Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 744 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam swój plan rozwoju zawodowego w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego, zaakceptowany przez Dyrektora mojej szkoły, w okresie 01.09.2003 - 31.05.2006

MIROSŁAWA BOLUK
Nauczyciel historii

Szkoła Podstawowa nr 76 we Wrocławiu

Okres stażu: od 1 września 2003 r. do maja 2006

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


W oparciu o:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dziennik Ustaw: z 2000 r. nr 70 poz. 825, z 2002 r. nr 82 poz. 744)

Wymagania kwalifikacyjne
Zadania służące realizacji wymagań kwalifikacyjnych
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji,
uwagi
Poznanie procedur awansu zawodowego
Zapoznanie z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Gromadzenie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych.

Napisanie sprawozdania
z realizacji planu
rozwoju.
IX 2003 r.


IX 2003 r.


okres stażu

V 2006 r.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju
zawodowego.


Złożona
dokumentacja
w załącznikach.
Sprawozdanie
z realizacji planu
zawodowego.
§ 5 ust. 2 pkt. 1.
Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
Opracowanie programu z zakresu edukacji regionalnej „Dolny Śląsk – mój region, Wrocław – moje miasto” w kl. IV – VI.

Aktualizacja wiedzy z zakresu dydaktyki, metodyki historii i przyrody oraz prawa oświatowego.


Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na lekcjach historii i przyrody.
Włączanie do pracy z uczniem metod i środków dydaktycznych aktywizujących proces edukacji.


Przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych.

Aktywny udział
w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.


Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego m.in. „Zastosowanie internetu w edukacji historycznej, aktywizujące metody nauczania”.

Doskonalenie warsztatu pracy.Opracowywanie w zespole wewnętrznych pomiarów jakości pracy szkoły – diagnoz poszczególnych klas.
Wdrożenie programu w jednej klasie
w trzyletnim cyklu edukacji.Wyszukiwanie nowości wydawniczych – stworzenie własnej bibliografii.


Korzystanie
z programów użytkowych i multimedialnych.

Opracowanie własnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.


Zastosowanie na lekcjach m.in. metaplanu, drzewka decyzyjnego, burzy mózgów.


Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.


Uczestnictwo
w radach szkoleniowych i warsztatach.

Wykorzystanie poznanej wiedzy
w zajęciach edukacyjnych.
Zgromadzenie audiowizualnych pomocy dydaktycznych.

Przygotowanie i przeprowadzenie wraz z innymi nauczycielami
diagnoz.
lata 2004 – 2007

okres stażu


okres stażuokres stażu

okres stażuokres stażu
okres stażuokres stażu
okres stażu
Kopia programu.


Zestawienie bibliograficzne.

Wzory ćwiczeń i testów, prace uczniów, pomoce dydaktyczne.
Scenariusze lekcji.

Potwierdzenia dyrektora, dyplomy.


Zaświadczenia, notatki.Zaświadczenia.Scenariusze lekcji.
Zestawienie pomocy.


Kopie diagnoz.
§ 5 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
Prowadzenie lekcji otwartych w ramach WDN-u.

Przeprowadzenie lekcji dla praktykantów na zlecenie opiekuna praktyk.

Udostępnianie własnych materiałów, zagadnień dydaktycznych zainteresowanym nauczycielom.

Przygotowanie konkursów szkolnych np. „Wrocław moje miasto”, „Dolny Śląsk i jego związki
z Czechami”.
Przygotowanie wybranych lekcji tematycznych i ich realizacja.
Lekcje pokazowe.Opracowanie i przekazywanie innym nauczycielom testów, kart pracy wg potrzeb.

Opracowanie regulaminów i zestawów pytań na konkursy.
co najmniej raz w roku


wg kalendarza praktyk


okres stażu

okres stażu
Scenariusze lekcji.
Notatka
z omówienia lekcji.

Dziennik praktyk.
Notatka
z omówienia zajęć.

Potwierdzenia nauczycieli.
Kopie regulaminów z załącznikami.
Potwierdzenia dyrektora szkoły.
§ 5 ust. 2 pkt. 3 lit. a.
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie planów pracy wychowawcy klasowego w klasie VI i w następnych latach.


Przygotowanie planu pracy kółka o tematyce regionalnej.

Przygotowanie planu „Zielonej Szkoły”.
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych zgodnych z planem pracy.

Prowadzenie zajęć o tematyce regionalnej.

Organizacja i realizacja „Zielonej Szkoły.
okres stażu

okres stażuokres stażu
Kopie planów.

Kopie planu.Kopie planu.
Sprawozdanie.

§ 5 ust. 2 pkt. 3 lit. b.
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych
z wykonywaną pracą.
Przygotowanie materiałów związanych z pracą zawodową do publikacji.
Publikacje na stronie internetowej:
www.literka.pl.


okres stażu
Kopie publikacji.
Certyfikat potwierdzający zamieszczenie publikacji.
§ 5 ust. 2 pkt. 3 lit. d.
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawie nieletnich.
Stała i systematyczna współpraca
z m.in.:
- Towarzystwem Miłośników Wrocławia,

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

- Uniwersytetem Wrocławskim,


- policją, Strażą Miejską.


Spotkania
z ciekawymi ludźmi.


Pisanie opinii, realizacja zaleconych ćwiczeń.

Prowadzenie zajęć dla praktykantów.


Organizacja pogadanek związanych
z sytuacjami różnego rodzaju zagrożeń dla
dzieci.okres stażu


okres stażuzgodnie
z kalendarzem praktyk

okres stażuZapisy w dzienniku.


Opinie.Dziennik praktyk.Zapisy w dzienniku.
Notatki.
§ 5 ust. 2 pkt. 3 lit. g.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych
z zadaniami szkoły.
Uzyskanie kwalifikacji do nauczania przyrody w szkole podstawowej.

Ukończenie studiów podyplomowych
w zakresie uzyskania kwalifikacji do nauczania przyrody
w klasach IV – VI szkoły podstawowej.
lata 2003 - 2004
Kopia dyplomu ukończenia studiów.
§ 5 ust. 2 pkt. 3 lit. h.
Wykonywanie, samodzielnie lub we współpracy z zespołem, innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania
w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Pełnienie funkcji członka Komisji Socjalnej i Statutowej.

Opracowanie planów wycieczek „Poznaj Dolny Śląsk”.


Rozwój współpracy z rodzicami.


Osiągnięcie sukcesów zawodowych.
Udział w pracach Komisji Socjalnej i Statutowej.

Organizacja i realizacja wycieczek.


Przygotowywanie imprez klasowych i ogólnoszkolnych.

Uzyskanie nagród,
pochwał.

w trakcie kadencji


okres stażu
okres stażuokres stażu
Protokoły
z posiedzeń.
Kopie decyzji.

Potwierdzenia dyrektora.Zdjęcia i sprawozdania.


Potwierdzenia.
Notatki.
Kopie.
§ 5 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Wyodrębnienie dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych.
Opisanie i analiza przypadków.
okres stażu
Kopie opisu i analizy.


Realizacja planu rozwoju zawodowego w okresie stażu może ulec zmianie ze względów obiektywnych w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.Plan opracowała: mgr Mirosława Boluk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie