Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła teatralnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1055 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Autor: Izabela Kamińska
Szkoła Podstawowa
Dziewierzewio

Wstęp


Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszarzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie.
W trakcie spotkań uczestnicy pracują nad perfekcją słowa i ruchu, a także nad umacnianiem wiary w siebie. Sprawdzają i rozwijają swoje umiejętności: autorskie, literackie, plastyczne, wokalne, a także organizacyjne. Poprzez ekspresję dzieci mają możliwość uzewnętrznienia siebie, wyjścia ku światu. Krótkie inscenizacje i gry dramowe uczą współpracy w zespole, odpowiedzialności, tolerancji, kształtują ogromne więzi emocjonalne między członkami zespołu.
Myślę, że zajęcia te staną się dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.

Cele ogólne


1. Rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem.
2. Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
4. Udział w życiu kulturalnym szkoły.
5. Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych.


Cele szczegółowe


§ zaznajomienie uczniów z wartościowymi utworami literackimi,
§ kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym,
§ kontrolowanie własnej wymowy – korygowanie wad, doskonalenie dykcji,
§ wzbogacanie słownika czynnego i biernego dziecka,
§ rozwijanie wyobraźni, wrażliwości i inwencji twórczej uczniów,
§ doskonalenie pamięci mechanicznej i logicznej,
§ integracja zespołu klasowego,
§ kształtowanie poczucia odpowiedzialności i dyscypliny, a także samodzielności, wytrwałości i rzetelności w pracy,
§ rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole,
§ dostarczanie radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych,
§ eliminowanie nieśmiałości,
§ wzmacnianie poczucia własnej wartości,
§ stwarzanie możliwości do swobodnej ekspresji plastycznej podczas tworzenia dekoracji i strojów,
§ rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych,
§ przygotowanie do odbioru sztuki teatralnej,

Treści


1. Analiza utworów literackich – wiązanie słowa z działaniem i plastyczną ekspresją dziecka.
2. Umiejętności aktorskie i recytatorskie.
3. Ćwiczenia dykcji, modulacji głosu mimiki i gestu.
4. Tworzenie scenografii – dekoracja teatralna i kostiumy.
5. Teatr lalek – kukiełki, pacynki jako forma rozwijania umiejętności plastycznych.
6. Ekspresja artystyczna: ruch sceniczny, rytmika, spontaniczna postawa.
7. Przygotowanie do odbioru dzieła literackiego, muzycznego i plastycznego.
8. Budzenie wrażliwości estetycznej, rozwijanie uzdolnień indywidualnych.
9. Przygotowanie wybranych inscenizacji.
10. Techniki wykonania inscenizacji( teatrzyk cieni, lalkowy, żywy teatr).
11. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne , dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań.
12. Percepcja filmów i sztuk teatralnych.
13. Reklama – zawiadomienia, ogłoszenia, plakaty, zaproszenia na przedstawienie.


Przewidywane osiągnięcia


1. Rozumienie pojęć związanych z teatrem i wprowadzenie ich do czynnego słownictwa.
2. Poznanie różnorodnych form teatralnych.
3. Kontrolowanie własnej wymowy i posługiwanie się poprawna polszczyzna.
4. Zapoznanie uczniów z wybranymi utworami literackimi.
5. Wygłaszanie fragmentów poezji i prozy z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, znaków przystankowych, modulacji i siły głosu, a także z wykorzystaniem sposobów poruszania się na scenie.
6. Układanie krótkich dialogów na określony temat
7. Integracja zespołu klasowego.
8. Twórcze uczestnictwo w życiu szkolnym i społecznym.
9. Zaspokojenie potrzeby uznania i poczucia własnej wartości.
10. Wyrażanie w sposób werbalny i niewerbalny różnorodnych emocji.Procedury osiągania celów


Metody i formy pracy stosowane przy realizacji programu maja w jak największy stopniu zaspokoić naturalne potrzeby fizyczne i psychiczne dzieci, pomóc w wyrównywaniu ewentualnych zaległości dydaktycznych i kompensowaniu braków rozwojowych, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu na miarę możliwości dziecka. Stwarzamy więc takie sytuacje, klimat i warunki, aby każde dziecko mogło odnieść swój osobisty sukces, który stymuluje do większego wysiłku i staje się motywacją do nowych wyzwań.

Proponowane metody pracy:
· Metoda inscenizacji (umożliwia realizację wielu ćwiczeń w czytaniu i opracowywaniu tekstów, mówieniu, ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych i syntaktycznych. Przygotowanie inscenizacji wymaga zaangażowania wszystkich dzieci, a przez to umożliwia każdemu dziecku zapewnienie poczucia sukcesu, ośmielenie i aktywizowanie.)
· Drama (rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość emocjonalną, a także plastykę ciała. Stosowanie dramy pozwala na wykorzystanie spontanicznej ekspresji aktorskiej dziecka. Jest metodą wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.)
· Doświadczenia poszukujące (technika ta polega na uczeniu się przez samodzielne działanie, poszukiwanie, rozwiązywanie problemów. Dziecko wykonuje doświadczenia, czyta, przeprowadza wywiady, przez co rozwija swoje zainteresowania, zaspokaja naturalną ciekawość, rozwija aktywność twórczą.)

Proponowane formy pracy:
· Zabawa tematyczna (polega na odgrywaniu przez dzieci różnych ról).
· Gra z wykorzystaniem znanego tekstu – czytanki, wiersza (dziecko wciela się w postać i odtwarza rolę bohatera ).
· Przedstawienia kukiełkowe (uczestnik zabawy posługuje się pacynką, sylwetką, lalką).
· Gry sceniczne (zadaniem uczestników jest wyuczenie się swoich ról i gra aktorska, a także przygotowanie dekoracji, strojów i oprawy muzycznej).

Ewaluacja


Efekty działań kółka teatralnego trudno jest ocenić, jednak bieżąca ewaluacja pozwoli krytycznie spojrzeć na swój warsztat pracy i styl uczenia. Dostarcza informacji i wskazówek do ulepszania i modyfikowania kolejnych zajęć, by jeszcze lepiej wpłynąć na skuteczność podejmowanych przedsięwzięć. Podsumowaniem zajęć będą zatem wystawiane spektakle teatralne i ich przyjęcie przez publiczność, a także ankiety przeprowadzone wśród uczniów i nauczycieli.
Ankieta skierowana do ucznia


Zaznacz jak często podczas zajęć teatralnych pojawiają się niżej opisane odczucia i zachowania.1. Chętnie uczestniczę w zajęciach teatralnych:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

2. Czuję się pewnie podczas zajęć, ponieważ mogę liczyć na wsparcie i zrozumienie:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

3. Wiem, co zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

4. Rozumiem treść poleceń zadawanych przez nauczyciela:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

5. Chętnie wykonuję ćwiczenia zalecane przez nauczyciela:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

6. Wspólnie z kolegami i koleżankami spotykamy się i pracujemy nad przygotowaniem przedstawienia:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

7. Czuję się kimś ważnym w zespole:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy


Ankieta skierowana do rodziców


Szanowni Państwo!
Zabierzcie głos w sprawach ważnych dla rozwoju Waszego dziecka. Uzyskane informacje pozwolą mi ocenić na ile Program koła teatralnego spełnia Państwa oczekiwania oraz potrzeby Waszych dzieci. Dziękuję za wypełnienie poniższej ankiety.
Proszę zaznaczyć jak często miały miejsce poniższe odczucia, czy zachowania dziecka.


1. Państwa dziecko chętnie uczestniczyło w zajęciach teatralnych:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

2. W domu demonstrowało ćwiczenia poznane na zajęciach:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

3. Chętnie prezentowało swoje umiejętności przed rodziną i znajomymi:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

4. Przeżywało sukcesy i porażki całej grupy:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

5. Chętnie wykonywało ćwiczenia zalecane przez nauczyciela:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdy

6. Czuło się kimś ważnym w zespole:

zawsze

często
czasami
rzadko
nigdyLiteratura

1. Awgulowa J. , Świątek W., Inscenizacje w klasach początkowych Warszawa, WSiP 1985
2. Ciarkowska J., U., Sienkiewicz M., Wilczewski A., Baśniowy świat na scenie Wydawnictwo „Innowacje” s.c. 1999
3. Drzał E., Skibińska-Czechowicz I., Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2000
4. Mineyko B., Improwizacje w klasach 1-3 Warszawa, WSiP 1986
5. Pankowska K., Edukacja przez dramę Warszawa, WSiP 1997
6. Szczepańska M., Program autorski-jak go napisać? Wyd. IMANE 1999
7. Wierzbicka U., Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym Warszawa, WSiP 1979

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie