Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Jesteśmy bezpieczni

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1547 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program autorski: ,,Jesteśmy bezpieczni”.


Opis programu

Program edukacyjno-wychowawczy ,,Jesteśmy bezpieczni” jest napisany z myślą o dzieciach sześcioletnich, ale może być realizowany również w grupach młodszych. Ma on na celu podniesienie świadomości przedszkolaków wobec zagrożeń jakie mogą napotkać w swym życiu podczas wykonywania codziennych czynności, podczas zabaw w domu, w przedszkolu, na podwórku a także na spacerze. Jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego opublikowaną w rozporządzeniu MENiS z dnia 26 lutego 2002 roku, wg której jednym z zadań przedszkola jest ,,uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka”.


Założenia programu:


Nabywanie umiejętności prawidłowego, bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych mogących nieść dziecku zagrożenie oraz umiejętność przewidywania i zapobiegania tym zagrożeniom.


Cele:

- wdrażanie do bezpiecznej zabawy w grupie,

- wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu ogrodowego

- poznanie zasad prawidłowego poruszania się po drogach,

- poznanie zagrożeń związanych z nieodpowiednią obsługą sprzętu i urządzeń działających na prąd elektryczny i gaz,

- rozumienie niebezpieczeństwa wynikającego z zabawy niektórymi przedmiotami, trującymi substancjami;

- rozumienie niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwego doboru miejsca zabaw;

- kształtowanie umiejętności zachowania właściwej postawy w kontaktach ze zwierzętami;

- kształtowanie umiejętności prawidłowego zachowania się wobec obcych;

- poznanie numerów telefonów alarmowych i sytuacji, w których należy z nich korzystać.


Środki dydaktyczne:

 • ilustracje,
 • historyjki obrazkowe,
 • znaki drogowe,
 • bajki, opowiadania,
 • wiersze,
 • zagadki,
 • piosenki,
 • obrazki do kolorowania,
 • książeczki dla dzieci i broszury: ,,Sześciolatek poznaje zasady ruchu drogowego”, ,,Nie jestem sam na drodze”, ,,Komenda Miejska Policji w Krakowie radzi jak żyć bezpiecznie”
Sposób realizacji:Program należy realizować przez cały rok szkolny w powiązaniu z tematyką kompleksową omawianą w poszczególnych miesiącach. Wiele niezaplanowanych wcześniej sytuacji stwarza możliwość do poruszania bądź powracania do tematów związanych z bezpieczeństwem. Program podzielono na pięć ośrodków tematycznych, w obrębie których zaproponowano tematykę zajęć.


I. Bezpieczna zabawa

Lp

Tematyka zajęć

Sposoby realizacji

Umiejętności dziecka

1.

Razem z kolegami.

Rozmowa z dziećmi, wskazywanie przykładów bezpiecznych i niebezpiecznych zabaw w grupie oraz ich konsekwencji.

-wie, jak bezpiecznie bawić się w grupie, tak, aby nie zrobić krzywdy sobie lub innym.

-potrafi przestrzegać umów,

2.

Na placu zabaw.

Rozmowy podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy.


-wie, w jaki sposób korzystać ze sprzętu do zabaw ruchowych.

3.

Zimowe zabawy.

Rozmowy przy ilustracjach, podawanie przykładów dobrej i złej zabawy oraz przewidywanie ich następstw. Opowiadanie historyjki obrazkowej: ,,Pierwsza ślizgawka”

- wie, że nie należy wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne, zjeżdżać na sankach na jezdnię.

4.

Wakacyjny wypoczynek.

Omówienie, jak bezpiecznie spędzić wakacje:

- kąpiel słoneczna i wodna,

- podróże i zwiedzanie ciekawych miejsc.

-wie, jak bezpiecznie korzystać z kąpieli;

-rozumie konieczność przebywania pod opieką dorosłych.


II. Bezpiecznie na drodze.
Lp.

Tematyka zajęć

Sposoby realizacji

Umiejętności dziecka

1.

Poznajemy zasady ruchu drogowego.

Ćwiczenia w rozróżnianiu prawej i lewej strony. Poznanie barw i znaczenia sygnalizacji świetlnej. Poznanie niektórych znaków drogowych, podział na cztery podstawowe grupy: ostrzegawcze, zakazu, nakazu i informacyjne – określanie ich kształtów i barw.

-rozróżnia prawą i lewą stronę ciała;

-zna kilka ważniejszych znaków drogowych;

2.

Potrafimy prawidłowo poruszać się po drogach.

Piesza wycieczka na pobliską stację kolejową. Po drodze – rozpoznawanie znaków drogowych, wyjaśnienie ich znaczenia.

-prawidłowo porusza się w grupie;

3.

Praca policjanta Ruchu Drogowego.

Spotkanie z policjantem Ruchu Drogowego, rozmowa na temat jego pracy i bezpiecznego poruszania się po drogach.

- zna rolę policji w utrzymaniu ładu i bezpieczeństwa na drogach,

-rozumie konieczność

stosowania elementów odblaskowych.


4.

Będę kierowcą jak moi rodzice.

Rozmowa na temat odpowiedzialności kierowców i pasażerów za bezpieczną jazdę. Piosenka ,, Będę kierowcą”.

- wie, że kierowca jest zobowiązany do bezpiecznego prowadzenia auta,

-wie, że kierowca i pasażerowie mają podczas jazdy mieć zapięte pasy, a dziecko ma siedzieć w foteliku.


III. Bezpiecznie w domu i w przedszkolu.

Lp.

Tematyka zajęć

Sposoby realizacji

Umiejętności dziecka

1.

Niebezpieczne urządzenia.

Poznanie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego i zasad jego bezpiecznej obsługi; wykonanie ćwiczeń praktycznych, np.: odkurzamy w kąciku lalek, robimy sok w sokowirówce.

Poznanie niebezpieczeństw związanych z nieumiejętną obsługą urządzeń elektrycznych i gazowych – porażenie prądem, pożar, poparzenia itp. Opowiadanie historyjki obrazkowej pt. ,,Nieostrożna Hania”.

-wie ,że za zgodą rodziców może wykonywać proste czynności przy obsłudze niektórych urządzeń, np.: włączenie światła, czajnika, telewizora, odkurzacza, itp., potrafi zachować zasady bezpieczeństwa;

-wie, że dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami elektrycznymi i gazowymi, zna zagrożenia z tego wynikające.


2.

Przedmioty

i substancje.

Wyjaśnienie czym może skończyć się zabawa zapałkami, niewłaściwe posługiwanie się ostrymi przedmiotami, spożycie lekarstw lub trujących substancji.

-prawidłowo posługuje się nożyczkami;

-wie, czym grozi zabawa zapałkami, spożycie trującej substancji.

3.

Sami w domu.


Słuchanie i omówienie baśni Braci Grimm pt. ,,O wilku i siedmiu koźlątkach”.

-wie, że nie należy otwierać drzwi obcym osobom,

-wie, jakich informacji nie wolno udzielać przez telefon

4.

Gdzie szukać pomocy?

Poznanie numerów telefonów alarmowych, wyjaśnienie kiedy i jak z nich korzystać – ćwiczenia praktyczne.

-zna numery alarmowe

997-policja

998-straż pożarna

999-pogotowie ratunkowe


IV. Poza domem.
Lp.

Tematyka zajęć

Sposoby realizacji

Umiejętności dziecka

1.

Rośliny.

Poznanie trujących roślin rosnących na polach, łąkach i w lesie (grzyby) – oglądanie podczas spacerów i wycieczek oraz na ilustracjach.


-zna niektóre gatunki grzybów i roślin trujących i wie, że nie wolno ich zrywać.

2.

Nieznane zwierzęta.

Rozmowa na temat unikania kontaktów z nieznajomymi zwierzętami – omówienie zagrożeń: pogryzienie przez psa, dzikie zwierzę np. leśne, zarażenie wścieklizną.

-zna zagrożenia wynikające z kontaktów z nieznanymi zwierzętami; wie, że należy ich unikać.

3.

Niebezpieczne miejsca i obiekty.

Rozmowa na temat niebezpiecznych miejsc i obiektów, uświadomienie dzieciom, że nie wolno im w nich przebywać bez opieki dorosłych: tory kolejowe, opuszczone budynki, studnie, pobliże zbiorników wodnych, zarośla itp.

-wie, jakie miejsca i obiekty mogą być niebezpieczne i że należy ich unikać.


V. Żyjemy wśród ludzi.
Lp.

Tematyka zajęć.

Sposoby realizacji

Umiejętności dziecka

1.

Mili nieznajomi.

Słuchanie i omawianie bajek: ,,Czerwony Kapturek”, ,,Królewna Śnieżka”, ,,Jaś i Małgosia”; jako przykładów na to, że nie wszyscy są dobrzy (nawet jeśli wydają nam się mili) i mogą zrobić nam krzywdę. Odgrywanie scenek dramowych na temat: ,,Jak zachowywać się wobec obcych w różnych sytuacjach”.

-wie, jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi;

-wie, że nie wolno im bezgranicznie ufać.

2.

Moje ciało.

Wypowiedzi dzieci w jakich sytuacjach są dotykane lub dotykają innych. Co można wyrazić poprzez dotyk. Określanie, jaki dotyk sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, a jaki wywołuje przykre doznania.

-rozumie pojęcia: zły i dobry dotyk,

-wie, jak chronić swoje ciało.


Spodziewane efekty po zakończeniu realizacji programu:

dziecko

 • bezpiecznie porusza się po drodze;
 • wie, w jakich sytuacjach może prosić o pomoc policjanta;
 • bezpiecznie bawi się z kolegami w sali zajęć i na podwórku;
 • wie, jakich urządzeń elektrycznych i gazowych nie wolno mu dotykać i obsługiwać;
 • wie, jakie miejsca są niebezpieczne i unika ich;
 • rozumie, że nie wolno mu bawić się ostrymi przedmiotami, zapałkami;
 • wie, że niektóre rośliny, substancje, leki mogą być trujące;
 • potrafi przewidzieć skutki nieodpowiednich zabaw i zajęć;
 • ma ograniczone zaufanie do osób nieznajomych;
 • wie, że nie wolno zbliżać się i dotykać nieznanych zwierząt;
 • potrafi prawidłowo zachować się w razie zagrożenia;
 • wie, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy i wsparcia;
 • potrafi korzystać z telefonu i zna numery alarmowe.
Ewaluacja:

 • konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci;
 • prace plastyczne;
 • ankieta wśród rodziców.


Opracowała Anna Gustab
Szkoła Podstawowa nr 133 w Krakowie
Oddział przedszkolny

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie