Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy dla klas pierwszych liceum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1293 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Główne zadania nauczyciela – wychowawcy rozumiemy jako pomoc w rozwoju, towarzyszenie uczniom w osiąganiu ich celów, we wzmacnianiu umiejętności radzenia sobie w życiu. Bardzo ważne jest umiejętne rozplanowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczych. Proponujemy przykładowy program, który powstał w oparciu o rozmowy z rodzicami, uczniami i doświadczenia wieloletnich wychowawców.

Lp.
Tematy
Cele
Formy realizacji i stosowane metody
1.

Poznajemy się

Integracja zespołu, budowanie otwartości

Zabawa, dyskusja

2.

Analiza statusu i WSO

Zapoznanie z przepisami regulującymi pracę szkoły

Wykład, dyskusja

3.

Wybór trójki klasowej

Organizacja pracy wewnątrz klasy, uczenie demokracji

Prezentacja i głosowanie

4.

Przygotowanie autoprezentacji na „otrzęsiny”

Współdziałanie w grupie

Inscenizacja

5.

Mława i okolice

Poznanie regionu, historii i tradycji

Wycieczka, prezentacje ciekawostek o Mławie

6.

Savoir – vivre w życiu szkolnym

Poznanie zasad właściwego zachowania się w szkole; w czasie lekcji, przerw i na wycieczce szkolnej

Pogadanka, ankieta

7.

Nowa Matura

Zapoznanie z regulaminem egzaminu

Wykład

8.

Tradycja szkoły i hymn

Zapoznanie z historią szkoły i treścią hymnu.

Prezentacja kroniki szkoły i tekstu hymnu

9.

Listopadowe tradycje

Uczenie okazywania szacunku pamięci zmarłych

Odwiedzanie cmentarza, porządkowanie nagrobków

10.

Rozpoznanie obszarów własnej asertywności

Zapoznanie z pojęciem „asertywność”, przyznawanie sobie praw asertywnych, rozwijanie umiejętności asertywnych, reagowanie na krytykę.

Ćwiczenia na odróżnianie zachowań uległych i agresywnych od asertywnych. Ćwiczenia kształcące postawy asertywne. Próby postaw asertywnych w życiu codziennym. Mapa asertywności.

11.

Rozpoznanie zachowań asertywnych

12.

Jak radzić sobie z odtrąceniem

13.

1 grudnia – Międzynarodowy Dzień Walki z AIDS

Zapoznanie z ideą obchodów MDW z AIDS

Miniwykład, prezentacje.14.

Agresja młodzieży jako skutek zaburzonej komunikacji w rodzinie

Uświadomienie znaczenia rodziny dla jednostki i społeczeństwa, rozwijanie umiejętności współżycia w rodzinie i rozbudzanie w sobie odpowiedzialności za swój rozwój

Praca w grupie, scenki rodzajowe.

15.

Tradycje mikołajkowe

Wykształcenie umiejętności zorganizowania się w celu przygotowania imprezy klasowej. Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami swojego regionu Kultywowanie tradycji swego regionu.

Zorganizowanie imprezy – wieczór mikołajkowy, wigilia.

16.

Wigilia klasowa

17.

Tradycje wielkanocne.

17.

Epitafium dla narkomana

Poznanie faz uzależnień od narkotyków, zapoznanie z przyczynami i skutkami sięgania po narkotyki

Praca zespołowa, scenka rodzajowa, tworzenie plakatu.

19

Nikotynizm i alkoholizm.

Poznanie zagrożeń nałogami, ukazanie związków między stylem życia a czyhającymi zagrożeniami.

Ankiety diagnostyczne, udział w programach profilaktycznych, szkolnych i pozaszkolnych.

20.

Rodzina i ja

Analizowanie oczekiwań rodziny, podejmowanie kroków w celu ich realizacji, werbalizowanie przyczyny ewentualnych konfliktów.

Plakaty, miniwykład, scenka sytuacyjna.

21.

Tolerancja

Pomoc w uczniom w uzmysłowieniu konsekwencji wynikających z uprzedzeń i braku tolerancji, uczenie empatii, uwrażliwianie uczniów na ludzkie cierpienie.

Scenka sytuacyjna, pogadanka

22.

Czy ktoś mnie lubi?

Kształcenie umiejętności rozpoznawania pozytywnych i negatywnych cech charakteru, formułowania swoich zalet i wad. Podejmowanie próby kreowania swojego pozytywnego wizerunku.

Tabela plusów i minusów i doskonalenie techniki porozumiewania się w grupie.23.

Emocjonalne problemy młodych ludzi.

Samopoznanie, budowanie poczucia własnej wartości, wypracowanie metod radzenia sobie z emocjami

Praca zespołowa, scenka rodzajowa, tworzenie plakatu.

24.

Anoreksja i bulimia

25.

Jak panować nad sobą?

26.

Bariery komunikacyjne

Pokazanie uczniom - poprzez postawienie ich w sytuacji konfliktowej – jakie są ich obecne sposoby wchodzenia w konflikt i traktowania konfliktów. Pokazanie uczniom iż warunkiem udanych negocjacji jest dążenie do współpracy i wspólnego poszukiwania rozwiązań.

Scenka sytuacyjna, dyskusja, pogadanka

27.

Jak powinniśmy rozwiązywać konflikty.

28.

Muzea mławskie

Poznanie zbiorów Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej i Muzeum Juszkiewiczów.

Wycieczka

29.

Woda, szczotka, mydło.

Poznanie podstawowych zasad higieny osobistej.

Pogadanka

30.

Jak rozmawiać o seksie i miłości

Uczenie dojrzałych zachowań, dążenie do kształtowania w sobie pozytywnych postaw wobec innych ludzi opartych nie na chwilowym zauroczeniu ale miłości wyrażonej w trosce o dobro drugiego człowieka. Określenie czym jest miłość dojrzała; rozróżnienie elementów budujących dojrzałą miłość; rozumienie, że źle pojęta miłość prowadzi do traktowania drugiej osoby instrumentalnie.

Praca zespołowa, indywidualna, miniwykład, plakat, burza mózgów, rozmowa kierowana.

31.

Dojrzałość jako zadanie

23.

Antykoncepcja

24.

Bezpieczeństwo w czasie wakacji.

Uświadomienie zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego zachowania się.

Pogadanka.


Program opracowany przez:
Ewę Jakubowską i Barbarę Zaborowską

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie