Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy Klubu Europejskiego w szkole ponadgimnazjalnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 871 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program pracy Klubu Europejskiego w szkole ponadgimnazjalnej powstał w celu wskazania w jakim kierunku powinna zmierzac działalność tego typu organizacji. Połozono w nim duzy nacisk na zastosowanie języka angielskiego podczas spotkań młodziezy, aby rozwinąć u młodych ludzi nie tylko umiejętność orientowania się w strukturach UE, ale równiez pomóc w zdobyciu wiedzy do której instytucji i w jaki sposób zwrócić się w konkretnej sprawie.

Program Pracy Klubu Europejskiego


Cele działalności Klubu Europejskiego
1. Zaznajomienie uczniów z instytucjami Unii Europejskiej, ich funkcjonowaniem i celem powołania
2. Wykształcenie wśród uczniów umiejętności podejmowania kroków mających na celu propagowanie działalności Klubu Europejskiego, zachęcanie tym samym do udziału w zajęciach nowych członków.
3. Wykształcenie wśród uczniów umiejętności organizacyjnych, poprzez aktywne włączenie w organizowanie rozmaitych uroczystości.
4. Rozwijanie wśród uczniów umiejętności korzystania ze zdobyczy technologii informacyjnej poprzez:
- pozyskiwanie informacji na temat bieżących spraw UE,
- korzystanie z portali internetowych w celu uzyskania informacji na temat ogłaszanych konkursów,
- kontaktowanie się z młodzieżą z pozostałych krajów unijnych.
5. Poszerzanie wiedzy w zakresie formułowania wniosków w zakresie uzyskiwania funduszy w ramach programu „Młodzież”.
6. Rozwijanie umiejętności tworzenia ankiet oraz późniejszej ich analizy.
7. Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie nazewnictwa instytucji UE oraz formułowania problemów, z jakimi można się do nich zwrócić.
8. Wykształcenie umiejętności kulturalnej dyskusji.

Metody pracy:
Wykorzystanie metod aktywizujących:
- wykorzystanie elementów dramy
- metody sytuacyjnej, metody gier, metody przewodniego tekstu.
- wykorzystanie techniki ankiety
Oczekiwane efekty:
1. Uczeń ma wiedzę na temat funkcjonowania instytucji UE i wie gdzie zwrócić się z zaistniałym problemem, pytaniem.
2. Uczeń potrafi przedstawić problem w języku angielskim.
3. Uczeń potrafi samodzielnie przygotować się do dyskusji na zadany temat.
4. Uczeń potrafi korzystać z zasobów Internetu.
5. Uczeń potrafi aktywnie włączyć się w zorganizowanie uroczystości.
6. Uczeń potrafi sformułować problem, który chciałby zbadać za pomocą ankiety, potrafi dokonać analizy wyników i sformułować wnioski.
7. Uczeń potrafi dyskutować na zadany temat, kulturalnie przedstawiając swoje racje, potrafi również wysłuchać i przyjąć zdanie odmienne od swojego.


L.p.

Tematyka spotkania

Realizowane zagadnienia
Metody
i techniki pracy
1.
Spotkanie organizacyjne
● Opracowanie wspólnie z młodzieżą planu działania mającego na celu zachęcenie pierwszoklasistów do uczestniczenia w spotkaniach Klubu Europejskiego
● Omówienie tematyki spotkań KE
● Przygotowanie do wyboru prezesa KE na dany rok szkolny
- dyskusja
- przypomnienie technik autoprezentacji
2.
Unia Europejska w skrócie
●Zarys historii integracji europejskiej
● Kraje członkowskie
● Symbole
● Patroni Europy
● Budżet Unii
● UE w liczbach
- wykład
- dyskusja
- wykorzystanie technologii informacyjnej
3.
Przygotowania do zorganizowania kolejnego Powiatowego Zlotu Klubów Europejskich.

●Określenie charakteru Zlotu oraz rozdzielenie zadań do realizacji
- dyskusja
4.
Edukacja w UE
● Młodzież i edukacja
●Transfer osób
● Euroregiony
● Idea studiów europejskich
● Szanse edukacyjne młodzieży polskiej w UE
- dyskusja w języku polskim
- dyskusja w języku angielskim
- prezentacja w języku angielskim
- wykład w języku angielskim
5.
Programy edukacyjne UE
● Program SOCRATES
● Program LEONARDO DO VINCI
● Program MŁODZIEŻ
- wykład w języku polskim i angielskim
- dyskusja w języku polskim i angielskim
- wykorzystanie technik multimedialnych w celu uzyskania informacji (polskojęzyczne i anglojęzyczne portale internetowe)
6.
Studia zagraniczne
● Oferta stypendialna poszczególnych krajów członkowskich UE
● Adresy ambasad poszczególnych krajów członkowskich
● Inne naukowe stypendia zagraniczne
- wykład w języku polskim i angielskim
- dyskusja w języku polskim i angielskim
- zasoby Internetu
7.
Debata oxfordzka
● Przygotowanie do debaty – zasady jej przeprowadzania.
● Określenie tematu debaty.
● Wybranie miejsca i czasu jej przeprowadzenia
● Zaproszenie do debaty
● Podsumowanie debaty – wnioski do dalszej pracy
- wykład
- dyskusja
- multimedia
8.
Przeprowadzenie ankiety
● Sformułowanie celu badania
● Przygotowanie ankiety – opracowanie arkusza badawczego.
● Analiza wyników i wyciągnięcie wniosków
- wykład
- dyskusja
- multimedia
- ankieta
9.
Podsumowanie pracy KE
● Zorganizowanie „Europejskiego ogniska”
- dyskusja – wspólne opracowanie przebiegu spotkania


Opracowała: Anita Dębska-Tynior

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie