Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Hospitacja diagnozująca

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1353 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Kazdy nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien pomysleć o przeprowadzeniu hospitacji diagnozującej . Moze moje zajęcia z chemii podlegajace takiej hospitacji pomogą komuś w jej przeprowadzeniu.

Przedmiot: chemia

Klasa: II B Tak

Typ szkoły: Technikum

Zawód :technik architektury krajobrazuTemat: Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów- powtórzenie i utrwalenie wiadomości

Cel główny zajęć: Utrwalenie i usystematyzowanie wiadomości i umiejętności z zakresu jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów/ alkohole, fenole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry/Cele hospitacji:
1. Zdiagnozowanie stopnia opanowania przez uczniów:

- standardów wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych w zakresie zrealizowanego działu nauczania: „Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów”

- umiejętności kluczowych kształtowanych na lekcjach chemii

- kształtowanych w ramach realizowanych zajęć przedmiotowych postaw uczniów

2. Ocena stopnia opanowania wykazanych umiejętności

3. Wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy z grupą uczniów lub wybranymi uczniamiUmiejętności wynikające ze standardu edukacyjnego. Uczeń potrafi:

- określać budowę cząsteczki : alkoholu, alkoholu polihydroksylowego, fenolu, aldehydu, ketonu, kwasu karboksylowego, estru, wyższego kwasu karboksylowego, tłuszczu

- wyjaśnić pojęcia: grupa funkcyjna, rzędowość alkoholi,

- określać nazwy, podawać wzory strukturalne, półstrukturalne , sumaryczne

- zbadać i określać właściwości chemiczne oraz napisać odpowiednie równania reakcji chemicznych

- porównać doświadczalnie charakter chemiczny wskazanych szeregów homologicznych

- znać zastosowanie omawianych związków


Umiejętności wynikające ze standardu wymagań egzaminacyjnych. Uczeń potrafi:

I.1/i
-posługiwać się poprawną nomenklaturą węglowodorów, grup funkcyjnych i jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów

- zapisywać wzory półstrukturalne podstawowych jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów
I.2/b
- opisywać typowe właściwości związków organicznych w zależności od rodzaju podstawnika i grupy funkcyjnej w cząsteczce/-X, -OH, -CHO, =CO, -COOH, -COOR/ oraz opisywać metody ich otrzymywania

I.3/a

- zapisywać równania reakcji ilustrujące typowe właściwości związków organicznych w zależności od rodzaju podstawnika i grupy funkcyjnej w cząsteczce

II.4/a
- konstruować schematy ciągów przemian związków organicznych i nieorganicznych prowadzących do otrzymania różnych produktów

II.4/b
- opisać słowami lub za pomocą rysunku przebieg doświadczeń, zjawisk lub procesów

III.2
- projektować doświadczenia pozwalające na identyfikację różnych pochodnych węglowodorów na podstawie ich właściwości fizykochemicznychUmiejętności kluczowe.

  1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki
  2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym
  3. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
  4. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy

Uczeń:

- stosuje się do otrzymanych instrukcji do zadania zespołowego – czyta ze zrozumieniem

- planuje czas i organizuje pracę swoją w porozumieniu z zespołem

- dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z członkami grupy – prezentuje efekty pracy

- posługuje się poprawną polszczyzną i fachowym słownictwem z zakresu chemii

- zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce- dba o własne zdrowie


Kształtowane postawy. Uczeń:

- aktywnie pracuje w grupie

- rzetelnie wywiązuje się z podjętych w zespole zadań

- czuje się odpowiedzialny za efekty pracy swojej i zespołu


Zastosowana główna metoda : praca w grupach

Środki dydaktyczne: podręcznik, literatura chemiczna


Narzędzia pomiaru:
- ocena pracy zespołów przez pozostałe zespoły uczniów

- ocena pracy zespołów przez nauczyciela prowadzącego

- samoocena uczniów

- ocena osiągnięć uczniów przez nauczycieli wizytujących lekcję i nauczyciela prowadzącego


Planowany przebieg zajęć.
1. Czynności organizacyjne i sprawdzenie listy obecności.

2. Podanie tematu i głównego celu zajęć.

3. Przypomnienie wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych oraz wymaganych postaw na zajęciach edukacyjnych.

4. Podanie ogólnych zasad pracy zespołowej na bieżących zajęciach, rozdanie potrzebnych materiałów – wstępna instrukcja na temat przeznaczenia poszczególnych materiałów.

5. Podział na grupy i wybranie liderów.

6. Losowanie zadań dla poszczególnych grup.

7. Praca w grupach.

8. Prezentacje poszczególnych grup.

9. Samoocena i ocena zespołów przez pozostałe grupy , nauczyciela prowadzącego.

10. Dyskusja na temat zagadnień, które sprawiły największą trudność.

11. Zalecenia dla uczniów dotyczące przygotowania się do pracy klasowej.


Przebieg pracy w grupach – narzędzia pomiaru. Uczniowie pracują:

- zgodnie z otrzymaną instrukcją

- aktywnie i zgodnie między sobą

- zbierają potrzebne informacje

- porządkują zebrane informacje

- przedstawiają uporządkowane informacje i wykorzystują je do rozwiązania otrzymanego zadania

- posługują się poprawną polszczyzną i fachowym słownictwem z zakresu chemii

Kryteria oceny pracy zespołów:

1) poprawność merytoryczna prezentacji tj.: zgodność z instrukcją, brak błędów merytorycznych

2) równomierność zaangażowania członków zespołu w pracę i prezentację

3) logiczny i przejrzysty układ prezentacji i prezentowanych rozwiązań

4) sprawny przebieg prezentacji

5) umiejętne posługiwanie się poprawną polszczyzną i fachowym słownictwem

Dorota Chaczyńska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie