Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Powtarzamy i uzupełniamy wiadomości o dynastii Piastów

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6455 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przyswojenie nowych wiadomości na kolejnych jednostkach lekcyjnych, lub sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności uczniów,  w dużej mierze zależy od adekwatnie dobranych metod nauczania. W czasach współczesnych, wśród uczniów jest duże zainteresowanie technologią komputerową.. W związku z tym opracowałam scenariusz zajęć z historii w klasie V z zakresu Polski Piastów, w którym wykorzystałam różne źródła multimedialne.  

Temat: Powtarzamy i uzupełniamy wiadomości o dynastii Piastów.
 
 
Cele: 
-    utrwalenie wiadomości o władcach z dynastii Piastów (Mieszko I, Bolesław Chrobry, Bolesław Krzywousty, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki)
  -  rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji – encyklopedii multimedialnej, Internetu, materiału zgromadzonego na dyskietce, pomocy multimedialnej przygotowanej przez nauczyciela, encyklopedii historycznej
- kształcenie efektywnej pracy w grupie

Pomoce:
-   encyklopedia multimedialna – „Encyklopedia Królów Polski”, Encyklopedia Powszechna, prezentacja multimedialna ,Piastowie”, informacje zgromadzone na dyskietce o rodzie Piastów
    -   komputery dla uczniów
    -   krzyżówka
    -   oś czasu
    -   przybory do pisania 
    -  karty samooceny
 
 
Przebieg:
 
I.  Czynności organizacyjne: powitanie, sprawdzenie listy obecności
II. Zapoznanie z celem lekcji- przypomnienie i utrwalenie wiadomości z       poprzednich lekcji dotyczących rodu Piastów.
III. Zapisanie na tablicy tematu lekcji.
IV.  Nauczyciel zadaje pytania, uczniowie odpowiadają:
     -   wyjaśniają pojęcie dynastia
     -   wymieniają władców Polski z dynastii Piastów, o których była mowa na poprzednich lekcjach  
V.   Uczniowie zostają podzieleni na 5 grup. Każda grupa otrzymuje kartkę z zagadnieniami dotyczącymi jednego władcy. Poziom pracy w każdej grupie jest zróżnicowany. Grupa uczniów słabszych otrzymuje prostsze zadania.Grupa I
Jakie ziemie zjednoczył Mieszko I?. Objaśnij daty: 966r., 972r.,Jakie było znaczenie przyjęcia chrztu? . Kim była Dobrawa dla Mieszka I. ( dane na dyskietce dotyczące  Mieszka I)
Grupa II
Czyim synem był Bolesław Chrobry? Jak układały się stosunki z Niemcami i Rusią Kijowską za czasów Bolesława Chrobrego? Jakie ziemie przyłączył do Polski ? Objaśnij dat 1000r.,1025r.,Jaki związek istniał między Bolesławem chrobrym i św. Wojciechem? ( Prezentacja multimedialna Piastowie )
Grupa III
       Objaśnienie pojęcia „ statut”, rok 1138,  Jak się nazywał ojciec Bolesława Krzywoustego? Jakie ziemie otrzymali poszczególni synowie Bolesława Krzywoustego? Czy przetrwała zasada senioratu? ( Internet)
Grupa IV
      Jak się nazywał Ojciec Władysława Łokietka? Jakie ziemie zjednoczył? Gdzie i kiedy odbyła się jego koronacja .( Historia Polski)
Grupa V  
     Objaśnij datę 1364r. Czego dokonał Kazimierz Wielki dla Polski? Uzasadnij, prawdziwość powiedzenia- „ Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”
     ( Encyklopedia Multimedialna- „Poczet królów polskich”)
VI . Po upływie określonego czasu grupy prezentują przygotowaną wiedzę.
VII. Na tablicy nauczyciel zawiesza oś czasu, uczniowie umieszczają na nie najważniejsze daty z życia rodu Piastów.
VIII. Podsumowując wiadomości uczniowie uzupełniają wspólnie otrzymane krzyżówki na kartkach, przygotowane przez nauczyciela.

Uzupełnij krzyżówkę, z literek umieszczonych na żółtym tle  odczytaj hasło.
Powodzenia!
1. Nazwa plemienia zamieszkującego Wielkopolskę.
2. Za pośrednictwem jakiego państwa Mieszko I przyjął chrzest?
3. Kim był Otton?
4. Ziemia przyłączona przez Bolesława Chrobrego do Polski na zachodzie.
5. W 1241r. najechali na Polskę.
6. Stolica Zakonu Krzyżackiego.
7. Jaki przydomek miał Władysław II, syn Bolesława Krzywoustego?
8. Konrad………………. sprowadził Krzyżaków Do Polski.
9. Wyższa szkoła założona w Krakowie przez Kazimierza Wielkiego.1.
P
O
L
A
N
I
E


2.
N
I
E
M
C
Y3.
C
E
S
A
R
Z


4.
M
I
L
S
K
O
5.
T
A
T
A
R
Z
Y


6.
M
A
L
B
O
R
K7.
W
Y
G
N
A
N
I
E
C
8.
M
A
Z
O
W
I
E
C
K
I


9.
A
K
A
D
E
M
I
A

                                     


IX. Polecenie wklejenia tabelki do zeszytu i przygotowanie się do sprawdzianu.
X. Ocena aktywności uczniów na lekcji

Uzupełnienie kart samooceny przez ucznia
Uczniowie karty samooceny otrzymują  od nauczyciela.
Informacje zwrotne. Moje wrażenia po lekcji .
  JAK  OCENIAM  SWOJĄ  PRACĘ ?
 
 
 
 W czasie ostatnich lekcji najbardziej zainteresowało mnie..................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 

Wypełnij tabelkę, stawiając w odpowiedniej rubryce znaczek „+”
 
 
 
Jak pracowałem?
Dobrze
Źle
Tak sobie
Na lekcji i w domu pracowałem(am)
 
 
 
Rozumiałem (am) tematy i polecenia

 
 
 
Wymieniam główne plemiona zamieszkujące ziemie polskie
 
 
 
Wiem co wydarzyło się w latach: 966, 1000, 1025,1320, 1364
 
 
 
Umiem scharakteryzować takie postacie, jak: Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki
 
 
 
Lokalizuję na mapie Polskę Mieszka I i Kazimierza Wielkiego, państwo Zakonu Krzyżackiego, Gniezno Kraków, Malbork
 
 
 
Posługuję się słowami: plemię, dynastia, koronacja, kronika
 
 
 
 
 
 MOIM  ZDANIEM:
       · zrobiłem /zrobiłam duże postępy
       · mógłbym / mogłabym pracować lepiej
 
 (Podkreśl stosowną odpowiedź)

Opracowała Małgorzata Danilewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie