Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy wychowawczej podczas ferii zimowych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7313 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Gry i zabawy różnego typu wzbogacają życie dziecka i wszechstronnie wpływają na rozwój jego osobowości. Wyrabiają nie tylko sprawność fizyczną, ale także rozwijają umysł i wzbogacają wiedzę. Biorąc udział w zajęciach zespołowych, dzieci uczą się społecznego współdziałania, a także wytrwałości, zdyscyplinowania i odpowiedzialności. Najcenniejszą jednak rolą zabawy jest  wywoływanie uśmiechu na twarzach dzieci.      
Większość dzieci naszej szkoły, w związku z trudną sytuacją materialną rodziców, ferie zimowe spędza w domach. Tylko niewielki procent dzieci wyjeżdża poza miejsce zamieszkania. Stąd propozycja zorganizowania ferii zimowych w szkole. Dla wielu dzieci taka forma będzie jedyną formą wspólnej zabawy i wypoczynku.

PROGRAM PRACY  WYCHOWAWCZEJ 
                                                   PODCZAS  FERII  ZIMOWYCH

I  Wstęp
        
            Gry i zabawy różnego typu wzbogacają życie dziecka i wszechstronnie wpływają na rozwój jego osobowości. Wyrabiają nie tylko sprawność fizyczną, ale także rozwijają umysł
i wzbogacają wiedzę. Biorąc udział w zajęciach zespołowych, dzieci uczą się społecznego współdziałania, a także wytrwałości, zdyscyplinowania i odpowiedzialności. Najcenniejszą jednak rolą zabawy jest  wywoływanie uśmiechu na twarzach dzieci.      
             Większość dzieci naszej szkoły, w związku z trudną sytuacją materialną rodziców, ferie zimowe spędza w domach. Tylko niewielki procent dzieci wyjeżdża poza miejsce zamieszkania. Stąd propozycja zorganizowania ferii zimowych w szkole. Dla wielu dzieci taka forma będzie jedyną formą wspólnej zabawy i wypoczynku.


 
II  Uczestnicy programu


           W zajęciach będą uczestniczyć wszyscy chętni uczniowie Szkoły                    Podstawowej w Skórowie. Przewiduje się dziennie obecność około 30    uczniów. Zajęcia w ferie zaplanowano na 5 dni po 4 godziny. Przed rozpoczęciem ferii w szkole zostanie udostępniona lista, na którą będą mogli wpisywać się uczniowie, chcący uczestniczyć w zajęciach w poszczególne dni.

 
III  Cele:      Dzieci:
      - uczestniczą w zorganizowanym wypoczynku podczas ferii zimowych,
      - uczą się współdziałania i współżycia w grupie,
      - poznają gry i zabawy, które pomogą ciekawie spędzić ferie zimowe i czas wolny, 
      - integrują się z innymi dziećmi w zabawie,
      - stosują zasady współzawodnictwa podczas gier zespołowych,
      - wspominają i oceniają występy własne  i kolegów na podstawie oglądanych filmów
        z uroczystości szkolnych (kręconych i przegrywanych na płytę przez autorki niniejszego
        programu).

IV  Treści kształcenia
 
 
Lp.
Hasło dnia
Cele
 
1.

 
Sport i zabawa to zdrowe ciało
i umysł

Uczeń:

-         zna i przestrzega zasady gier: UNIHOC, 
        tenis stołowy, szachy 
        warcaby i inne gry planszowe),

-         stosuje zasady sportowego zachowania  
        podczas gier zespołowych,

-         potrafi „przegrywać z godnością”,

-         stosuje się do uwag sędziego,

-         ćwiczy umysł poprzez grę w szachy 
         (warcaby i inne gry),

-         uczestniczy w grach towarzyskich 
        i zabawach ruchowych,
 
2.

 
Jestem artystą. plastykiem

-         potrafi wykonać pracę plastyczno-
       techniczną na zadany temat dowolną  
       techniką,

-         zachowuje porządek i czystość podczas
        pracy,

-         umie oszczędnie, ekonomicznie korzystać
        z materiałów,

-         doprowadza pracę do końca, nie
         zniechęca się,

-         umie oceniać pracę swoją i innych,
 
3.

 
Komputer moim przyjacielem

-         zna zasady bezpiecznego
         i higienicznego korzystani z komputera,

-         zna podstawy obsługi komputera,

-         potrafi wykonać pracę na zadany temat
        w znanym edytorze graficznym, 
        tekstowym,

-         potrafi właściwie i rozsądnie korzystać
        z zasobów internetowych,

-         umie korzystać z programów
        multimedialnych znajdujących się na 
        płytach,

-         potrafi współpracować w grupie
 
 
4.

 
Z muzyką na co dzień

-         zna nazwy i sposób gry na instrumentach
        perkusyjnych,

-         potrafi zagrać prostą melodię na
        dzwonkach,

-         umie zaśpiewać wybraną piosenkę,

-         potrafi w grupie rytmicznie klaskać lub grać
        na instrumentach perkusyjnych proste
        melodie,

-         umie dostosować taniec do rodzaju
        słyszanej muzyki,

-         odgaduje i nazywa dźwięki
        z otoczenia,
 
5.

 
Seans filmowy

-         potrafi wybierać filmy przeznaczone dla
        odpowiedniego wieku,

-         zachowuje właściwą postawę ciała 
        w czasie  projekcji,

-         umie wypowiadać się na temat obejrzanego
        filmu,

-         dostrzega elementy realistyczne       
       i fantastyczne,

-     potrafi krytycznie oceniać swoje 
      występy.  
 
 
 
V  Procedury osiągania celów.

 
Metody:
q       eksponujące – filmy, twórczość plastyczna,
q       problemowe aktywizujące – gry dydaktyczne,
q       programowane – z użyciem komputera,
q       praktyczne – gry i zabawy ruchowe, muzyczne.
 
 
Formy:
q       warsztatowe,
q       praca w grupach,
q       praca indywidualna.
 
 
Środki dydaktyczne:
q       materiały plastyczne,
q       sprzęt sportowy,
q       instrumenty perkusyjne,
q       pracownia komputerowa,
q       sprzęt audio i płytoteka,
q       projektor.
 
 

VI  Ewaluacja
 
Ewaluacja programu wychowawczego przeprowadzona zostanie wśród uczniów uczestniczących w zajęciach poprzez ankietę. W ostatnim dniu zajęć grupa uczniów wykona gazetkę ścienną z najciekawszymi pracami plastycznymi oraz zdjęciami wykonanymi
w poszczególnych dniach.
 
 
 
 
 
VII  Bibliografia
 
1. Bondarowicz M. Zabawy w grach sportowych. WSiP, Warszawa 1998.
2. Wypoczynek dzieci i młodzieży. Program i organizacja pracy wychowawczej. 
    Wydawnictwo Harcerskie „Horyzonty”, Warszawa 1974.
3. Zgrychowa I. Zabawy na słońce i na deszcz. WSiP, Warszawa 1985.Ankieta

 
 
1. Gdzie wolisz spędzać wolny czas?
- w domu,           - na podwórku,            - na zorganizowanych zajęciach
 
2.Czy lubisz aktywnie spędzać wolny czas?
- tak,             - nie
 
3.Czy wolisz spędzać czas wolny

- sam,             - w małej grupie,             - w większym zespole?
 
4.Czy podobały ci się zajęcia organizowane w szkole?
Jeśli tak, to które?
- tak, ............................................................................................................        
 - nie
 
5. Czy chciałbyś w przyszłym roku uczestniczyć w podobnych zajęciach?

- tak,            - nie,
 
6. Co chciałbyś zmienić w przyszłorocznych zajęciach?
-         nic,
-         .....................................................................................................................
 
7. Dokończ zdania:

-         Na zajęciach podobało mi się .....................................................................
....................................................................................................................
-         Na zajęciach nie podobało mi się ................................................................
.....................................................................................................................
     -    Na zajęciach nauczyłem się      ...................................................................
          ......................................................................................................................
 
8. Do której klasy chodzisz?
....................................................................................................................
    
 
 
Po przeprowadzeniu badań ankietowych wśród uczestników zajęć stwierdzono, że uczniowie wolą spędzać wolny czas na zajęciach zorganizowanych, lepiej bawiąc się
w większym zespole.
Spośród zajęć, które były przeprowadzone, największym zainteresowaniem dzieci młodszych cieszyły się zajęcia plastyczno-techniczne    i muzyczne. Natomiast starsi wskazali zajęcia z komputerem oraz gry i zabawy sportowe. W związku z odmiennymi zainteresowaniami dzieci młodszych          i starszych uczniowie zaproponowali, by w przyszłym roku zajęcia odbywały się w dwóch grupach wiekowych oraz trwały dłużej.    
 
 
 
Opracowały: Alicja Cichocka, Bożena Wrońska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie