Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Co wiemy o połozeniu geograficznym i warunkach naturalnych Polski ?

 

Scenariusz lekcji z przyrody dla uczniów szkoły podstawowej. Omówione zostały szczegółowo cele, metody i formy lekcji oraz jej przebieg.

Scenariusz lekcji przyrody dla klasy V
Temat: Co wiemy o położeniu geograficznym i warunkach naturalnych Polski ?

Cele
Wiadomości :
Uczeń:
- zna podstawowe pojęcia i terminy ,
- wie jakie czynniki w przeszłości kształtowały rzeźbę terenu w Polsce,

- potrafi scharakteryzować wybrane elementy środowiska naturalnego Polski ( gleby, wody itp. ) .


Umiejętności :
Uczeń :

- potrafi omówić oraz wskazać na mapie położenie i podział administracyjny Polski,

- umie wskazać na mapie fizycznej rozmieszczenie głównych krain geograficznych , gleb , jezior , rzek itd.,

- potrafi scharakteryzować wybrane elementy środowiska naturalnego Polski (gleby , wody itp. ),
- potrafi na lekcji wykorzystać różne źródła informacji.


Postawy :
Uczeń :

- efektywnie współdziała w grupie,
- rozwija swoją postawę patriotyczną i obywatelską poprzez dostrzeganie piękna ojczystego kraju ,
- aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Zajęcia opierają się na wcześniej omówionym materiale (lekcja powtórzeniowa) poszerzonym o treści samodzielnie przygotowane przez uczniów.

Formy pracy :
- praca indywidualna ,
- zbiorowa,
- w grupach

Metody nauczania :
- praca z mapą oraz innymi pomocami dydaktycznymi ,
- prezentacje,
- pytania i odpowiedzi .

Środki dydaktyczne:
- ścienna mapa fizyczna i administracyjna Polski ,
- atlasy,
- profile glebowe,
- encyklopedie i inne materiały przygotowane przez uczniów.

I część lekcji – Sprawy organizacyjno - porządkowe , podanie tematu lekcji.

II część lekcji – uczniowie samodzielnie z wykorzystaniem mapy prezentują położenie Polski oraz najbliższego regionu. Omawiają i wskazują na mapie nowe jednostki podziału administracyjnego kraju.

III część lekcji –podział uczniów na 5 grup. Przygotowanie przez uczniów w grupach materiałów o wybranych elementach środowiska naturalnego (gleba,
lasy, rzeźba terenu ,jeziora , rzeki ) w oparciu o wcześniej zdobyte wiadomości
i umiejętności oraz samodzielnie zebrane materiały.

IV część lekcji – prezentacja materiałów przez poszczególne grupy z wykorzystaniem mapy , profili glebowych ,encyklopedii i wcześniej zgromadzonych przez uczniów środków dydaktycznych.

V część lekcji – podsumowanie. Ocenienie przez uczniów pracy poszczególnych zespołów oraz pracy uczniów w danym zespole.
Ocena pracy uczniów przez nauczyciela .


Opracowała :

Edyta Starczewska

12.01.2005 r.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:17:09
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:17:09) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie