Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Bezpieczna szkoła

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1135 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program" Bezpieczna szkoła"przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej na lekcjach godziny wychowawczej, techniki czy podczas zajęć świetlicowych. Celem wiodącym programu jest rozwijanie u dzieci umiejętności samodzielnego  działaniaenia w sytuacjach niebezpiecznych .


"Bezpieczna szkoła"

"Musimy budować świat, w którym żadne dziecko nie będzie pozbawione prawa do życia w pokoju i bezpieczeństwie, prawa do wzrastania w atmosferze wolnej od lęku i niepokoju" (Jan Paweł II)

Współczesna cywilizacja oprócz dobrodziejstw związanych z postępem naukowo- technicznym brutalnie wkroczyła w nasze życie. Codziennie jesteśmy obserwatorami zachowań, które określamy mianem przemocy, gwałtu, agresji. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z niebezpieczeństw, jakie grożą naszym dzieciom. Niemożliwością niestety jest całkowite ich wyeliminowanie.

Niebezpieczeństwo może pojawić się zupełnie niespodziewanie, nawet w czasie zabawy, wtedy, gdy dzieci czują radość, fascynację zabawą, kiedy " z boku" pozostaje racjonalne myślenie, obca jest dziecku świadomość czyhającego niebezpieczeństwa.

Rodzice wysyłając swoje dziecko do przedszkola, szkoły powierzają je pieczy nauczycielom. I od ich między innymi odpowiedzialności i jakości pracy zależy bezpieczeństwo dzieci. To, w jakim stopniu dzieci będą stosować się do elementarnych zasad bezpieczeństwa zależy od dorosłych, konsekwencji w przekazywaniu tej wiedzy i umiejętności. Dlatego niezmiernie ważne jest to, co się oferuje dziecku.

Opracowując program edukacji dla bezpieczeństwa chcemy, aby dzieci posiadały odpowiednie nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym. Chcemy wyposażyć dzieci w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, nauczyć umiejętności przewidywania skutków swoich działań oraz stymulować poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. Nasze dzieci będziemy wychowywać na ludzi otwartych na świat, umiejących znaleźć w nim swoje miejsce bez agresji, przemocy i sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu.

Cele programu

Cel ogólny:
Nabywanie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe:
 • Kształtowanie u dzieci bezpiecznych zachowań w czasie pobytu w szkole, w drodze do szkoły, w domu,
 • Uświadomienie uczniom znaczenia znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, poleceń wydawanych przez policjanta,
 • Przybliżenie zagrożeń związanych z nieprawidłowym poruszaniem się po drodze, podczas zabaw w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w przypadku braku posłuszeństwa wobec osoby sprawującej opiekę – na przykład podczas wycieczki szkolnej,
 • Przygotowanie dzieci do racjonalnego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia np. spowodowanego kontaktem ze zwierzętami,
 • Nabywanie umiejętności prawidłowego zachowania wobec obcych,
 • Wdrażanie dzieci do zachowań asertywnych, a przede wszystkim umiejętności zdecydowanego i skutecznego odmawiania,
 • Rozwijanie umiejętności przewidywania przez dzieci skutków zachowań niepożądanych i ryzykownych,
 • Rozbudzenie zainteresowania dzieci własnym zdrowiem i bezpieczeństwem,
 • Kreowanie właściwego stosunku do używek,
 • Uświadomienie uczniom skutków uzależnień oraz poszukiwanie innych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • Określenie przyczyn narastającej agresji i przemocy,
 • Uświadomienie konieczności udzielania pierwszej pomocy – do kogo zwrócić się o pomoc, jak samemu udzielić pomocy.
Metody realizacji programu
Podczas realizacji niniejszego programu szczególnie ważne jest:
 1. Bliższe poznanie i nawiązanie kontaktu emocjonalnego z uczniami. Jest to próba całościowego spojrzenia na ucznia - poznanie jego zainteresowań, emocji, potrzeb, uzdolnień , problemów.
 2. Tworzenie wspólnie z uczniami reguł pracy w grupie, zawarcie pewnego kontraktu, w wyniku którego uczeń sam bierze odpowiedzialność za swoje wybory, zdobywa umiejętność porozumiewania się z innymi.
 3. Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
Realizacja programu powinna dostarczyć dzieciom okazji do sprawdzenia i stosowania dotychczasowej i nowej wiedzy oraz umiejętności w symulowanych lub naturalnych sytuacjach. Uczenie aktywne zakłada , że
 • treści nauczania powinny być zgodne z doświadczeniami, potrzebami i motywacją dzieci,
 • w uczeniu równie ważny jest aspekt poznawczy jak i emocjonalny,
 • nabywanie nowej wiedzy i umiejętności zachodzi głównie przy użyciu technik opartych na myśleniu twórczym,
W programie założono zastosowanie następujących metod nauczania:
 • pogadanki,
 • pokazy,
 • instruktaże,
 • burza mózgów,
 • opowiadania twórcze,
 • dyskusja dydaktyczna,
 • drzewko decyzyjne,
 • metoda zajęć praktycznych,
 • metoda przypadków,
 • mapa pojęciowa,
 • metoda dramy,
 • zajęcia terenowe.
Treści programowe
I. Bezpieczna droga do szkoły.
 • Droga do szkoły ucznia mieszkającego na wsi.
 • Znaki drogowe i ich rola.
 • Bezpieczny na rowerze.
 • Wypadki na drodze.
II. Zachowanie ostrożności w czasie zabaw.
 • Zabawa w bezpiecznym miejscu i bezpiecznymi przedmiotami.
 • Bezpieczeństwo podczas wycieczek szkolnych.
III. Zachowanie w kontaktach ze zwierzętami.
 • Pies przyjacielem i wrogiem człowieka.
 • Ostrożnie z dzikimi zwierzętami.
IV. Kontakty z osobami obcymi.
 • Obcy nie zawsze przyjazny.
 • Jak odmawiać i być asertywnym.
V. Bezpieczeństwo na terenie szkoły.
 • Agresji i przemocy mówimy „nie”.
 • Alkohol i tytoń szkodzą zdrowiu.
 • Narkotyki i ich wpływ na zdrowie.
VI. Radzenie sobie w sytuacjach innych zagrożeń.
 • Ostrożnie z prądem i gazem - co robić w razie pożaru, jak wzywać pomoc.
 • Udzielanie pierwszej pomocy sobie i innym – skaleczenia, krwotok z nosa.
Założenia programowe

Program „ Bezpieczna szkoła” przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, na lekcjach godziny wychowawczej, techniki czy też podczas zajęć na świetlicy szkolnej.

Wybór czasu realizacji pozostaje w gestii nauczyciela, kolejność realizacji zajęć jest dowolna.
Tematyka programowa jest dobrana tak, aby dzieci mogły uczyć się, a jednocześnie bawić.
Celem wiodącym jest rozwijanie u dzieci umiejętności samodzielnego działania w sytuacjach stwarzających zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Nauczyciel pełni rolę doradcy, osoby nadzorującej, wspierającej, motywującej do działania uczniów

Autor i realizator programu:
Beata Piekarczyk
Dorota Kardas
Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie