Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Biblioterapia w pracy bibliotekarza

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3887 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

We  współczesnym  "społeczeństwie  informacyjnym  XXI w". trudno  uciec  od  nadmiaru  informacji,  często  chaotycznych,  fragmentarycznych,  niesprawdzonych.  Na  co  dzień  towarzyszy  mam  duzy  stres,  pośpiech,  ciągle  rosnące  wymagania  w  pracy  zawodowej i  brak  czasu  dla  własnej  rodziny. Stąd - wydaje się, pochodzi ciągle wzrastajace  zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju terapie - psychoterapię,  kulturoterapię,  w tym  biblioterapię.    Właśnie  bibliterapia moze  okazać  się chociaz częściowym  lekiem na "trudne czasy" w  jakich przyszło nam egzystować. Przedstawiam konspekt warsztatów dla nauczycieli-bibliotekarzy na  temat: "Biblioterapia w pracy bibliotekarza", które odbyły się 28 kwietnia 2006 r.  w  Pedagogicznej  Bibliotece  Wojewódzkiej  im. KEN  w Lublinie w  Filii  w  Puławach.

"Dobra ksiązka jest choremu bardziej potrzebna niz większość leków"
(B.Bruce-Poter)"Biblioterapia  w  pracy  bibliotekarza" (Wprowadzenie  do  biblioterapii)

Konspekt  warsztatów 

Uczestnicy: nauczyciele-bibliotekarze  szkół w  Puławach i w Kurowie

Cel zajęć:  poznanie: definicji  biblioterapii, historii biblioterapii, jej celów, funkcji, rodzajów, metodyki, etapów procesu biblioterapeutycznego, adresatów biblioterapii 
i ich problemów, typów środków biblioterapeutycznych, metod wykorzystania tekstów literackich do celów terapeutycznych

Metody pracy: wykład, pokaz, czytanie tekstów biblioterapeutycznych, praca indywidualna, praca w grupach, dyskusja

Środki dydaktyczne: kasety i płyty CD z nagraniami muzyki klasycznej, kredki, papier, teksty biblioterapeutyczne relaksacyjne, druki zwarte dotyczące biblioterapii dostępne w bibliotece, materialy warsztatowe dla uczestników, wydruki tabeli "Ksiązek, które leczą", wydruki zestawienia bibliograficznego "Biblioterapia w zbiorach PBW w Lublinie, Filii w Puławach"

Czas zajęć:  3 godziny.   Prowadząca:  Beata  Baka-Rotkiewicz

Przebieg  zajęć:  

I Powitanie uczestników. Sprecyzowanie tematu i celu zajęć 

II Zajęcia integrujące grupę:

- rysowanie przez uczestników zajęć swojego ulubionego bohatera literackiego, podczas słuchania muzyki relaksującej: "Czterech pór roku" Vivaldiego
- krótkie wypowiedzi uczestników o sobie i o swoim wybranym bohaterze: "Dlaczego go wybrałam(em)...,co mi się w nim podoba..."

III Część właściwa 

=  uświadomienie wielkiej potrzeby, we współczesnym społeczeństwie informacyjnym - (powszechny chaos i nadmiar informacji, stres i pośpiech) - wszelkich postaci  terapii: psychoterapii, kulturoterapii: arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii, choreoterapii, silvoterapii, talasoterapii itp.

=  poznanie pochodzenia terminu i kilku definicji na podstawie wybranych źródeł
   
   wg  R.J. Rubin: "Biblioterapia - program aktywności oparty na interaktywnych procesach zastosowania drukowanych i niedrukowanych, wyobrazeniowych i informacyjnych materiałów ułatwiających za pomocą bibliotekarza lub oinnego profesjonalisty osiąganie wglądu w normalny rozwój lub dokonywanie zmian w emocjonalnie zaburzonym zachowaniu"

= krótka historia biblioterapii

= cechy  wspólne biblioterapii z psychoterapią, pedagogiką specjalną, terapią pedagogiczną

= cele biblioterapii: rewalidacyjne, resocjalizacyjne, profilaktyczne, ogólnorozwojowe

=  funkcje biblioterapii  wg E. Tomasik: kompensacyjne (przywracanie sensu zycia), 
profilaktyczne (wartościowe zagospodarowanie czasu)
wg  J. Andrzejewskiej: - wychowawcze (inspiracja do pewnego typu poządanych zachowań), - utylitarne (pomaga rozwiązywać niektóre zadania zyciowe), - informacyjne (dostarcza informacji o zdrowiu pacjenta). - kształcące (rozwija umiejętności werbalne i estetyczne), - uwrazliwiające (ukazuje wewnętrzne i zewnętrzne doznania), - ideologiczne (tworzy systemy wartości i cele zyciowe), - emocjonalnen (pozwala na przezycie często niedostępnych uczuć), - ludyczne, rozrywkowe, relaksacyjne, - katarktyczne (oczyszczenie i nowa jakość zycia), - samowychowywanie (stymulacja postawy twórczej)

= podział biblioterapii na : indywidualną i zbiorową

 wg Fr. Czajkowskiego na:
- biblioterapię tradycyjną - typowa obsługa biblioteczna chorych
- biblioterapię własciwą - czytelnictwo chorych sterowane i systematycznie prowadzone przez fachowców
- terapia zajęciowa z ksiązką - chorzy mogą wypozyczać, czytać, okładać, opisywać ksiązki
  wg R.J. Rubin:
- biblioterapię instytucjonalną - zastosowanie literatury dydaktycznej do potrzeb indywidualnego pacjenta; celem jest informowanie chorego i zapewnienie mu rekreacji
- kliniczną - stosowanie literatury (głównie wyobrazeniowej) w grupie pacjentów z problemami emocjonalnymi lub behawioralnymi, celem jest uzyskanie przez pacjenta wglądu w siebie, zmiana w jego sytuacji psychologicznej
- wychowawczą (rozwojową) - stosowanie materiałów wyobrazeniowych i dydaktycznych dla osob zdrowych fizycznie i psychicznie, ale mających jakieś problemy zycioew (rozwód,bezrobocie, problemy w pracy, w szkole); stosują ją w szkołach jako jedną z technik nauczyciele-wychowawcy, nauczyciele-bibliotekarze

= uczestnicy procesu biblioterapeutycznego: dzieci, dorośli, osoby starsze; chorzy i ich rodziny, osoby niepelnosprawne i ich rodziny, nieprzystosowani społecznie, uzaleznieni, osoby współuzaleznione, więzniowie, nauczyciele, lekarze, pielęgniarki, lotnicy, uczniowie z trudnościami i ich rodzice

= miejsce zajęć biblioterapeutycznych: biblioteka szpitalna, sanatoryjna, więzienna, szkoła, świetlica, klasa, dom pacjenta

= efektywność biblioterapii   Eb,  wzór  wg I.Boreckiej:
            
            Eb   f(D, B, P, S, A, I) 
 
D - diagnoza
B - osobowość i fachowość biblioterapeuty
P - pacjent (uczestnik biblioterapii)
S - sytuacja terapeutyczna
A - ogólna atmosfera terapeutyczna
I - intensywność terapii

= metodyka  biblioterapii
  - czytanie głośne lub ciche ze zrozumieniem
  - praca z tekstem literackim (knkursy,quizy, inscenizacje, drama)
  - psychoanaliza - krytyka archetypów C.G. Younga
  - pedagogika zabawy (gry integracyjne)
  - metody pracy zuchowej
  - metoda pracy w grupach wspólnotowych

= biblioterapeuta - kto moze min zostać?
wg R.J. Rubin - "Kazda wrazliwa osoba, majaca pewną eksperymentalną wiedzę i znajomośc procesów grupowych"
  cechy dobrego biblioterapeuty:
- zdolność  syntonii i  empatii
- dobry animator zajęć terapeutycznych
- umie dobrze zdiagnozować problemy i potrzeby wychowanków/pacjentów
- zna bardzo dobrze literaturę i mozliwości jej oddziaływania leczniczego
-  posługuje się eklektycznym warsztatem: techniki wizualizacyjne, drama, techniki plastyczne, muzyczne
- potrafi przeprowadzić dobrą komunikację w grupie
- podchodzi z pokorą do wychowanków/pacjentów, nie ocenia grupy
- wyrozumiały, zaangazowany, nie robi nic na siłę, serdeczny, autentyczny, chce pomoc

= zasady programów i spotkań biblioterapeutycznych

= podział środków biblioterapeutycznych: tradycyjne (ksiązki, czasopisma), przejściowe (filmy, kasety,płyty), alternatywne (ksiązki "łatwe w czytaniu", ksiązki-zabawki, mówione, gry dydaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne programy komputerowe)

= pozycje biblioterapeutyczne (druki zwarte) - podział  wg D. Gostyńskiej
i W. Kozakiewicz ze  względu na treść:
- uspokajające (sedativa) - przygodowe, baśnie fantazy
- pobudzajace (stimulativa) - wojenne, przygodowo-awanturnicze
- refleksyjne (problematica) - obyczajowe, biograficzne, romanse
- sacrum - powodują silne wzruszenia natury religijnej

= etapy  procesu  bibiloterapeutycznego
  -  diagnoza pacjenta/wychowanka
  -  czytanie, słuchanie, oglądanie dobranych środków terapeutycznych
  -  identyfikacja z bohaterem literackim lub sytuacją fikcyjną
  -  przezycia doznawane podczas biblioterapii (pozytywne lub negatywne)
  -  katharsis - stan psychiczny u pacjenta/wychowanka - odczucie ulgi, odreagowanie mnapięć, blokad, oczyszczenie
  -  wgląd w samego siebie, przepracowanie problemów samodzielnie lub przy pomocy biblioterapeuty
  -  zmiany w postawach lub zachowaniu uczestnika procesu
  -  ewaluacja procesu biblioterapeutycznego - co zmieniło się dla pacjenta/wychowanka podczas terapii ?

IV  Ćwiczenia - czytanie tekstów biblioterapeutycznych

=  włączenie muzyki (Dima Chaaback - Fletnia Pana), odczytanie tekstu relaksująco-wizualizacyjnego
=  czytanie tekstu biblioterapeuytycznego pt."Niebezpieczna znajomość"
= odpowiedzi na pytania po kazdej części tekstu - dyskusja
= praca indywidualna - dopisanie zakończenia opowiadania
= dyskusja


V  Wnioski  końcowe. Podsumowanie zajęć

=  znaczenie biblioterapii jako ściezki przedmiotowej w szkołach (godziny wychowawcze, język polski. sztuka, edukacja czytelniczo-medialna)
=   znaczenie  biblioterapii w szkołach masowych:
   -  uczy  empatii, wrazliwości
   -  rozwija zainteresopwania, zamiłowania
   -  zwiększa gotowość do pomocy innym
   -  rozwija nawyk czytania
   -  zwiększa wiare w siebie, zdolności radzenia sobie w sytuacji stresu
 
=  Biblioterapia jest konieczna w szkole od najmłodszych klas, wszyscy  w  szkole  (uczeń/nauczyciel)  potrzebują psychicznego wsparcia - edukacji biblioterapeutycznej.Bibliografia


Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / red. E.J. Konieczna. Kraków 2005
Borecka I. Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik. warszawa 2001
Borecka I. Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych 2002
Konieczna E.J. Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków 2003
Molicka M. Bajki terapeutyczne dla dzieci. poznań 1999
Molicka M. Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań 2002
Wójcik E. Metody aktywizujące w pedagogice grup. Kraków 2000


Beata  Baka-Rotkiewicz
nauczyciel-bibliotekarz
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie, Filia w Puławach

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie