Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Asertywnym żyje się łatwiej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2941 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program powstał w wyniku diagnozy uczniów klasy V, w której jestem wychowawcą, zgodnie z Programem wychowawczym szkoły i aktami prawa oświatowego. Głównymi założeniami programu jest nauczenie się asertywności i zastosowaniu jej w życiu codziennym; edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań. Program może obejmować kl. IV,V i VI. Treści oraz sposoby jej realizacji dostosowane są do wieku rozwojowego uczniów.

Program profilaktyczny „Asertywnym żyje się łatwiej”
 
Charakterystyka programu

Program powstał w wyniku diagnozy uczniów klasy V, w której jestem wychowawcą, zgodnie z Programem wychowawczym szkoły i aktami prawa oświatowego.

Głównymi założeniami programu jest nauczenie się asertywności i zastosowaniu jej w życiu codziennym; edukacja niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań. Program może obejmować kl. IV,V i VI. Treści oraz sposoby jej realizacji dostosowane są do wieku rozwojowego uczniów. Działania wdrażane będą podczas lekcji wychowawczych, lekcji języka polskiego, spotkaniach pozalekcyjnych, w każdej dogodnej sytuacji wychowawczej.

W programie przewidziano ewaluację, która będzie przeprowadzana w formie ankiet, obserwacji uczniów, rozmów, scenek dramowych, wypracowań, prac plastycznych.

 
Cele programu:

- zrozumienie przez uczniów istoty asertywności i jej znaczenia w życiu codziennym,

- zrozumienie siebie i motywów swoich zachowań,

- rozpoznawanie możliwości zmian i uwolnienia potencjału bycia sobą,

- stosowanie asertywności w życiu,

 
Stosowanie technik zachowań asertywnych umożliwia:

- obronę swoich praw bez uciekania się do agresji,

-wyrażanie bez lęku uczuć oraz opinii zarówno pozytywnych, jak i negatywnych,

- przyjmowanie uczuć i ocen bez nadmiernych emocji,

- wyrażanie oraz negocjowanie swoich praw i oczekiwań wobec innych,

- racjonalne reagowanie na krytykę i agresję otoczenia,

- wyeliminowanie znajomych, którzy mogli nami manipulować

 
 
Zadania
Treści
Osiągnięcia
Wyjaśnienie istoty pojęcia asertywność i w jaki sposób może wpłynąć na nasze życie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zachowania nieasertywne i ich następstwa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpretacja asertywności jako:

-zachowanie; kontrolowanie  siebie i swoich zachowań, co pozytywnie wpływa na siebie i innych, warunki sprzyjające odpowiedniemu zachowaniu:

łatwość nawiązywania z innymi kontaktu wzrokowego, obserwacja ludzi, postawa wyprostowana z podniesioną głową i lekko rozsuniętymi stopami, wypowiedzi jasne i precyzyjne, głos opanowany i spokojny, uśmiech

-pewność siebie i samoocena; znajomość swoich praw umożliwia nam zachowywanie się w sposób zapewniający samorealizację i zadowolenie(należy brać pod uwagę prawa swoje i cudze!)Przykładowa karta praw;

Wierzę, że mam prawo:

  1. Prosić o to, czego chcę, to jednak nie oznacza, że zawsze to dostanę
  2. Wyrażać swoje zdanie i uczucia oraz okazywać emocje asertywnie – czyli w sposób odpowiedni do sytuacji
  3. Nie być dyskryminowanym. Być ocenianym na podstawie mojej wartości, a nie np. płci.
  4. Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
  5. Decydować, czy chcę się angażować w czyjeś problemy.
Osoba troskliwa niekoniecznie                   musi robić wszystko dla

wszystkich

  1. Popełniać błędy. Uczyć się na nich, a nie budować w sobie poczucie winy z ich powodu.
  2. Dostawać to, za co płacę, np. gdy coś kupuję
  3. Zmieniać swoje decyzje. W miarę naszego rozwoju zmieniają się nasze poglądy; nie musimy obstawać ciągle przy tym samym zdaniu. Jeśli słucham kogoś w asertywny sposób, mogę dojść do wniosku, że to nie ja, lecz on ma słuszność.
  4. Do prywatności myśli, miejsca, spraw osobistych.
  5. Odnieść sukces.W naszym społeczeństwie istnieje tendencja do pomniejszania siebie, niemal przepraszania za swoje osiągnięcia i radości. Nie ma nic złego w radowaniu się nimi.
Samoocena polega na odnajdowaniu w sobie mocnych stron.(Trzeba mieć świadomość, że jest to praca nad swoją słabą stroną; łatwo ją wówczas pokonać.

Zespołowe karty praw (kontrakty)
 
 
- sposób komunikowania się z ludźmi
asertywne porozumiewanie się z ludźmi charakteryzuje się cechami:

- bądź bezpośredni,

- bądź elastyczny (odpowiedni czas i miejsce na rozmowę, dopasowanie się do stylu rozmowy)

- mów w swoim imieniu (komunikat „ja”), np. myślę, że…, wydaje mi się…, nie zgadzam się z tym, co…, zrobiłbym to inaczej…

- bądź opanowany, kontroluj ton, natężenie głosu, emocje,

- chciej słuchać, uważnie, skup się na treści całych wypowiedzi, nie na emocjach

 
Jeśli zachowujemy się biernie; istnieje prawdopodobieństwo, że inni nas wykorzystują, jesteśmy sfrustrowani, niespokojni, czujemy się pokrzywdzeni i urażeni,mamy zahamowania, wycofujemy się, czujemy się gorsi, pozwalamy innym decydować za nas, nie osiągamy swoich celów

Jeśli zachowujemy się agresywnie;

Wykorzystujemy innych, jesteśmy napastliwi, stosujemy taktykę przymusu i poniżania innych,okazujemy gniew i wrogość w sytuacjach społecznych jesteśmy nieobliczalni, wpływamy na wybory innych, nie szanujemy potrzeb innych i w bezwzględny sposób osiągamy swoje cele

Jeśli zachowujemy się asertywnie, bronimy swoich  praw i szanujemy prawa innych, mamy wysoką samoocenę, dzięki pewności siebie dobrze się czujemy i odpowiednio zachowujemy, wyrażamy swoje odczucia i nie mamy kłopotów w relacjach społecznych, sami dokonujemy wyborów, osiągamy swoje cele nie krzywdząc innych

Występuje również zjawisko zachowań manipulacyjnych (np. nie daj się wciągnąć w plotki na temat innych, wystrzegaj się męczenników, strzeż się wilka w owczej skórze)

 
 
Uczeń wie, że

asertywność, to obrona własnych praw bez naruszania praw innych,

zachowania asertywne oznaczają komfort psychiczny, pewność siebie i samokontrolę,

asertywność wpływa pozytywnie na naszą samoocenę, ponieważ dbamy o własne potrzeby, asertywne porozumiewanie się jest bezpośrednie, świadczy o elastyczności, polega na mówieniu w swoim imieniu, wymaga spokoju i nastawione jest na słuchanie,

asertywność umożliwia lepsze rozumienie siebie,

wszyscy mamy prawa; rozumienie tego umożliwia nam rozumienie siebie nawzajem i szanowanie potrzeb innych,

osobista karta praw sprzyja samoafirmacji i wzmacnia dążenie do bycia asertywnym,

podstawą zachowań jest szanowanie praw – tak swoich, jak i innych,

warto być swoim przyjacielem, starać się lubić siebie i być dla siebie miłym,

ma prawo być asertywny, ponieważ jest tego wart, samodoskonaleniepolega na rozpoznawaniuswoich mocnych i słabych stron; na rozwijaniu pierwszych i eliminowaniu drugich

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uczeń wie, że osoby które zachowują się agresywnie skupiają się na zaspokajaniu jedynie swoich potrzeb,

Osoby, które zachowują się biernie, nad własne potrzeby przekładają zadowolenie innych,

Osoby, które manipulują innymi, obarczają ich winą za swoje frustracje i nieszczęście,

Osoby, które zachowują się asertywnie, pokazują, że szanują prawa swoje i innych

 
Wprowadzenie w życie niektórych asertywnych zachowań

Ćwiczenia dramowe w odgrywaniu scenek; radzenie sobie z agresją słowną, przyjmowaniem krytyki, odmawianiem. Strategie zachowań asertywnych: zdarta płyta, zasłona dymna, asertywna uznanie błędu, kompromis, wypytywanie o strony dodatnie, wypytywanie o strony ujemne

Uczeń wie, że postępując asertywnie, razem z drugą osobą, wychodzić sytuacji obronną ręką, kiedy zachowuje się asertywnie, nie ma poczucia winy ani wstydu, nie jest sfrustrowany, determinacja, aby postępować asertywnie wzrasta, jeśli będzie świadom korzyści z takiej postawy.

Uczeń potrafi dostosować wybraną strategię do sytuacji i posłużyć się nią.

Jak radzić sobie z konfliktem?

Pozytywne nastawienie do konfliktu; techniki stosowane podczas konfliktu:

- słuchanie bez emocji,

- zwracanie uwagi na treści, nie na zachowanie,

- skupianie dyskusji na treści,

- omawianie zachowania i jego konsekwencji,

- kompromis (wybór odpowiedniego otoczeniamówienie bezpośrednio, otwarcie ,po—sługiwanie się komunikatem „ja”, wyrażanie pragnień, mówienie bez emocji.

(na tym etapie kształcenia wiedza z zakresu analizy transakcyjnej może być niezrozumiała dla uczniów, ale warto przybliżyć tabelę pozycji psychologicznych, opracowanych przez B.T. Harrisa:

 
Ja jestem O.K.

Ty nie jesteś O.K.

Poniżam innych, mam potrzebę pokazywania, kto jest lepszy. Brak pewności siebie, niska samoocena

 
Ja jestem O.K.
Ty jesteś O.K.
Akceptuję swoją niedoskonałość i wiem, że Ty też nie jesteś doskonały. Szanuję siebie i innych.
 
Ja nie jestem O.K.

Ty jesteś O.K.

Postrzegam innych jako lepszych od siebie, oddaję im władzę( a inni skwapliwie ją wykorzystują )

 
Ja nie jestem O.K.,

Ty nie jesteś O.K.

Krańcowo niska samoocena, utrata zainteresowania życiem.

Uczeń wie, że konflikt nie zawsze oznacza sytuację kryzysową albo niebezpieczeństwo, którego należy unikać, konflikt może mieć pozytywne skutki i spowodować obopólne lepsze zrozumienie, należy skupiać się na treści, a nie na zachowaniu danej osoby, jedynie kompromis może przynieść takie rozwiązanie konfliktu, aby obie strony wygrały Ćwiczy czteroetapową asertywną reakcję na konflikt,

Stara się zrozumieć siebie i konflikt

Jak odmawiać?

Strategia zachowania asertywnego: „Zdarta płyta” jako efektywna metoda unikania presji otoczenia, polegająca na konsekwentnym powtarzaniu tego samego argumentu do momentu, gdy argumenty drugiej strony wyczerpią się.

Zasłona dymna”, metoda skuteczna w sytuacji agresji werbalnej otoczenia. Polega na pozornym akceptowaniu kierowanej pod naszym adresem krytyki bez kontratakowania partnera. Prowadzi do sytuacji absurdalnej, w której strona atakowana zgadza się z każdą krytyką, a atakujący, intensyfikując agresję, dostrzega absurdalność swoich argumentów.

„Wypytywanie o strony dodatnie”, strategia polega na zadawaniu pytań partnerowi interakcji. Pozwala ona uniknąć nadmiernej presji z jego strony, zmuszając go do udowodnienia pozytywnych aspektów czynności, do której wykonania namawia, np. „Co dobrego jest w tym, że teraz   pójdziemy  na wagary”? „Co złego jest w tym, że chcę pójść na lekcję?”

Uczeń wie, że odmawianie bywa trudne, lecz jeszcze trudniejsze są konsekwencje mówienia „tak”, kiedy naprawdę myśli się „nie”’

Ma prawo odmawiać, i że inni mają je również, jest świadomy granic ustalonych przez siebie, mówi o nich wtedy, gdy zajdzie potrzeba, szanuje granice ustalone przez innych.

 
Nie traktuj siebie zbyt poważnie. Asertywność, to nauka pewnych zachowań. Nie zawsze wychodzi. Śmiej się ze swoich błędów i wykorzystaj następną sytuację, aby wszystko naprawić. Powodzenia.

 
Bibliografia:
Maria Król – Fijewska „Trening asertywności”

Jan Ferguson „Asertywność doskonała”, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań 2000

Herbert Fensterheim, jean Baer, „Jak nauczyć się asertywności, Nie mów „TAK”, gdy chcesz powiedzieć „NIE”, Książka i Wiedza, Warszawa 1999

Film edukacyjny „Asertywność”

 
Program opracowała
mgr Janina Kotwica
SP Nowogrodziec

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie