Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Asystent osoby niepełnosprawnej – nowy zawód w pomocy społecznej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2843 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, obserwuje się stale rosnącą liczbę osób, które są uzależnione od opieki innych ludzi. Do osób tych zaliczamy także osoby niepełnosprawne. Zjawisko niepełnosprawności poszerza się, co stanowić będzie coraz poważniejszy problem w globalnej i lokalnej polityce społecznej wobec tej grupy osób. Wobec tych zapotrzebowań, na wniosek Ministra Pracy i Polityki Społecznej do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego został wprowadzony w marcu 2001 roku nowy zawód - asystent osoby niepełnosprawnej. Celem mojego artykułu jest prezentacja tego zawodu.
Idea osobistej asystencji osób niepełnosprawnych wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych z inicjatywy o charakterze samopomocowym pod nazwą ,,Independent Living”(niezależne życie), która ma swoje początki w końcu lat sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych. Także Unii Europejskiej od szeregu lat promowana jest tzw. koncepcja niezależnego życia. Polega ona na udzielaniu osobom niepełnosprawnym pomocy w odzyskaniu kontroli nad własnym ciałem i stylem własnego życia.
W większości państw UE osoby niepełnosprawne same zatrudniają swojego asystenta osobistego. W Szwecji za korzystanie z usługi asystenta budżet gminy płaci do 20 godz. tygodniowo. Jeśli asysta przekracza 20 godz., wówczas koszty są pokrywane z ubezpieczenia społecznego osoby niepełnosprawnej. W Wielkiej Brytanii niepełnosprawni otrzymują na ten cel środki ze specjalnego funduszu. Zakres usług asystenta ustalają lokalne władze, opierając się na interpretacji stosownych ustaw. Na takiej podstawie ocenia się sytuację na danym terenie i określa, ile osób może potrzebować tego rodzaju wsparcia. Odkąd zapotrzebowanie na pomoc asystenta przewyższyło możliwości organizacyjne, rodzaj pomocy oferowanej niepełnosprawnym podlega kryteriom ustalanym lokalnie w ośrodkach pomocy społecznej. Ośrodek pomocy ocenia też, w jakim stopniu potrzebujący jest w stanie pokrywać koszty opieki, gdyż może on skorzystać z dodatkowych funduszy. Lokalne władze ośrodków pomocy społecznej korzystają często z pomocy asystentów z prywatnych, komercyjnych agencji. W Belgii specjalna komisja, zajmująca się niepełnosprawnymi, ustala wysokość pomocy pieniężnej dla danej osoby niepełnosprawnej.

Także u nas rośnie zapotrzebowanie na asystentów osób niepełnosprawnych, o czym świadczy duże zainteresowanie ze strony środowisk osób niepełnosprawnych a także badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w 1996 roku, które donoszą, iż w Polsce było około 5,1 mln osób niepełnosprawnych. Prognozy przewidują, że w 2010 r. liczba ta wzrośnie do 6 mln osób. Dane te świadczą, że zjawisko niepełnosprawności poszerza się, co stanowi i stanowić będzie coraz poważniejszy problem w globalnej i lokalnej polityce społecznej wobec tych osób.

W Polsce, zawód asystenta osoby niepełnosprawnej został wpisany do klasyfikacji zawodów w 2001 roku (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. Nr 34, poz. 405) wprowadziło do grupy zawodów oznaczonych symbolem 346 – zawód asystent osoby niepełnosprawnej). Na terenie naszego miasta i regionu Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku jako pierwsza rozpoczęła kształcenie w tym nowym zawodzie.


Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. Również pośrednio będą one dotyczyły czynności związanych z kształtowaniem środowiska, w którym żyją ludzie niepełnosprawni. Miejscem pracy asystenta będzie przede wszystkim środowisko domowe i najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej. Asystent będzie mógł w domu realizować usługi opiekuńcze oraz program rehabilitacji dla danej osoby niepełnosprawnej. Istniejące obecnie w naszym kraju rozwiązania rehabilitacyjne polegają głównie na tym, że stosowane są w wyspecjalizowanych ośrodkach, najczęściej w dużych miastach i realizowane są przede wszystkim poza rodziną. Gdy niepełnosprawny wraca do swojego naturalnego miejsca zamieszkania, najczęściej kończy się jego proces rehabilitowania. Rehabilitacja bazująca na środowisku lokalnym mogłaby rozwiązać sprawę dostępności rehabilitacji. Model kompleksowej rehabilitacji może zostać zrealizowany w praktyce jedynie w miejscu zamieszkania niepełnosprawnego. Także dzięki asystentom dzieci niepełnosprawne mogłyby uczęszczać do szkół ogólnodostępnych. W praktyce mogłoby funkcjonować to w ten sposób, że asystenci zatrudnieni w ośrodku pomocy społecznej na danym terenie odpowiadaliby za dowóz tych dzieci do szkół, pomagaliby im podczas pobytu w szkole, następnie odwoziliby je do domu. Zapewniona opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem w szkole bardzo ułatwiłaby życie również ich rodzinom. Mając dziecko w domu mieliby większy wpływ na jego wychowanie, a także w większym niż dotychczas stopniu możliwa byłaby ich aktywność zawodowa.
Osobista asystencja zapewnia więc optymalną realizację celów każdego aspektu procesu rehabilitacji. Zapewnia opiekę i pielęgnację osób ciężko niepełnosprawnych i ich docieranie do miejsc rehabilitacji leczniczej, umożliwia pobieranie nauki w szkołach masowych (rehabilitacja szkolna), ułatwia dotarcie do pracy i jej wykonywanie (rehabilitacja zawodowa), odbywa się w naturalnym środowisku zamieszkania człowieka niepełnosprawnego i dotyczy również jego czasu wolnego (rehabilitacja środowiskowa).
Nie sposób nie docenić roli asystenta w procesie wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, dlatego też na wzór krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych także i w Polsce rozwijać się będzie nowa profesja – asystent osoby niepełnosprawnej.

Halina Turowska – nauczyciel Szkoły Policealnej Nr 2
Pracowników Medycznych
i Społecznych w Białymstoku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie