Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Chcę być sobą

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1138 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie



Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.



 

Program profilaktyczno-wychowawczy "Chcę być sobą" dla klas IV-VI- przeciwdziałanie niedostosowaniu się społecznemu, jest sprawą prirytetową tego przedsięwzięcia profilaktycznego.

PROGRAM PROFILAKTYCZNO WYCHOWAWCZY DLA UCZNIÓW KLAS IV- VI

WSTĘP

     W ostatnich latach nasilają się negatywne procesy społeczne, będące wynikiem rozkładu więzi, tradycyjnych autorytetów, zachwiania równowagi w funkcjonowaniu niektórych instytucji, braku przestrzegania niektórych norm moralnych i społecznych. W konsekwencji kształtuje się niekorzystne zjawisko nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży. W związku z tym konieczne stało się podejmowanie różnego typu działań, których celem jest zapobieganie wszelkim przejawom patologii występujących niestety w naszej społeczności. Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu jest sprawą priorytetową, przedstawionego poniżej przedsięwzięcia profilaktycznego.

I. CELE OGÓLNE:
 • Tworzenie bezpiecznej, ciepłej atmosfery w szkole.
 • Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy.
 • Wyeliminowanie aktów wandalizmu (niszczenia mienia placówki).
 • Wskazywanie wartościowych form spędzania czasu wolnego.
 • Samokształcenie uczniów pod kątem profilaktyki uzależnień.
II. CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 • Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych.
 • Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.
 • Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.
 • Przybliżenie znaczenia pozytywnego myślenia.
 • Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań.
III. METODY I TECHNIKI PRACY:
 • Pogadanki.
 • Zajęcia praktyczne.
 • Inscenizacje.
 • Wyjścia, wyjazdy.
 • Ankiety.
 • Spotkania z przedstawicielami różnego rodzaju instytucji.
IV. SPOSÓB REALIZACJI; PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
 1. Systematyczne prowadzenie w czasie lekcji „godzina do dyspozycji wychowawcy" zajęć z wykorzystaniem metod: pogadanki, dyskusji, ćwiczeń grupowych, metaplanu i innych.
  Cele:
  • poznanie się wzajemne,
  • doskonalenie umiejętności komunikowania się,
  • budowanie zaufania,
  • rozwijanie empatii,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
  • nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych,
  • poznawanie sposobów radzenia sobie ze stresem,
  • wskazywanie na szkodliwość używek,
  • ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia,
  • projekcja filmów o tematyce prozdrowotnej,
  • propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Systematyczna współpraca z pielęgniarką szkolną, lekarzem stomatologiem, pedagogiem szkolnym, przedstawicielami Straży Miejskiej w celu uzyskania profesjonalnej pomocy podczas wdrażania projektu przedsięwzięcia:
  Cele:
  poszerzenie przez nauczyciela - wychowawcę klasy wiedzy na temat metod i środków stosowania działań profilaktycznych, prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej w kierunku profilaktyki uzależnień.
 3. Organizowanie imprez klasowych: dyskotek, wyjść do kina, wyjazdów do teatru, wystawach itp.
  Cele
  • integracja zespołu klasowego i rozwój grupy,
  • budowanie zaufania, kształcenie wrażliwości,
  • wskazywanie wartościowych rozrywek,
  • kreowanie wzorców spędzania wolnego czasu,
  • budowanie więzi ze szkołą,
  • tworzenie i utrwalanie tradycji klasowych.
  • Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami. Przeprowadzenie pedagogizacji rodziców.
 4. Organizowanie spotkań z rodzicami co najmniej 4 razy w roku. Prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów.
  Cele:
  • informowanie rodziców, co mogą zrobić, aby zapobiegać uzależnieniom swoich dzieci,
  • zwrócenie ich uwagi na sygnały ostrzegawcze, pojawiające się w przypadku uzależnień,
  • inspiracja do lektury wartościowych pozycji traktujących o tej problematyce,
  • mobilizowanie do bardziej aktywnego udziału w życiu szkoły i klasy, do której uczęszczają ich dzieci.
 5. Systematyczna współpraca z dyrekcją szkoły, nauczycielami i wychowawcami.
  Cele:
  • wymiana informacji o ewentualnych niepokojących sygnałach,
  • wspólne planowanie działań zapobiegawczych,
  • rozwijanie zainteresowań sportowych i turystyczno - krajoznawczych.
V. EWALUACJA - STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW:
 • zmniejszenie zjawiska przemocy w placówce,
 • ograniczenie takich przejawów niedostosowania społecznego jak: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, środków odurzających, wagary, kradzieże, akty wandalizmu,
 • wzrost wiedzy uczniów na temat przemocy, uzależnień oraz przeciwdziałanie im,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami,
 • nauka pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi,
 • umiejętność dokonywania wartościowych i sensownych wyborów, umiejętność wyrażania swoich uczuć oraz szanowania i identyfikowania się z uczuciami innymi.
Opracowała:

Małgorzata Stolarczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.




www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie




Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie