Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dziecko z trudnościami w nauce

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1204 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam przykładową analizę przypadku ucznia szkoły podstawowej mającego trudnosci w nauce wynikające z nadpobudliwosci.

Katarzyna Sadowska

nauczyciel nauczania zintegrowanego

MZS-Szkoła Podstawowa nr2 w Czeladzi


ANALIZA PRZYPADKU ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU WYCHOWAWCZEGO

Praca z dzieckiem nadpobudliwym mającym trudności w nauce.1.Identyfikacja problemu.

Analiza dotyczy ucznia klasy drugiej szkoły podstawowej. Uczeń nie jest akceptowany przez rówieśników z powodu nadmiernej nadpobudliwości .Chłopiec ma również problemy

z wymową ( jąkanie się ) .

Trudności w kontaktach z rówieśnikami uwidoczniły się poprzez :

 • dokuczanie i przeszkadzanie innym na zajęciach
 • pojawianie się negatywnych emocji w stosunku do rówieśników
 • izolowanie się od rówieśników w czasie pracy grupowej
Innymi objawami wskazującymi na istnienie problemu są trudności w czytaniu i pisaniu. Ponadto chłopiec ma również obniżoną sprawność manualną .

Uczeń pochodzi z pełnej rodziny. Częste kontakty z matką  potwierdziły moje przypuszczenia że chłopiec  nie jest całkowicie akceptowany w grupie rówieśniczej. Jednocześnie poznałam sytuację rodzinną dziecka. Chłopiec ma kilkanaście lat starszego brata, ojciec przebywa na kontrakcie, rzadko jest w domu, natomiast matka chłopca jest bardzo poważnie chora

( rak). Cały problem związany z wychowywaniem chłopca spadł na jej „ barki”.


2.Geneza i dynamika zjawiska .

Na podstawie dokumentów, wywiadu z nauczycielem przedszkola oraz rozmowy z matką należy stwierdzić, że w wieku przedszkolnym chłopiec był bardzo żywy i nadpobudliwy 

w stosunku do swoich rówieśników ; miał trudności w zabawach manipulacyjnych

( np. nawlekanie koralików ) ; w ćwiczeniach sprawnościowych ( utrzymywanie równowagi  na ławeczkach ) ; źle trzymał ołówek , rysował niechętnie , a jego prace były ubogie w kolory

i treść. Jednocześnie chłopiec miał kłopoty w zapinaniu ubrań, sznurowaniu butów,często zakładał je odwrotnie .

Na początku klasy pierwszej chłopiec nadal miał problemy z utrzymywaniem porządku na ławkach, z koncentracją uwagi , panowaniem nad swoimi emocjami . Często przeszkadzał w prowadzeniu zajęć, nie kończył rozpoczętej pracy. Miał własne zasady postępowania  niezgodne z przyjętymi regułami. Często odmawiał oraz unikał współpracy z grupą,  zaczepiał i dokuczał  rówieśnikom , nie widział problemu sam w sobie. Jednocześnie pojawiły się problemy z nauką czytania i pisania.


Trudności w czytaniu

 • trudności w dzieleniu dłuższych wyrazów
 • pomijanie interpunkcji
 • trudności w zrozumieniu czytanego tekstu
 • pomijanie wyrazów  lub ich dodawanie
 • zniekształcanie wyrazów

Trudności w pisaniu

 • prace pisemne na niskim poziomie graficznym i estetycznym
 • nieprawidłowe rozmieszczanie liter , mylenie liniatury
 • liczne błędy w przepisywaniu tekstu ,opuszczanie wyrazów i zdań
 • liczne błędy ortograficzne i gramatyczne
 • niewłaściwe łączenie liter , nie trzymanie się liniatury

Ponadto :

·        uczeń ma wadę wymowy ( jąkanie) ,co wpływa na jakość prac pisemnych

      i ustnych

·        ma trudności z orientacją przestrzenną

·        prace manualne na niskim poziomie (ubogie w szczegóły, schematyczne, niestaranne , często niedokończone)

·        uczeń ma trudności z wycinaniem ,klejeniem, składaniem  całość

·        uczeń jest niesystematyczny , często zapomina przynosić potrzebne rzeczy

·        na ławce chłopca panuje ciągły bałagan

·        obniżony poziom koordynacji wzrokowo – ruchowej


3.Znaczenie problemu

Na podstawie posiadanej wiedzy, rozmów z pedagogiem szkolnym oraz ukończenia kursów na temat „ Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w szkole masowej”,

„ Strategia postępowania wobec przemocy i zachowań agresywnych w szkole „ stwierdziłam iż uczeń jest dzieckiem z symptomami ryzyka ADHD.

Skuteczne pokonywanie nadpobudliwości psychoruchowej zależy od wczesnego jego wykrycia. Dlatego duży ciężar odpowiedzialności spoczywa na nauczycielach edukacji wczesnoszkolnej, którzy po wykryciu i zaobserwowaniu najdrobniejszych symptomów, powinni objąć dziecko ćwiczeniami korekcyjno – kompensacyjnymi w celu wyciszenia

 i udzieleniu niezbędnej pomocy w dalszym prawidłowym funkcjonowaniu w zespole klasowym.

Uznałam, że jest to poważny problem, który ma decydujący wpływ na dalsze losy chłopca

w szkole oraz niekorzystnie wpływa na jego efekty uczenia się .


4.Prognoza

a)      negatywna

W przypadku nasilenia się problemu i braku interwencji nauczyciela, trudności w nauce

i samoakceptacji mogą się pogłębiać i wpływać negatywnie na dalsze losy chłopca.


b)      pozytywna

Po przeprowadzeniu podanych niżej działań, spodziewam się iż uczeń :

·        poprawi relacje z rówieśnikami

·        będzie potrafił rozwiązywać problemy bez użycia agresji i negatywnych zachowań

·        będzie stosować się do zasad i reguł obowiązujących w zespole klasowym

·        będzie obiektywnie oceniać własne zachowanie

·        usprawni technikę czytania i pisania

·        podniesie wiarę we własne możliwości i umiejętności


5.Propozycja rozwiązań

W celu rozwiązania istniejącego problemu postanowiłam przeprowadzić rozmowy z :

 • uczniem w obecności matki i pedagoga szkolnego
 • przeprowadzić rozmowy i pogadanki w klasie w celu wyjaśnienia problemu
 • indywidualnie pracować z uczniem na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych
Ważna sprawą jest również uświadomienie rodziców chłopca ( matki) ,że problemy w nauce wynikają prawdopodobnie z nadpobudliwości i dlatego warto zasięgnąć opinii specjalistów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej , logopedy oraz innych specjalistycznych placówek

Po ewentualnym przeprowadzeniu diagnozy należy podjąć działania w szkole i w domu zgodnie z otrzymanymi zaleceniami.

Bez względu na wyniki badań należy zastosować  następujące działania :

 • prowadzić ścisłą współpracę z domem rodzinnym
 • objąć ucznia zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi
 • dostrzegać najdrobniejsze postępy i sukcesy ucznia
 • dostosować wymagania edukacyjne i tempo pracy  do potrzeb chłopca
 • wskazywać dziedziny działalności , których uczeń mógłby się wykazać
 • zachęcać dziecko do pracy w grupie i udziału w imprezach klasowych

6.Wdrożenie oddziaływań

Uczeń został dwukrotnie przebadany w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej.

W wyniku pierwszego badania przeprowadzonego jeszcze w przedszkolu stwierdzono ,

że dziecko nie osiągnęło dojrzałości szkolnej i w związku z tym zostało odroczone .

Po licznych rozmowach i prośbach wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego z matką dziecka ,która niechętnie wyrażała zgodę na ponowne przebadanie syna , drugie badanie przeprowadzono w klasie drugiej. Na podstawie opinii z PPP , stwierdzono że u ucznia sprawność intelektualna , abstrakcja myślenia logicznego oraz pamięci bezpośredniej

i długotrwałej występuje na poziomie niższym niż przeciętna. Zasugerowano również, że uczeń kwalifikuje się na zajęcia wyrównawcze oraz wymaga indywidualnego programu, nadzoru i stałego wsparcia ze strony nauczyciela. Problem chłopca nie został całkowicie zdiagnozowany ponieważ badanie pedagogiczne i spotkanie rodziców z psychologiem nie odbyło się.

W związku z istniejącym problemem opracowałam indywidualny plan pracy z chłopcem na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zatwierdzony przez metodyka. Atmosfera w czasie zajęć jest pogodna i życzliwa, ćwiczenia przeprowadzane są w formie zabawy dostosowane oczywiście do tempa pracy chłopca.


7.Efekty oddziaływań

Na widoczne efekty pracy należy jeszcze poczekać. Jest to proces długotrwały . Chłopiec po rocznych ćwiczeniach poprawił stosunki z rówieśnikami (stał się mniej agresywny ), chętniej pracował w grupie , starał się przestrzegać liniatury w zeszycie, zdobył większą samodzielność w wykonywaniu podstawowych czynności , poprawił technikę czytania

i rozumienia tekstu.

Jednak dalsza praca z uczniem w klasie III jest niemożliwa związku z trudną sytuacją rodzinną chłopca ( śmierć matki ).Uczeń od września 2004 r został przeniesiony do innej szkoły.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie