Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Biblioterapia

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1152 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Biblioterapia- jest  to użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych jako pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii a także poradnictwo w rozwiązywaniu problemów osobistych przez ukierunkowane czytanie.

                  Oficjalną definicję biblioterapii przyjęło w 1966 roku   Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy, a w Polsce w końcu lat 80 pojawia się termin terapii czytelniczej , który używany jest zamiennie aż do dnia dzisiejszego.

                Ogólnie można powiedzieć , iż biblioterapia to oddziaływanie na psychikę człowieka , to korygowanie negatywnych postaw wobec problemu.

Problemem może być niepełnosprawność , choroba przewlekła czy niedostosowanie społeczne ( różne przejawy niedostosowania społecznego mamy w szkole – agresja , przemoc, wagary, ucieczki z domu, izolacja od rówieśników, itp.).

           Często mówi się , że biblioterapia jest działaniem terapeutycznym opierającym się na zastosowaniu materiałów czytelniczych , rozumianych jako środek wspierający proces terapeutyczny w medycynie. Jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów danej osoby przez ukierunkowane czytanie. Inaczej oczywiście będzie przebiegał proces biblioterapii w przypadku dziecka zdrowego , a inaczej w przypadku dziecka chorego( w sensie medycznym) , ale o zaburzonym zachowaniu lub o zaburzonych emocjach. Jeszcze inaczej będzie przebiegał proces terapeutyczny u człowieka dorosłego.

Rozróżnia się biblioterapię:


Instytucjonalną – gdzie dostosowuje się literaturę do potrzeb indywidualnego
                                pacjenta , jej celem jest informowanie pacjenta o jego
                               sytuacji i zapewnienie mu odpowiedniej rekreacji,

Kliniczną           - polegającą na stosowaniu literatury , głównie wyobrażenio-

                              wej w grupach pacjentów z problemami emocjonalnymi

                              ( jej celem jest uzyskanie wglądu w siebie , co ma dopro-

                              wadzić do zmiany jego sytuacji psychicznej),

                                                          

Wychowawczą  - stosuje się książki i materiały wyobrażeniowe i dydakty-

                             czne dostosowane do  potrzeb użytkowników zdrowych w

                             sensie psychicznym ,ale  mających do rozwiązania jakieś

                              istotne dla nich problemy( kłopoty rodzinne,kłopoty

                              w nauce, uzależnienia, brak kontaktu z rówieśnikami ,

                              nieśmiałość, itp.).

Biblioterapia opiera się na wykorzystaniu terapeutycznej wartości literatury                          ( nie oceniamy jej pod kątem literackim!).Literatura daje szansę oderwania się od smutnej rzeczywistości , pomaga zrozumieć siebie i innych .Może stać się punktem wyjścia do rozważań nad własną sytuacją życiową , nad sposobem pomocy samemu sobie. Czytanie , jako jeden z elementów procesu biblioterapeutycznego prowadzi do istotnych zmian procesu wychowawczego.

Czytanie przyczynia się do kształtowania postaw  i wzbogacania słownictwa.


         Wspieranie dzieci w ich rozwoju musimy pamiętać o tym , że rozwój umysłowy nie powinien w żadnym wypadku być realizowany kosztem rozwoju uczuciowego. Dotyczy to zarówno nauczycieli ,rodziców oraz biblioterapeutów. Realizując terapię poprzez czytanie pamiętajmy ,że dzieci są

dopiero w trakcie nauki czytania i ich stopień  umiejętności jest różny. Zmienia się też zakres możliwości percepcyjnych. W pracy terapeutycznej bardzo ważnym elementem jest dostarczenie wzorców i dodawanie uczestnikowi wiary we własne siły.

Prawidłowo przebiegający proces wykrywa i diagnozuje oraz stymuluje potrzeby i uzdolnienia członków terapii.

          Każde zajęcia terapeutyczne muszą realizować określony cel i nie mogą być przedłużeniem procesu dydaktycznego . Cele można osiągnąć dzięki odpowiednio dobranym metodom , formom i środkom pracy.


          Podstawowym materiałem biblioterapeutycznym są książki wydawane tradycyjnie oraz inne materiały alternatywne. Można je podzielić następująco:

-         „ Książki łatwe w czytaniu” – sztywna oprawa , prosty język ( unikanie słów abstrakcyjnych) , treść operta orealia życia dziecka ,

-         Książki -  zabawki  , czyli takie , które przypominają swym kształtem

maskotki lub klocki ,

-         Książki drukowane dużą czcionką,

-         Książki „mówione” – nagrane na kasetach magnetofonowych,

-         Książki wydane tradycyjną metodą typograficzną , ale uzupełnione o

taśmę magnetofonową , na której nagrano tekst ,

-         Kasety magnetofonowe z różnymi efektami akustycznymi i odgłosami

przyrody ( szum lasu , śpiew ptaków,itp.),

-         Kasety magnetofonowe z muzyką ( relaksacyjną lub aktywizującą),

-         Zabawki edukacyjne i gry dydaktyczne ,

-         Filmy na kasetach wideo ,

-         Edukacyne i terapeutyczne programy komputerowe.


Książki wykorzystane w procesie terapii muszą być bardzo starannie dobrane , powinny uwzględniać wiek , stan zdrowia adresata , jego zainteresowania i preferencje czytelnicze.

Materiałem wspomagającym proces terapeutyczny mogą być też przedmioty, które w sposób istotny kojarzą się uczestnikowi z ważnymi dla niego wydarzeniami i mogą wywoływać przeżycia istotne dla przebiegu procesu biblioterapeutycznego.


Spotkania bibliotekarza z grupą uczestników opierają się na wspólnie wypracowanych zasadach , do których należy :

-         dobrowolność uczestnictwa

-         nie ocenianie się wzajemnie uczestników ,

-         akceptacja siebie i innych,

-         wzajemne zaufanie.


    Typowy model postępowania biblioterapeutycznego opiera się o pewne stałe

     niezmienne elementy :

     diagnozę – rozpoznanie problemów wychowanka , przewidywanie skutków

     planowanego działania terapeutycznego

     dobór literatury -  ściśle wiąże się z daną sytuacją terapeutyczną

     postępowanie terapeutyczno - wychowawcze   , oparte o .............

     czytanie indywidualne lub zbiorowe  oraz dodatkowe formy pracy , w celu

     uzyskania odpowiednich wpływów na wychowanka umożliwiające mu .......

     identyfiakcję z bohaterem literackim lub sytuacją , która może

     prowadzić do  ................

     refleksji nad czytanym tekstem , samym sobą , sytuacją w jakiej aktualnie

     znajduje i daje szansę przeżycia .................

     katharis – odreagowanie , oczyszczenie pozwalające na dokonanie...........

     wglądu w samego siebie , co może prowadzić do ....................

     zmiany  w postawach i zachowaniu

    Czas trwania postępowania terapeutycznego uzależniony jest od celu terapii ,

    jej przebiegu i osiąganych celów. Możne zatem trwać od kilku dni do

    kilkunastu tygodni. Niejednokrotnie dla poprawy nastroju , zaburzonej samo-

    oceny  wystarczy kilka godzin zabaw z wykorzystaniem elementów biblio-

    terapii.

    Nie bez znaczenia dla procesu biblioterapeutycznego jest osoba bibliotera-

    peuty – jego osobowość , umiejętności i stosunek do uczestników terapii.

    jego zadaniem jest usunięcie lub złagodzenie skutków choroby , pomoc w

    prawidłowym rozwoju osobowości , wsparcie psychiczne . Musi być zatem

    nie tylko dobrze wykształcony  ale również powinien być wrażliwy , twórczy

    przychylny ludziom i zdolny dzielić się swoimi doświadczeniami i przeży-

   ciami z uczestnikami biblioterapii.                                                  Opracowanie mgr Anna Jastrząb

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie