Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Autorski pogram koła ekologicznego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1378 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie



Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.



 

PROGRAM KOŁA EKOLOGICZNEGO LOP GIMNAZJUM W TRUSKOLASACH

OPIEKUN ALEKSANDRA WRÓŻ

 ROK SZKOLNY 2004/2005

Wstęp

     Działalność LOP wśród młodzieży jest prowadzona za pośrednictwem szkolnych kół LOP. Są one doskonałą formą pracy pozalekcyjnej z dziećmi i młodzieżą. Dzięki nim poznają zasady ochrony przyrody i jej zasobów. Rozbudzają zainteresowania wybranymi problemami z dziedziny ochrony przyrody i wyrabiają nawyki jej poszanowania. Życie w zgodzie z naturą, właściwe zachowanie w środowisku, dokonywanie każdego dnia wyborów zgodnie z zasadami ekologów to nie są działania trudne. Przy odpowiedniej wiedzy, świadomości ekologicznej, dobrych przykładach i nawykach dochodzimy do wniosku, że proekologiczne postępowanie to jedyna słuszna droga do życia w czystszym, zdrowszym środowisku, do zachowania zdrowia i sprawności fizycznej oraz umysłowej przez długie lata.

Cele główne:

     Główną ideą programu jest rozbudzanie ekologicznych zainteresowań uczniów, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą, pogłębianie wiedzy na temat świata roślin i zwierząt oraz problemów ochrony przyrody przed dewastacją. Program będzie realizowany w wymiarze 2- godzin miesięcznie przez uczniów Gimnazjum. Spotkania z młodzieżą będą prowadzone społecznie.

Cele szczegółowe:
 1. Kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody i uwrażliwienie na konieczność jej ochrony.
 2. Poznawanie piękna przyrody i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań przyrodniczych.
  • piękno krajobrazu
  • gatunki roślin, zwierząt, grzybów prawnie chronionych w najbliższym otoczeniu
  • parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody naszej okolicy
 3. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan najbliższego środowiska
  • zanieczyszczenia i ochrona powietrza, wód, gleb
  • ochrona środowiska przed odpadam
 4. Kształtowanie właściwego stosunku do wszelkich form życia oraz ich poszanowania.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
  • zdrowa żywność, właściwa dieta
  • choroby cywilizacyjne i zapobieganie im
  • oszczędność środków czystości, wody, energii
  • minimalizacja ilości powstających odpadów, zagospodarowanie odpadów
  • ekologiczne wybory w każdym dniu
 6. Rozpropagowanie idei LOP wśród młodzieży i dorosłych
  • historia działalności LOP i jej wybitni działacze
  • uczestnictwo w konkursach organizowanych przez Zarząd Okręgu LOP w Częstochowie ( np. w konkursie dendrologicznym)
Formy Pracy:
 1. Obserwacja organizmów w ich naturalnym środowisku: lesie, na polu, łące, stawie.
 2. Organizowanie i uczestnictwo w konkursach ekologicznych.
 3. Projekcja filmów przyrodniczych, oglądanie wystaw, udział w wycieczkach.
 4. Prowadzenie hodowli roślin i zwierząt, obserwacja ich życia.
 5. Udział w akcjach ekologicznych:” Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”
 6. Współpraca z Zarządem Okręgu LOP w Częstochowie.
Zagadnienia do realizacji oraz formy realizacji zadań:

LOP, jej cele i zadania
 • Spotkanie zapoznawcze członków LOP, , wręczenie legitymacji członkowskich.
 • Wybór samorządu szkolnego koła LOP.
 • Opracowanie planu pracy Koła.
Jesień:
 • Wykonanie gazetki tematycznej na temat śmieci i powtórnego ich wykorzystania.
 • Udział w akcji Sprzątania Świata
 • Znaczenie segregacji odpadów-pogadanka
 • Zbiór darów jesieni.
 • Zbiór szyszek i rozpoznawanie drzew iglastych.
 • Zbieranie liści drzew, oznaczanie wg klucza.
 • Wykonywanie zielników
 • Organizacja wewnątrz szkolnego konkursu dendrologicznego-jako forma obchodów Dnia Drzewa
 • Ukwiecenie sal lekcyjnych
 • Konkurs na najpiękniejszy bukiet jesienny.
Zima:
 • Przyroda w fotografii- organizacja konkursu fotograficznego
 • Zbiórka pokarmu dla zwierząt ze schroniska
 • Przegląd czasopism poświęconych ochronie przyrody, ekspozycja najciekawszych artykułów na temat przygotowań zwierząt do zimy.
 • Dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne deszcze – przygotowanie referatów.
 • Przygotowanie do Powiatowego Konkursu Ekologicznego
 • Wykonanie plakatów zgodnych z treścią Kalendarza Ekologicznego
Wiosna:
 • Prawidłowe odżywianie, cenna rola mleka, owoców i warzyw w diecie dorastającego człowieka; organizacja gazetek, ulotek promujących prawidłowe odżywianie.
 • Uświadamianie młodzieży szkodliwego wpływu alkoholu, nikotyny, narkotyków i innych używek na zdrowie człowieka, konkursy na plakaty antyuzależnieniowe, organizowanie scenek tematycznych
 • Obserwacje rozwijających się kwiatów
 • Przygotowanie się do obchodów Dnia Ziemi
 • Poznawanie skarbów okolicy- wycieczka rowerowa do rezerwatu przyrody
Ewaluacja programu
 • Działalność koła będzie podlegała ocenie pod koniec roku szkolnego poprzez zorganizowanie wśród członków ankiety. Powinna ona sprawdzić efektywność postawionych zadań oraz dokonać zaplanowania nowych, potrzebnych na naszym terenie akcji i innych form ochrony środowiska.
 • Konkurs wiedzy ekologicznej
Ankieta:

I. Czy spotkania w kole sprzyjały poszerzeniu Twojej wiedzy na temat ochrony środowiska?
Tak Nie Częściowo

II. Czy zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy i zrozumiały?
Tak Nie Częściowo

III. Czy Twoja odpowiedzialność za stan środowiska wzrosła?
Tak Nie Częściowo

IV. Czy zdobytą wiedzę wykorzystasz w sposób praktyczny?
Tak Nie Częściowo

V. Czy będziesz na każdym kroku zwracał uwagę na niszczenie środowiska?
Tak Nie Częściowo

VI. Jakich zadań Twoim zdaniem brakowało w naszym programie?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.




www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie




Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej




Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie