Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego stażysty

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1065 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Postanowiłam opublikować mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego, by pomóc stażystom w stworzeniu własnego planu.

Plan rozwoju zawodowego xxxxxx nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych w xxxxx ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego.

     Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły. 1. Poznanie zasad funkcjonowania, organizację i zadania szkoły.
a) Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji: arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych, pozalekcyjnych, świadectw
b) Analiza aktów prawnych (Statut Szkoły Specjalnej, Podstawy Programowe, Przepisy BHP, Plan Rozwoju Szkoły, Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulaminy Ogólnoszkolne)
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych
funkcji i wynikających z nich zadań.
a) Uczestnictwo w Radzie Pedagogicznej
b) Uczestnictwo w Zespole Samokształceniowym nauczycieli nauczania indywidualnego i rewalidacji
3. Opracowanie programów indywidualnych w ramach zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. Poznanie procedury awansu zawodowego.
a) Analiza przepisów prawa oświatowego
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
a) Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, programów, konspektów, zdjęć
6. Przygotowanie projektu sprawozdania.
a) Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
a) Udział w szkoleniu wewnętrznym
b) Udział w szkoleniu podstawowym
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniowskim.
1. Zapoznanie się z orzeczeniami uczniów wydanych przez Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną.
2. Zapoznanie z programami szkoły:
a) Program Wychowawczy Szkoły
b) Program Profilaktyczny
3. Włączanie się z uczniami w życie i tradycje szkoły.
a) Pomoc w przygotowywaniu uroczystości, występów
b) Organizowanie zajęć w terenie
3. Zapoznanie się z działalnością Samorządu Uczniowskiego.
a) Zapoznanie się z regulaminem Samorządu Uczniowskiego
b) Zapoznanie się Kontraktem Uczniowskim
5. Kontakt z poprzednimi nauczycielami uczniów.
6. Współpraca z psychologiem szkolnym, pedagogiem, logopedą.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela w wymiarze, co najmniej raz w miesiącu.
a) Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi
b) Omówienie zajęć z nauczycielem
2. Prowadzenie przynajmniej jednych zajęć w miesiącu w obecności opiekuna lub dyrektora.
a) Opracowanie konspektu zajęć
b) Omówienie zajęć z nauczycielem
3. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
a) Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu, przygotowywanie materiałów na komputerze, korzystanie z rożnych źródeł informacyjnych w celu wzbogacenia procesu kształcenia
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.
a) Studiowanie literatury na temat pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo
b) Przeglądanie stron internetowych na temat pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo
c) Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
doskonalenia zawodowego, szkoleniach itp.
5. Gromadzenie i wykorzystanie na zajęciach środków dydaktycznych.
Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć.
1. Omawianie hospitowanych lekcji, wyciąganie wniosków pohospitacyjnych, prowadzenie notatek, zapisywanie spostrzeżeń.
2. Omawianie własnych zajęć z osobą hospitującą, wymiana doświadczeń, spostrzeżeń, wskazówek, dokonanie autorefleksji.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy.
4. Planowanie pracy na lekcji – wybór odpowiednich metod i form pracy na zajęciach.
Terminarz planu pracy nauczyciela stażysty xxxxx ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2005/2006
Termin realizacji
Zadania
Wrzesień
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu mgr xxxxx
Konsultacje dotyczące realizacji stażu zawodowego, opracowanie tematów spotkań
Opracowanie i oddanie planu rozwoju zawodowego do 21.09.2005
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela w świetlicy
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły
Udział w szkoleniu BHP przeprowadzonym na terenie szkoły
Aktywny udział w akcji „Sprzątanie świata”
Październik
Konsultacje dotyczące realizacji stażu zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły
Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji święta KEN – 14.10.05
Zorganizowanie lekcji w terenie
Listopad
Konsultacje dotyczące realizacji stażu zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły
Opracowanie gazetki szkolnej - „Profilaktyka uzależnień”
Uczestnictwo w zabawie andrzejkowej – 30.11.05 – Zorganizowanie wróżb andrzejkowych w kl. IIb
Pomoc w organizowaniu VI „Bajtel Gali” – 24.11.05
Grudzień
Konsultacje dotyczące realizacji stażu zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły
Pomoc w organizowaniu Jasełek
Styczeń
Konsultacje dotyczące realizacji stażu zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły
Udział w konferencji klasyfikacyjnej i plenarnej
Udział w spotkaniu ogólnoszkolnym z rodzicami
Powitanie Nowego Roku 2006 – pomoc w organizowaniu zabaw karnałowych
Luty
Konsultacje dotyczące realizacji stażu zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły
Marzec
Konsultacje dotyczące realizacji stażu zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły
Pomoc w organizowaniu obrzędu regionalnego – Powitanie wiosny 21.03.2006
Kwiecień
Konsultacje dotyczące realizacji stażu zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły
Udział w Święcie Ziemi
Maj
Konsultacje dotyczące realizacji stażu zawodowego
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły
Pomoc w organizowaniu akcji „Sport ku radości”
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
Czerwiec
Konsultacje dotyczące realizacji stażu zawodowego
Przygotowywanie się do rozmowy kwalifikacyjnej
Udział w konferencji klasyfikacyjnej i plenarnej
Współudział w organizacji święta sportu szkolnego – Dzień Dziecka 01.06.06
Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnym 2005/2006


Anna Mrusek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie