Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 30426 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Poniżej przedstawiam program zajęć pozalekcyjnych w ramach programu antyalkoholowego o charakterze sportowo-rekreacyjnym "Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień", który wprowadziłem w Zespole Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie, gdzie pracuję.

Program zajęć pozalekcyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym

I. Informacje o programie

1. Temat ( nazwa programu)
„Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień"

2. Data rozpoczęcia programu l styczeń 2004r.

3. Data zakończenia programu 31 październik 2004r.

4. Główne założenia programu
Program wychowania fizycznego realizowany jest w szkole przede wszystkim na lekcjach wychowania fizycznego, w których obowiązkowo uczestniczą wszyscy uczniowie. Na nich młodzież szkolna rozwija i podnosi na wyższy poziom swoje umiejętności ruchowe oraz kształtuje swój stosunek do aktywności fizycznej.
Niebagatelną rolę w ogólnym rozwoju uczniów pełnią również pozalekcyjne zajęcia sportowe.
Każdy człowiek ma naturalną potrzebę ruchu, przejawiającą się już od dzieciństwa. U niektórych osób potrzeby te są większe od innych z powodu większego temperamentu, dla innych ruch staje się koniecznością, na przykład z powodu nadwagi, chorób cywilizacyjnych.
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe.

5. Cele programu:
Celem zajęć organizowanych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych jest:
a) oddziaływanie wychowawcze poprzez:
- wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie
samodyscypliny,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów,
- kształtowanie potrzeby podporządkowania się uczniom określonym regułom gier i zabaw poprzez ukazywanie negatywnych skutków nieprzestrzegania ustalonych zasad,
- propagowanie zasad „czystej gry” (fair play),
- przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym,
- rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw,
- rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową, motywowanie do aktywności ruchowej w wybranej (ulubionej) dziedzinie.
b) kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.
c) kształtowanie właściwości koordynacyjnych ze szczególnym naciskiem na precyzję, rytmiczność i celowość ruchu
d) kształtowanie umiejętności ruchowych przydatnych w grach sportowych
e) rozwijanie i utrwalanie zainteresowań sportowych uczniów poprzez wpajanie zasad i techniki wykonywania ruchu
f) umożliwienie sprawdzenia poziomu nabywanych umiejętności ruchowych poprzez udział w imprezach sportowych
g) wdrażanie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń fizycznych.

6. Adresaci:
W zajęciach uczestniczy chętna młodzież całej szkoły. Znaczący procent stanowią uczniowie, którzy stwarzają często problemy wychowawcze w szkole. Organizując im zajęcia rekreacyjno - sportowe wypełnimy im czas wolny, umożliwią one wyładowanie nadmiaru energii, który przy braku tego typu zajęć mogliby spożytkować w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu im samym oraz innym. Większość uczniów wykazuje zainteresowanie zespołowymi grami sportowymi, częstokroć chcą grać dlatego w programie zajęć pozalekcyjnych oprócz zajęć na siłowni oraz zespołu tanecznego, przewidziane są zajęcia z piłki siatkowej , koszykówki oraz tenisa stołowego. W czasie zajęć uczniowie mają opanować podstawowe elementy techniki, taktyki, a także mają rozwijać zasadę fair play. Uczniowie kształtują w sobie również postawę prozdrowotną polegającą na czynnym wypoczynku, dlatego udział w zajęciach jest dobrowolny, ale systematyczny.

7.Sposób czas i miejsce :
Zajęcia odbywają się w zależności od warunków pogodowych na boisku szkolnym lub w sali gimnastycznej, i raz w tygodniu w zależności od wybranej dyscypliny sportowej w wymiarze dwóch jednostek lekcyjnych. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli wychowania fizycznego.

8. Procedury osiągania celów :
a) metody realizacji zadań
- metoda ciągła
- metoda powtórzeniowa
- metoda zmienna
- metoda interwałowa
- metoda startowa
b) metody przekazywania wiadomości
- pokaz
- opowiadanie pogadanka
- dyskusja
c) formy podziału uczniów
- drużyny
- grupy
- pary
d) formy prowadzenia zajęć
- forma frontalna
- forma stacyjna
- forma indywidualna
- forma strumieniowa
e) zasady nauczenia i uczenia się
- zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania - uczenia się (samodzielności)
- zasada poglądowości
- zasada systematyczności
- zasada przystępności
- zasada trwałości

9. Formy aktywizacji ruchowej (dyscyplina ):
a) piłka siatkowa dziewcząt (47 godz.)
b) piłka koszykowa dziewcząt ( 46 godz.)
c) piłka siatkowa chłopców (47 godz.)
d) gimnastyka sportowa, siłownia ( 46 godz.)
e) tenis stołowy (46 godz.)
f) zespół sportowo - taneczny (46 godz.)

10. Oczekiwane rezultaty:
Uczniowie doskonalą podstawowe formy ruchu, uczą się nowych form ruchu, dba o swoją sprawność fizyczną, dba o higienę i zdrowie swojego organizmu, dba o prawidłową postawę ciała, bierze udział w zawodach sportowych, zna i przestrzega zasad sportowego kibicowania, rozumie potrzebę aktywności ruchowej.

11. Sposoby ewaluacji:
- obserwacja rozwoju motorycznego uczniów,
- ewaluacja podczas zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych,
- monitorowanie udziału uczniów w zajęciach,
- prowadzenie i kontrola dokumentacji,
- obserwacja zachowań młodzieży.


Leszek Sieńko

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie