Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
"Bliżej ucznia" - program edukacyjno-terapeutyczny

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2389 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program edukacyjno - terapeutyczny „Bliżej ucznia” przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum, Zespołu Szkół im. Józefa Londzina w Zabrzegu, przejawiających objawy dysleksji oraz ze stwierdzoną dysleksją. Program będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w roku szkolnym 2006/ 2007. Program opracowany został w oparciu o podstawę programową z języka polskiego i języka angielskiego oraz ogólny program terapii pedagoga z dziećmi mającymi trudności w pisaniu i czytaniu. W trakcie zajęć uczniowie będą doskonalić umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, sprawnego posługiwania się językiem pisanym i mówionym.

Program edukacyjno – terapeutyczny
dla gimnazjalistów
Zespołu Szkół w Zabrzegu
im. Ks. Józefa Londzina

opracowany przez Agnieszkę Kopeć
Halinę Czorny
Ewę Pollak

Wstęp

Program edukacyjno - terapeutyczny „Bliżej ucznia” przeznaczony jest dla uczniów Gimnazjum, Zespołu Szkół im. Józefa Londzina w Zabrzegu, przejawiających objawy dysleksji oraz ze stwierdzoną dysleksją. Program będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w roku szkolnym 2006/ 2007. Program opracowany został w oparciu o podstawę programową z języka polskiego i języka angielskiego oraz ogólny program terapii pedagoga z dziećmi mającymi trudności w pisaniu i czytaniu. W trakcie zajęć uczniowie będą doskonalić umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem, sprawnego posługiwania się językiem pisanym i mówionym.
Różnorodne ćwiczenia wszechstronnie stymulujące rozwój funkcji poznawczych, percepcyjnych i motorycznych, opartych między innymi na wielozmysłowym utrwalaniu poprawnej formy, pomogą uczniom w usprawnieniu funkcji zaburzonych i rozwijaniu najsłabiej opanowanych umiejętności. Program przewiduje wykorzystanie zasobów biblioteki szkolnej, biblioteczki pedagoga szkolnego oraz mini biblioteczki młodego anglisty, bazy komputerowej i audio – wizualnej szkoły, elementów profesjonalnych programów multimedialnych i internetowych. Dzięki temu zajęcia będą atrakcyjne, motywujące i efektywne. Zajęcia zachęcą uczniów do pracy samokształceniowej w domu.

 Program wychodzi na przeciw potrzebom dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu. Mamy nadzieję, iż poprzez zastosowanie różnorakich metod angażujących jednocześnie kilka zmysłów, pobudzających wyobraźnie i pamięć uda nam się pomóc uczniom w pokonywaniu trudności, a efekty będą widoczne na zajęciach edukacyjnych.


Cele ogólne:
1. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu czytania ze zrozumieniem i pisania ze słuchu.
2. Rozwijanie sprawności umysłowych i umiejętności uczenia się.
3. Korekta oraz ćwiczenia procesów poznawczych i emocjonalnych w zakresie stwierdzonych niedoborów językowych .

Cele szczegółowe:
1. Uczeń potrafi budować wypowiedzi mówione i pisane zgodnie z różnymi sytuacjami życiowymi.
2. Uczeń doskonali techniki pisania i wypowiadania się.
3. Uczeń potrafi zastosować zasady ortograficzne i interpunkcyjne w różnych formach wypowiedzi.
4. Uczeń potrafi zastosować reguły gramatyczne w budowaniu wypowiedzi ustnych i pisemnych.
5. Uczeń utrwala i bogaci słownictwo.
L.P Podstawowe treści kształcenia Osiągnięcia uczniów

Procedury osiągania celów
1. Podnoszenie sprawności czytania - uczeń doskonali umiejętność czytania w celu uzyskania ogólnych i szczegółowych informacji - uczeń potrafi poprawnie czytać - metody programowe( praca z użyciem tekstu) *analiza tekstu * głośne czytanie( dyktafon, nagrania foniczne) - metody praktyczne( układanie zdań i ich przekształcanie) - metody aktywizujące( prawda – fałsz, pytanie – odpowiedź, rozsypanki wyrazowe)
2. Podnoszenie sprawności pisania - uczeń doskonali zastosowanie reguł gramatycznych , ortograficznych i interpunkcyjnych w praktyce - uczeń usprawnia technikę pisania - metody praktyczne ( pisanie ze słuchu, tworzenie własnych zdań i tekstów, wypowiedzi pisemne, ćwiczenia w pisaniu z pamięci, ćwiczenia w przepisywaniu, scrabble, użycie internetu) - metody operatywne ( odwzorowywanie schematów, rysowanie wzorów, puzzle, domino) - metody podające ( dyktanda)
3. Podnoszenie sprawności słuchania - uczeń rozwija umiejętność słuchania w celu rozumienia ogólnie i szczegółowo tekstu - uczeń usprawnia koncentrację - metody audio – wizualne ( filmy, kasety, programy multi medialne ) - metody aktywizujące ( ćwiczenia w skojarzenia, rebusy, rysowanie , uzupełnianie luk, prawda – fałsz)
4. Podnoszenie sprawności mówienia - uczeń doskonali umiejętność poprawnego wypowiadania się - uczeń wzbogaca swoje słownictwo - uczeń doskonali poprawną wymowę - metody aktywizujące ( dialogi sytuacyjne, opis obrazka, głośne powtarzanie, literowanie, opis: obrazka, zdjęcia, plakatu) - metody operatywne ( mapy skojarzeń, łańcuszki)


Ewaluacja wewnętrzna programu

I. Cele przeprowadzenia ewaluacji:
- ocena stopnia realizacji założonych celów ogólnych i szczegółowych
- ocena efektów-wyników uczniów - poznanie opinii uczestników na temat zajęć
- wprowadzenie ewentualnych zmian, aby kontynuować program w przyszłości (wyłonienie metod najlepszych i tych niesprawdzających się)

 II. Sposoby przeprowadzenia ewaluacji:

Techniki Narzedzia
-analiza postępów uczniów -testy diagnostyczne(przeprowadzane na pierwszych i ostatnich zajęciach) -dyktanda sprawdzające
-obserwacja uczniów -arkusz obserwacji
-badanie stopnia satysfakcji i trudności zajęć -ankiety anonimowe dla uczniów -ankiety anonimowe dla rodziców
-lekcja otwarta -arkusze obserwacji

Z wynikami ewaluacji zostaną zapoznani rodzice uczniów biorących udział w zajęciach. Zostaną one również umieszczone w końcowym raporcie, a ten przedstawiony Radzie Pedagogicznej.

autorzy
Agnieszka Kopeć
Halina Czorny
Ewa Pollak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie