Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Aby matematyka nie przerażała

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1171 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W naszym życiu pojawiają się czasami trudności, które wydają się nam nie do rozwiązania. Pojęcie trudności jest odczuciem subiektywnym przeszkadzającym lub uniemożliwiającym wykonanie konkretnego zadania. W dużej mierze jest ono uwarunkowane sytuacją zewnętrzną.

Na tego typu trudności napotykają często nasi uczniowie uczestnicząc w zajęciach matematycznych lub odrabiając zadane lekcje. Zjawisko to ujawnia się w momencie powstania przekonania, że zadanie jest za trudne, aby je rozwiązać. Ponawianie prób rozwiązań, powtarzanie czynności, zmienianie ich nie prowadzi do przezwyciężenia danej trudności. Dziecko zauważa, że nie pomaga już zastosowanie poznanego wcześniej sposobu rozwiązania. Sytuacja taka zmusza do przejścia od myślenia reproduktywnego do produktywnego.

Matematyka jest dziedziną wiedzy, w której każda zmiana jakiegoś elementu prowadzi do powstania sytuacji nowej, nie zawsze zrozumiałej dla ucznia. Bardzo często trudności w uczeniu się matematyki nie wynikają z treści samego przedmiotu, nie zawsze zależą też od dzieci, które te trudności mają, bardzo istotne są tu natomiast metody i techniki nauczania i uczenia się. Sukces możemy osiągnąć dzięki pobudzaniu, podtrzymywaniu i wzbogacaniu aktywności drogą rozwiązywania problemu. Wiele dzieci ma problemy w uczeniu się matematyki, ponieważ zbyt szybko zastosowano w stosunku do nich pracę abstrakcyjną i wprowadzono symbolizm materiału nauczania. Dużym zagrożeniem jest również stosowanie założenia „Oni już to potrafią wykonać”. Prowadzi to do nawarstwiania się niezrozumienia elementarnych treści matematycznych. Sytuacja ta z kolei może spowodować zaniechanie działań w związku z przewidywaną porażką. Uczniowie na początku starają się bronić przed niezrozumieniem pewnych treści, jednak z czasem uznają, że braki są tak wielkie, że nie można ich uzupełnić.

Duże trudności sprawia dzieciom rozwiązywanie zadań tekstowych.

Problem stanowi tu dostrzeżenie i ustalenie zależności między wielkościami danymi w zadaniu, warunkami zawartymi w głównym pytaniu oraz ustalenie działań wynikających z tych zależności. W przypadku rozwiązywania zadań złożonych trudności się potęgują, gdyż dziecko musi ustalić również wielkości ukryte. Podstawę rozwiązania tego typu zadania stanowi dokładne zrozumienie jego treści. Chcąc wyzwolić aktywność myślową dziecka powinniśmy stosować zadania sformułowane w ten sposób, aby zainteresowały ucznia i wyzwoliły w nim chęć rozwiązania problemu. Bardzo istotne jest, by było ono skonstruowane na miarę dziecka. Elementem stymulującym rozwój myślenia matematycznego jest również stosowanie zadań nieco powyżej aktualnych możliwości ucznia. Bardzo pomocną metodą w pracy nad zadaniem tekstowym jest jego graficzna interpretacja. Formę dominującą stanowi tu rysunek konkretny i schematyczny.

            Dużą rolę w „oswajaniu się” z trudnościami matematycznymi odgrywają zabawy dydaktyczne. Uczenie się za pomocą zabaw zapobiega pogłębianiu się trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych. Z zakresu edukacji matematycznej mówimy najczęściej o zabawach kształtujących orientację w stosunkach wielkościowych, przestrzennych i czasowych oraz utrwalających pojęcia i działania matematyczne. Gra i zabawa dydaktyczna staje się swojego rodzaju rozrywką umysłową, a jej wynik jest naturalną dla ucznia oceną jego wysiłków, porównywalną z wynikami innych uczestników zabawy. Gry i zabawy o treści matematycznej spełniają różnorodne cele i zadania poznawcze:

q       ułatwiają intuicyjne rozumienie trudnych, abstrakcyjnych pojęć matematycznych i geometrycznych,

q       stwarzają sytuacje umożliwiające ćwiczenie techniki rachunkowej w zakresie czterech podstawowych działań arytmetycznych.

Najczęściej stosowane zabawy mają postać kart logicznych, domina logicznego, kwadratów liczbowych oraz zagadek i łamigłówek. Aktywność dziecka w formie zabawy jest bardzo pomocna w rozwijaniu zdolności dostrzegania znaczących elementów obserwowanych zdarzeń i faktów. Różnorodne zadania – ćwiczenia realizowane w formie gier i zabaw dydaktycznych mogą stać się dla dzieci źródłem osiągania sukcesu i pożądanych wyników.

Podsumowując należy stwierdzić, że praca na lekcjach matematyki ma sens tylko wtedy, gdy uczniowie są świadomi podjętego zadania i aktywnie starają się je wykonywać. Nauczyciel powinien mieć świadomość, że żadnych treści matematycznych nie należy traktować werbalnie i pośpiesznie, gdyż nie przyniesie to korzyści naszym uczniom. Bardzo istotne jest prowadzenie zajęć w atmosferze wzajemnego zaufania i zrozumienia oraz pełnej akceptacji dla starań czynionych przez każde dziecko. Spełnienie tych warunków doprowadzi do sytuacji, w której wielu spośród naszych uczniów nie będzie już śniło z przerażeniem o tym, że następnego dnia jest matematyka.

                                                                                                    Opracowała:

                                                                                            Beata Grabowska - Noga

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie