
Miejsce realizacji: Klasa, świetlica, kuchnia.

Treści programowe:
 • Czytanie, malowanie, gotowanie, taniec ludowy, piosenki- inscenizacja słowno- muzyczna w gwarze śląskiej
 • Gotowanie, przyrządznie potraw- prezentacja kulinarna
 • Prezentacja wytworów artystycznych
 • Prezentacja zbiorów regionalnych
Kompetencje i umiejętności:
 • Czytanie ze zrozumieniem
 • Poznanie historii, kultury i ludności regionu
 • Umie zaprezentować swoje umiejętności- potrafi zatańczyć i zaśpiewać piosenki z regionu śląskiego
 • Chętnie tworzy obrazy plastyczne akcentów regionalnych Śląska
 • Radzi sobie z trudnościami
4 dzień: Wyścigi rowerowe.
Miejsce realizacji: Podwórko szkolne.

Treści programowe:
 • Przygotowanie zestawu zadań
 • Przygotowanie sprzętu- hulajnogi
 • Przygotowanie toru przeszkód
 • Pokonywanie toru przeszkód
 • Rozwiązywanie zadań z dziedziny ruchu drogowego
Kompetencje i umiejętności:
 • Zręczność i sprawność ruchowa
 • Rozwijanie tężyzny fizycznej na świeżym powietrzu
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa poruszania się po drodze
 • Wie, że najlepszą formą relaksu są zabawy na świeżym powietrzu
 • Sprawdza swoje umiejętności w pokonywaniu przeszkód
 • Umie pogodzić się z porażką
5 dzień: Kto ma ochotę grać w "dwa ognie".
Miejsce realizacji: Podwórko szkolne .

Treści programowe
 • Przygotowanie regulaminu gry
 • Wybór zawodników.
 • Ćwiczenia zręcznościowe z piłką: podawanie, łapanie w marszu i biegu
 • Przygotowanie stroi dla zawodników
 • Przygotowanie haseł wywoławczych
Kompetencje i umiejętności:
 • Doskonali elementy gry zespołowej
 • Doskonali zręczność, szybkość i siłę
 • Respektuje ustalone reguły gry zaespołowej
 • Przestzrega zasad bezpieczeństwa
 • Radzi sobie z sukcesem i porażką
 • Doskonali szybkość i koordynację ruchową
 • Zachowuje postawę fair play w czasie rywalizacji kolegów
Opracowała:
mgr Anita Weber

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:21:29
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:21:29) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie