Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wspólpracy z rodzicami

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 816 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Gielniaka w Niwnicach

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Opracowała
mgr Halina Janiszyn- Drużga


Wstęp

     Rodzina i szkoła są środowiskami, które mają niewątpliwie największy wpływ na wychowanie i rozwój dzieci. Do niedawna uważano, że wszystko czego oczekuje się od szkoły, sprowadza się tylko do nauczania. Obecnie dąży się do ścisłej współpracy szkoły i rodziny, ponieważ nawet najlepsi nauczyciele nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać wszystkich problemów dzieci. W rodzicach można znaleźć sojuszników we wspólnej sprawie jaką jest wychowanie i wspólnie dostarczać dzieciom pozytywne bodźce do ich pełnego rozwoju. Współpraca ta powinna odbywać się na różnych polach funkcjonowania szkoły i rodziny. Możliwość współpracy ze szkołą powinna dawać rodzicom poczucie wpływu na to, co dzieje się w szkole, jak funkcjonują w niej ich dzieci, czego i jak są uczone, jak są traktowane. Owa współpraca powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Rodzice powinni być blisko szkoły, a także uczestniczyć w życiu szkoły, w której ich dzieci spędzają większość swojego czasu. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to podstawa dobrej współpracy tych dwóch środowisk wychowawczych- szkoły i domu.

     Program został stworzony w celu pogłębienia relacji na płaszczyźnie szkoła- rodzice i pokazania rodzicom, że szkoła to nie tylko nauka, ale także instytucja wychowująca i przygotowująca młodych ludzi do dalszego życia.

CEL GŁÓWNY

Rozwijanie współpracy z rodzicami.

CELE SZCZEGÓŁOWE
 1. Kształtowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie szkoła- rodzina.
 2. Zachęcanie rodziców do uczestniczenia w życiu szkoły.
 3. Pogłębianie wspólnych działań wychowawczych.
 4. Poznanie funkcjonowania szkolnego dzieci przez rodziców.
 5. Edukacja pedagogiczna rodziców.
 6. Pomoc w doborze właściwych oddziaływań wychowawczych i pokonywaniu trudności.
 7. Aktywne uczestnictwo w uroczystościach i imprezach szkolnych.
OBSZRY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

I. SFERA DYDAKTYCZNA

ZADANIA
 • Poszukiwanie efektywnych form współpracy szkoła- dom.
 • Systematyczne przekazywanie informacji na temat postępów w nauce ucznia.
 • Obserwacja zajęć przez rodziców i udział ich w zajęciach edukacyjnych.
 • Rzetelna informacja o programach nauczania, metodach pracy, o kryteriach oceniania.
FORMY
 • Spotkania z rodzicami.
 • Konsultacje indywidualne.
 • Udział rodziców w zajęciach otwartych.
 • Karty ocen ucznia.
 • Proponowanie rodzicom różnych form współpracy np. organizowanie imprez i uroczystości wewnątrzklasowych.
II. SFERA WYCHOWAWCZA

ZADANIA
 • Przeprowadzanie diagnozy środowiska rodzinnego.
 • Rozpoznawanie potrzeb ucznia i rodziny- formy pomocy.
 • Tworzenie atmosfery zaufania i współodpowiedzialności za wychowanie.
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Wspólne tworzenie modelu absolwenta, wypracowanie modelu rodzica i nauczyciela.
 • Powiadamianie rodziców o realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć i programów.
FORMY
 • Indywidualne kontakty z rodzicami- udzielanie porad i wskazówek.
 • Ankiety wśród rodziców.
 • Spotkania z rodzicami.
 • Organizowanie imprez z udziałem uczniów i ich rodzin.
 • Opiniowanie przez rodziców planów wychowawczych.
 • Organizowanie prelekcji dla rodziców ze specjalistami.
 • Warsztaty dla rodziców.
III. SFERA OPIEKUŃCZO – ORGANIZACYJNA

ZADANIA
 • Współudział rodziców w organizacji pracy szkoły.
 • Organizowanie wspólnie z rodzicami imprez integracyjnych- wyjazdy na zawody, wycieczki.
 • Przeprowadzanie ankiet wśród rodziców.
FORMY
 • Wybór i praca „trójek klasowych”.
 • Przygotowywanie tablic informacyjnych dla rodziców.
 • Powiadamianie rodziców o sukcesach ich dzieci.
ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA
 • Pogłębienie współpracy z rodzicami.
 • Wspólne oddziaływanie na dzieci.
 • Większe angażowanie się rodziców w życie szkoły.
EWALUACJA
 • Rozmowy z rodzicami.
 • Ankiety dla rodziców.
 • Opis powyższych działań.
Bibliografia
 1. Pawlus M. (red.), Encyklopedia „Rodzice i dzieci”, Bielsko- Biała 2002
 2. Koletyńska K, Sitko H., Spotkania z rodzicami- inaczej, ciekawiej, skuteczniej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2004
 3. Cindy J. Christopher, Nauczyciel- rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004
 4. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów?,Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2002
 5. Koźmiński G.(red.), Efektywna współpraca nauczycieli i rodziców, Pracownia Wydawniczo- Edukacyjna K&K, Złotów 2002

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie