Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program opiekuńczo-wychowawczy

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1218 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program dotyczący współpracy szkoły i parafii. Działania wychowawcze są skierowane

A. OGÓLNA INFORMACJA O PROGRAMIE.
         Kierując się tym, że od wielu lat swoją pracą oddziałuję na całościowy rozwój osobowy młodego człowieka, który ma poznać prawdę, postanowiłam napisać program wspierający strategiczny program wychowawczy szkoły, który ma na celu pomagać uczniom w ich rozwoju osobowym i zakłada dbanie o środowisko wychowawcze, w którym uczniowie żyją.
         Wdrażanie programu odbywa się przez realizację działań dydaktyczno – wychowawczych prowadzonych przy ZS oraz na terenie parafii rzymsko – katolickiej. Realizację zadań zawartych w w/w programie ułatwia mi fakt, że uczę religii w tej szkole, która położona jest w obrębie wspomnianej parafii.
 
B. CELE PROGRAMU
         Zarówno szkoła jak i Kościół stanowią ważne ośrodki oddziaływań na młodego człowieka, dlatego oddziaływania te powinny być wspólne, wzajemnie się uzupełniać i być w ścisłej korelacji. Celem mojego programu jest włączenie się w realizację Programu Wychowawczego Szkoły i komplementarne podejście do programu wychowania dzieci i młodzieży poprzez realizowanie działań na płaszyczyźnie Szkoła – Parafia – Kościół, a w szczególności:
-         rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów,
-         propagowanie kulturalnego spędzania czasu wolnego,
-         podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
-         głębsza znajomość Pisma św., a w szczególności czterech Ewangelii
-         wprowadzenie ucznia w świat wartości biblijnych (przygotowanie do konkursów wiedzy religijnej),
-         integracja środowiska szkoła – parafia.
 
Program zawiera w sobie wiele celów szczegółowych takich jak:
1.     Kształtowanie tożsamości szkoły poprzez wzmacnianie aksjologicznej podstawy szkoły wartościami ewangelicznymi.
2.     Tworzenie odpowiedniej atmosfery szkolnej, sprzyjającej pomnażaniu dobra, szacunku, zrozumienia, tolerancji i dającej wiele możliwości dla dawania osobistego czy wspólnotowego świadectwa.
3.     Wdrażanie uczniów do kształtowania tożsamości chrześcijańskiej, wzmacniania i dynamizowania duchowości, a także aktywizowania do twórczych działań.
4.     Wyzwalanie i rozwijanie zainteresowań problemami religijnymi w duchu Ewangelii
5.     Wyzwalanie wewnętrznych predyspozycji do poznawania siebie i urzeczywistnienia swego człowieczeństwa poprzez kształtowanie umiejętności odczytania w Słowie Bożym przesłania dla swojego życia.
6.     Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i za świat.

          Szkoła i Kościół muszą wspierać rolę wychowawczą rodziny, mogą tę funkcję spełniać, gdy będą współpracować w dziele wychowania dzieci i młodzieży. Ich zadaniem jest ukazywanie wychowankom perspektywy prawdy, dobra i piękna. Działania wychowawcze muszą być skierowane na całościowy rozwój osobowy młodego człowieka, który ma kochać i być kochanym, ma poznawać prawdę. Dlatego w swojej pracy staram się integrować działania dydaktyczno wychowawcze, jakie prowadzę w szkole z działaniami katechetycznymi prowadzonymi w parafii.
 
C. FORMY I METODY REALIZACJI CELÓW I ZAŁOŻEŃ PROGRAMU
        Moje działania na linii Szkoła – Parafia – Kościół dotyczą następującej działalności:
1.     Włączenie się w przygotowanie imprez okolicznościowych
·        z okazji Dnia Papieskiego,
·        Dnia Matki,
2.     Przygotowanie z dziećmi jasełek bożonarodzeniowych.
3.     Przygotowanie z dziećmi misteriów wielkopostnych.
4.     Przegląd Pieśni Religijnej.
5.     Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w nabożeństwach dla dzieci i młodzieży:
-         nabożeństwo różańcowe,
-         roraty,
-         nabożeństwa drogi krzyżowej,
-         nabożeństwa majowe.
6.     Oprawa liturgii Mszy św.:
-         początek i zakończenie roku szkolnego,
-         rekolekcje wielkopostne,
-         pierwsza Komunia św.,
-         Biały Tydzień,
-         Boże Ciało,
-         uroczystości parafialne,
7.     Przygotowanie uczniów do Pierwszej Komunii św.
8.     Przygotowanie uczniów do rocznicy Pierwszej Komunii św.
9.     Przygotowanie uroczystej Mszy św. na zakończenie klasy VI.
10. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach plastycznych o tematyce religijnej.
11. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach wiedzy.
12. Przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich.
13. Prezentacja religijnej twórczości dzieci na wystawach w szkole i parafii.
14. Przygotowanie i współorganizowanie spotkań związanych z realizacją Pierwszych Piątków Miesiąca.
15. Organizowanie wycieczek szkolnych (Eucharystycznego Ruchu Młodych)
16. Organizowanie konkursów plastycznych i konkursów wiedzy o tematyce religijnej na szczeblu klasowym, szkolnym, dekanalny.
17. Działalność szkolnego koła Caritas.
18. Organizacja rekolekcji wielkopostnych.
 
D. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA
     Cały program „Szkoła – Parafia – Kościół” i jego poszczególne elementy są efektem współpracy katechety, nauczycieli, rodziców oraz księdza proboszcza. Taka współpraca ułatwia nauczanie i wychowanie młodego pokolenia oraz stanowi o współdziałaniu szkoły, parafii i Kościoła. Program ten sprzyja większemu zaangażowaniu dzieci i rodziców w prace inicjowane przez katechetę. Dzieci uczą się:
- przyjmować prawdy i realizować je w codziennych wyborach,
- umiejętności współdziałania w grupie,
- odpowiedzialności za siebie i innych,
- nabywania umiejętności i przestrzegania norm moralnych,
-systematyczności, obowiązkowości i pilności w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych.
 
       Realizując program „Szkoła- Parafia- Kościół” dostrzegłam korzystne zmiany zarówno w podejściu do religii zarówno uczniów jak i rodziców.
Wprowadzone przeze mnie działania aktywizowały i integrowały nie tylko poszczególne zespoły klasowe, ale również środowisko, szkołę, parafię i rodzinę. Dzieci nabywały umiejętności współdziałania w grupie, odpowiedzialności za siebie i innych. Uczyły się wrażliwości na los nie tylko znanych sobie osób. Nabywały umiejętności przestrzegania norm moralnych, co wpływało na efektywność oddziaływań nie tylko moich, ale również wszystkich wychowawców, a w efekcie całej szkoły.
 
                                                    Opracowała: mgr Jadwiga Rycak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie