Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Awans na nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1187 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

"Plan rozwoju zawodowego" to mój plan zamierzeń, okazja do planowego działania i szczegółowego dokumentowania tego wszystkiego, co składa się na codzienną pracę nauczycielską. Myślę, że niniejszy plan będzie pomocą dla nauczycieli mianowanych, którzy starają się o awans na nauczyciela dyplomowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO OD 1 WRZEŚNIA 2003 R DO 30 CZERWCA 2006 R mgr Renata Engelbrecht nauczyciel j. polskiego SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim
Lp. Zadania i działania nauczyciela. Formy/metody realizacji. Termin Sposoby dokumentacji, wskazówki, uwagi.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego- ustawa, rozporządzenia, publikacje w prasie fachowej. IX, X 2003 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Przedstawienie planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. IX 2003 Plan rozwoju zawodowego.
3. Aktualizacja wiadomości dotyczących zasad funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły. Analiza dokumentacji: statut, regulaminy, plan pracy dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy szkoły, wewnątrzszkolny system oceniania, podstawy programowe. IX 2003
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją ich podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. - uczestniczenie w posiedzeniach RP - praca przy tworzeniu i wdrażaniu planu wychowawczego szkoły - pełnienie funkcji wychowawcy klasowego - udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. - Współpraca z rodzicami W okresie stażu Protokół potwierdzenia
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentów, scenariuszy, zaświadczeń, zdjęć. W okresie stażu
6. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu. Opracowanie sprawozdania. VI 2006 Sprawozdanie
7. Wstępna ocena własnych umiejętności. - skompletowanie i ocena wszelkich dokumentów dotyczących mojej pracy - autorefleksja - decyzja o przyjętej formie stażu IX 2003
8. Doskonalenie posiadanych umiejętności i zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Studiowanie literatury pedagogicznej. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnie do potrzeb moich i szkoły. Bliższe zapoznanie z metodami dramowymi- lektura książek „Drama na lekcjach języka polskiego” E. Ogłozy oraz „Drama w szkole podstawowej” A. Dziedzic i sporządzenie notatek. Cały okres stażu Zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenia, notatki.
9. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły. - Współpraca z nauczycielami przygotowującymi uroczystości szkolne. - Kompletowanie materiałów dotyczących twórczości patrona naszej szkoły H. Sienkiewicza, a także zbieranie, opracowywanie i udostępnianie materiałów do wykorzystania na lekcji lub w gazetce szkolnej. - Przeprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli pt. „Porozumiewanie się w klasie szkolnej”. - Pełnienie funkcji opiekuna stażysty. - Współudział w opracowaniu testów kompetencji dla klas IV-VI. Okres stażu X 2003 IX 2003-VI 2004 Okres stażu Teczka z dokumentami Scenariusz Zaświadczenia Przykłady testów
10. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole. Opieka nad uczniami redagującymi gazetkę szkolną „Szósteczka”. Okres stażu Egzemplarz gazetki
11. Opanowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższanie jakości pracy szkoły. - Zwiększenie ilości ćwiczeń polegających na samodzielnym wyszukiwaniu informacji w słownikach i literaturze. Opracowywanie i wdrażanie sprawdzianów, testów, kartkówek z uwzględnieniem nauczania specjalnego. - Opracowanie przynajmniej jednego projektu lekcji z wykorzystaniem dramy. - Stosowanie aktywizujących metod nauczania. Okres stażu Dziennik lekcyjny, zeszyty uczniów Scenariusz lekcji Scenariusz lekcji
12. Opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. Objęcie opieką uczniów uzdolnionych i rozwijanie ich zainteresowań poprzez przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich. Zwiększenie motywacji do nauki poprzez zorganizowanie w klasach IV-VI konkursu na najładniej prowadzony zeszyt: - opracowanie regulaminu - przeprowadzenie konkursu, wystawka najlepszych prac. Przygotowanie uczniów do udziału w Międzyklasowym Konkursie Ortograficznym „Ortograficzna Corrida- cała szkołą w trosce o ortografię”. Opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego zgodnie z programem wychowawczym szkoły i potrzebami wychowanków. Zapoznanie uczniów z przeszłością i tradycją naszych okolic oraz miejscowości związanych z historią Polski- wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Zorganizowane Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Prawdy i wskazania życiowe zawarte w baśniach i legendach H. Sienkiewicza”. Wycieczka klas VI do Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. „Z wizytą u króla”- lekcje muzealne organizowane przez pracowników Zamku Królewskiego w Warszawie. Cały staż V 2004 Okres stażu IX 2003 Okres stażu V 2004 IV 2003 Okres stażu Zdjęcia Zeszyty uczniów, regulamin, zdjęcia Zdjęcia Ksero planu Zdjęcia, karty wycieczki Zdjęcia, regulamin konkursu Karta wycieczki Karta wycieczki
13. Współpraca ze strukturami samorządowymi lub z innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowaniem w sprawach nieletnich. - Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną- kierowanie do poradni uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce, podejrzeniem o dysleksję. - Kontynuacja współpracy z MOK w Mińsku Maz., przygotowanie uczniów do udziału w konkursach recytatorskich im. K. Makuszyńskiego, Warszawska Syrenka. - Udział w imprezach kulturalnych organizowanych przez MOK i Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Maz. Okres stażu Okres stażu Dokumentacja szkolna Zaświadczenia
14. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania techniki komputerowej w pracy pedagogicznej. - stworzenie listy adresów internetowych wykorzystanych w nauczaniu j. polskiego - sięganie po informacje do encyklopedii multimedialnej Internetu - kontynuowanie przygotowania bieżących materiałów w pracy dydaktyczno-wychowawczej np. materiały do lekcji Okres stażu Okres stażu Okres stażu Lista adresów Opracowanie krótkich instrukcji i opisu możliwości programów. Wypracowane materiały- przykłady /zdjęcie gazetek, testy itp./
15. Wspomaganie systemu wychowawczego szkoły. - Analiza programu wychowawczego szkoły. - Zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne. - Zaprojektowanie i opracowanie klasowego programu „Radzenie sobie w trudnych sytuacjach”. - Kontynuowanie współpracy z pedagogiem szkolnym. - Samodzielne studiowanie czasopism poruszających problemy wychowawcze. Okres stażu Okres stażu Okres stażu Okres stażu Notatki Wpis w dzienniku lekcyjnym. Sprawozdanie, scenariusz lekcji wychowawczej. Sprawozdanie
Plan może ulec modyfikacjom i uaktualnieniom adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie