Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy wraz z planem godzin wychowaczych klasy I zawodowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2684 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowanie i realizacja programu wychowawczego klasy zawodowej ( zgodnie z planem godzin wychowawczych ) sprzyja zarówno integrowaniu zespołu klasowego, jak i budowaniu atmosfery wzajemnego poszanownia - dzięki czemu skuteczniej rozwiązuje się problemy tzw. trudnej młodziezy.Skorelowanie programu klasy z programem wychowawczo - opiekuńczym szkoły zapewnia spójność i efektywność podejmowanych działań wychowawczych.
PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA KLASY I  A WZ NA ROK SZKOLNY 2005/2006 ORAZ PLAN GODZIN WYCHOWAWCZYCH.

 

Opracowała: Halina Ustowska - nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych w Gdyni


ZAŁOŻENIA  OGÓLNE:
 
Wynikają z programu wychowawczego ZSB zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną w dn. 04.09.2001r.
 
 
Ponadto celem programu jest:
 
A)   w zakresie kształtowania postaw:
 
- zainteresowanie sobą i drugim człowiekiem
- zachęcenie do pracy nad własnym rozwojem, charakterem i      osobowością
- rozbudzanie potrzeb kulturalnych
- wpajanie szacunku dla tradycji i dziedzictwa kulturowego
wyrabianie poczucia solidarności z innymi- zwłaszcza słabszymi, krzywdzonymi
- wpajanie szacunku dla prawa i instytucji życia zbiorowego
 
 
B)   w zakresie przeciwdziałania przemocy:
 
( w rodzinie, szkole, w zakresie przestępczości nieletnich)
 
- tworzenie zintegrowanego środowiska ( proces oparty na ścisłej i ciągłej współpracy rodziców, nauczycieli, uczniów)
 
 
C)   w zakresie poznawczym:
 
- aktywizacja uczniów poprzez inspirowanie ich do działań pozytywnych na rzecz potrzebujących, a także środowiska, w jakim się znajdują
 
- popularyzacja wiedzy na temat higieny osobistej, chorób i sposobów zapobiegania im
 
- wzbogacanie wiedzy na temat różnych form pomocy udzielanej w sytuacjach zagrożenia, konfliktu- w rodzinie, szkole, w gronie rówieśników
 
- formułowanie istotnych, bieżących problemów wychowawczych, a następnie poszukiwanie stosownych rozwiązań ( prawnych, psychologicznych, finansowych itp. )
 
ZADANIA. TEMATYKA.
SPOSÓB REALIZACJI.
TERMIN.
ODPOWIEDZIALNI.
1.    Poznajmy się. Integracja w szkole i grupie- klasie.
 
 
 
 
a) integracja w klasie, nauka współdziałania w obrębie grupy
Prezentacja własnej osoby, przypomnienie norm obowiązujących w zespole klasowym
09.2005
Każdy uczeń
Wych. klasy
b) wybory samorządu klasowego
głosowanie
09.2005
Wych. klasy
c) tworzenie norm grupowych
dyskusja
09.2005
Wych. klasy
d) integracja ze społecznością ZSB: udział w dyskotece integracyjnej. Przypomnienie zasad wspólnej, kulturalnej zabawy.
Przygotowanie do udziału w dyskotece integrującej
09.2005
Wych. klasy
2. Wychowanie do życia w rodzinie.
 
Wg harmonogramu
Nauczyciel przedmiotu
a) AIDS zagrożenie
pogadanka
12.2005
Pedagog szkolny
b) pożądanie a uczucie
dyskusja
11.2005
D. Szreder
M. Podgórski
c) przedwczesne kontakty seksualne
Film edukacyjny, dyskusja
11.2005
Wych. klasy
d) antykoncepcja, aborcja
Film, broszury
03.2006
04.2006
Pedagog szkolny
e) etapy miłości
dyskusja
04.2006
 
3. Współżycie w klasie i w szkole.
Troska o poszanowanie wspólnego mienia, estetyka Sali 39
Cały rok
Wych. klasy
a) zapoznanie ze statutem ZSB, obowiązkami i prawami ucznia, WSO i PSO
Odczytanie, wyjaśnienie wątpliwości
09. 2005
B. Czapp
b) jak rozwiązywać konflikty?
rozmowa
Zgodnie z potrzebami
Delegat do sądu koleżeńskiego
d) obowiązki dyżurnego
 
Przypomnienie regulaminu
09. 2005
Wych. klasy
e) przeciw korupcji
dyskusja
Cały rok
Wych. klasy
f) dlaczego warto uczęszczać do szkoły?
Rozmowy indywidualne, motywowanie do uczęszczania do szkoły, praca z rodzicami
Cały rok, zgodnie z analizą frekwencji klasy i osób
Wych. klasy
4) Profilaktyka uzależnień.
 
 
 
a) narkomania jako zagrożenie
Swobodne wypowiedzi uczniów
10. 2005
05. 2006
S. Zielińska
M. Sienkiewicz
b) skutki(zdrowotne, społeczne, moralne) stosowania narkotyków
dyskusja
12. 2005
M. Zawadzki J. Krzak
c) sprzeciw wobec alkoholu i nikotyny. Pomoc w wyjściu z nałogu.
referat
01.2006
02.2006
A. Gożdziak
J. Bulczak
5) Tradycja – jej rola w życiu jednostki i społeczeństwa.
referat
02.2005
04. 2006
M. Szulta
M. Swierczyński
a) historia ZSB, informacje o patronie
Lekcja w Izbie Pamięci
04. 2005
Wych. klasy
b) początek i koniec roku szkolnego – zachowanie, właściwy strój…
pogadanka
09. 2005
06. 2006
Wych klasy
6) Człowiek a  jego środowisko.
 
 
 
a) w jaki sposób możemy przyczynić się do ochrony przyrody?
referat
05. 2006
Ł.Cholka
B. Koryciński
b) człowiek – przyjacielem przyrody.
Spacer do lasu
06. 2006
Wych. klasy
c) cywilizacja jako zagrożenie
Akcja „sprzątanie świata”
09. 2005
M. Gruba
I. Młyńczak
d) co należy zrobić, by chronić środowisko ?
dyskusja
 
B. Kiczor
P. Szlas
7) Kultura czasu wolnego.
 
 
 
a) przygotowanie imprez szkolnych
Mikołajki, Andrzejki
12. 2005
11. 2006
Samorząd klasowy
b) co warto przeczytać?
pogadanka
03. 2006
Ł. Bojanowski
R. Styn
 
 
 
Plan godzin wychowawczych:
 
1.    Poznajmy się.
2.    Wybory samorządu klasowego.
3.    Analiza frekwencji.
4.    Dlaczego warto uczęszczać do szkoły?
5.    Zasady oceniania, WSO i PSO.
6.    Regulaminy obowiązujące w ZSB.
7.    Mikołajki.
8.    Andrzejki.
9.    Narkomanii mówimy nie.
10.                      Sprzeciw wobec alkoholu.
11.                      Nasz Patron.
12.                      Znaczenie szkolnych tradycji.
13.                      Jak porzucić nałóg nikotynowy?
14.                      Konsekwencje stosowania narkotyków.
15.                      Etapy miłości.
16.                      Konsekwencje aborcji.
17.                      Antykoncepcja – za i przeciw.
18.                      Konsekwencje przedwczesnych kontaktów seksualnych.
19.                      Pożądanie a uczucie.
20.                      Rola miłości.
21.                      Jestem asertywny.
22.                      Rozwiązujemy konflikty.
23.                      Jak walczyć z korupcją?
24.                      Dbamy środowisko naturalne.
25.                      Człowiek – wrogiem czy przyjacielem przyrody?
26.                      Jak zwalczać skutki współczesnej cywilizacji?
27.                      AIDS – zagrożenie, przyczyny, formy zapobiegania.
28.                      Co warto przeczytać ?
29.                      Nasze lektury.
30.                      Powiedz: nie piciu alkoholu.
31.                      Jak uniknąć przemocy?
32.                      Agresywne zachowania w naszej klasie.
33.                      Jak nie stać się ofiarą przemocy?
34.                      Rozwiązujemy problemy naszej klasy.
35.                      Podsumowanie frekwencji i osiągnięć edukacyjnych w I semestrze.
36.                      Podsumowanie frekwencji i osiągnięć edukacyjnych w roku szkolnym 2005/2006.
37.                      Sprawy bieżące.
38.                      Sposoby dobrego komunikowania się.
 

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie