Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Poradnik dla nauczycieli w edukacji medialnej (zarys)

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3650 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Edukacja medialna - to zadanie nie tylko dla nauczycieli informatyki. Dziś lekcja bez mediów, to często lekcja nudna, bo nawet najbardziej kolorowy podręcznik nie zastąpi nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

Poradnik dla nauczycieli w edukacji medialnej (zarys)

I. Rozumienie terminów
II. Cele i zadania edukacji medialnej

III.Charakterystyka i rozwój informacji masowej (pojęcia i definicje)

IV.Rola nauczyciela w edukacji medialnej


I. Rozumienie terminów Edukacja medialna
Wszyscy nauczyciele wraz z reforma programową zostali zobowiązani do uwzględnienia w przyjętych lub stworzonych przez siebie programach nauczania treści  odnośnie kształcenia  medialnego. Celem jest  przygotowanie  uczniów do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media i do świadomego korzystania ze środków masowej komunikacji: telewizji, prasy i Internetu.

Proponowany przeze mnie  układ tematów związanych z mediami  porządkuje wiadomości o nich według zasady: od najstarszych środków komunikacyjnych  do najnowszych zdobyczy techniki medialnej: od najprostszych sposobów wymiany informacji miedzy ludźmi tych najbardziej  złożonych.Media w edukacji

Edukacja medialna  była już od dawna sygnalizowana przez  nauczycieli rożnych przedmiotów w różnych typach szkół, przez  psychologów, socjologów pedagogów filmoznawców, a nawet lekarzy - pediatrów.
Przyczyną tak wielu głosów domagających się przygotowania dzieci i młodzieży do świadomego korzystania  i  umiejętności  wyboru informacji  po świecie mediów jest ich wszechobecność  w codziennym życiu współczesnego człowieka.

W międzynarodowym znaczeniu pojęcia „media” używa się w różnych aspektach i kontekstach. Najczęściej jednak odnosi się ono do „mass mediów”, czyli  środków masowej komunikacji  rozumianej  jako mechanizmy (urządzenia), które za pomocą  słowa, obrazu  i dźwięku przekazują pewne  treści. Zaliczono więc do nich czyli prasę, radio,  telewizję i Internet.

Źródła etymologiczne  słowa „media”  – wskazują  pochodzenie terminu z łaciny od słowa: „pomiędzy” i zdefiniowane  jest jako pośrednik  w procesie  komunikowania się między osobami nadającymi a odbierającymi.

Jednak analizując różnorakie  publikacje z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii

technik informacyjnych  terminu „media” używa się również  w szerszym znaczeniu. Uważa się, ze media to nie tylko środki masowego przekazu, ale i pojęcia  stosowane w  procesie dydaktycznym, a konkretniej podczas aktu komunikacyjnego, który stanowi podstawę tego procesu.  Wyodrębnia się więc trzy  elementarne  składniki aktu komunikacyjnego:


 
  A.Nadawca – źródło informacji
  B.Komunikat – przekaz informacji
  C.Odbiorca
Komunikowanie to może przybierać bardzo rożny charakter. Może być:


A.  Bezpośrednie  - nauczyciel mówi,  uczniowie słuchają

B.  Pośredni - przekaz informacji odbywa się za pomocą  pośredników  takich jak: książka, czasopismo, tablica, foliogram, fotografia,  komputer etc.)


Tymi pośrednikami w światowej terminologii pedagogicznej są właśnie media niezależnie czy mamy na myśli ich charakter makro - „mass media”, czy  mikro - klasa szkolna.

Przez pojęcie „medium” rozumie się  zarówno:


-przekaz drukowany

-przekaz obrazowy

-przekaz audialny

-przekaz audiowizualny

-przekaz multimedialny

Nieco inaczej jest  polskim pojęciu znaczenia „media” w odniesieniu do przedmiotów, materiałów i urządzeń, które służą przekazywaniu informacji podczas procesu
dydaktycznego. Częściej używa się terminu „środki dydaktyczne” lub „pomoce naukowe” aniżeli „media”.

 „Środki dydaktyczne” są to urządzenia (przedmioty), które dostarczają uczącym się bodźców sensorycznych i  oddziaływają  na ich wzrok, słuch, dotyk etc. Mają ułatwić  im bezpośrednie i pośrednie poznawanie  rzeczywistości.
II. Cele i zadania edukacji medialnejDotychczas pedagogika medialna rozwijała się najlepiej w Niemczech. Tam badania nad rozwojem i wpływem mediów przybrały dwa kierunki:

- media w wychowaniu

- media w nauczaniu

W Polsce ośrodkiem dla studiowania tej młodej nauki stał się Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tu powstały studia magisterskie i podyplomowe z zakresu edukacji medialnej.
W ich  realizacji przyjęto dwa zasadnicze zadania:


A. Przygotowanie uczniów do właściwego (krytycznego) odbioru mediów

B. Przygotowanie do posługiwania się mediami jako narzędziami rozwoju intelektualnego

 w pracy zawodowej i w codziennym życiu.


Mariusz Kąkolewicz  - autor programu edukacji medialnej stwierdza, ze ma ona na celu

uczenie przez media, o mediach i dla mediów”

Zadaniem każdego nauczyciela jest więc wykształcenie w uczniu  umiejętności:


A. Obsługi technicznych środków  tj. sprzętu fotograficznego(aparat, aparat cyfrowy)

kamery, komputera  i innych

B. Posługiwania się multimedialnymi bazami danych oraz zasobami sieci Internet

Uczenie w mediach rozumiane jest jako konieczność wykształcenia w uczniach  umiejętności  rozumienia i analizowania przekazów medialnych, oraz  zdobycie prze nich wiedzy na temat   historii rozwoju przekazów medialnych, czyli z ewolucją:
- książki

- form dzieł plastycznych i muzycznych

- fotografii

- prasy

- reklamy

- radia

- filmu, telewizji

- mediów komputerowych

- sieci komputerowych i ich usług

Wobec niezwykle szybkiego tempa rozwoju przekazu informacyjnego za pomocą mediów
na całym świecie  szkoła stanęła  przed rozwiązaniem najważniejszego zadania edukacji medialnej:

 - Czy uczeń potrafi posługiwać się informacją uzyskaną z masowych mediów  w sposób inteligentny?


Aby  sprostać temu zadaniu, należy poznać nie tylko podstawowe terminy, cele i zadania edukacji medialnej, ale przede wszystkim zrozumieć procesy zachodzące pomiędzy edukacją rozumianą w sposób tradycyjny, a tą łączącą informację i wiedzę za pomocą mediów.
III. Charakterystyka i rozwój informacji masowej (pojęcia i definicje)


Środki manipulacyjne” - określone przedmioty, które można dotknąć, wziąć do ręki - np. konkretne  programy komputerowe na nośnikach - potrzebne do rozwoju określonych umiejętności.

Przez pojęcie „multimedia” – rozumie się  zarówno tradycyjne środki umożliwiające różnorodny przekaz informacji: telewizor, radio, magnetowid, jak też komputer ze wszystkimi elementami tj. monitorem, drukarką, skanerem, kartą muzyczną, kartą graficzną, głośnikami, mikrofonem etc.

Multimedia” mają jeszcze jedno znaczenie – jest to całokształt komunikatów oraz narzędzi technologii informacyjnej, jakimi dysponuje człowiek w procesie poznania świata. Ich cechą charakterystyczną jest aktywność odbiorcy w trakcie pracy z nim oraz ogromna możliwość wykorzystania ich w świecie wirtualnym.
Edukacja medialna musi więc łączyć informację masową i wiedzę z umiejętnościami i kompetencjami jakie wykształcą się w  procesie nauczania medialnego.


 Podstawowymi zadaniami musi więc być:

A. Wdrożenie pojęć z zakresu świata mediów

B. Charakterystyka mediów masowych i multimediów

C. Selekcja nadmiaru informacji


IV  Rola nauczyciela w edukacji medialnej


 

Obecnej każdy  nauczyciel powinien poszukiwać  ciekawych form i metod pracy z mediami. Powinien też mieć  świadomość, że najbardziej kolorowy podręcznik nie zastąpi  udziału mediów w procesie nauczania i wychowania. Celem zreformowanej szkoły są dobre podręczniki opatrzone dodatkowo materiałami i pomocami medialnymi. Brzmi jak truizm, ale  nauczyciele powinni dążyć do tego, by każda lekcja była atrakcyjna, dawała oczekiwane rezultaty i budziła radość oraz motywację do nauki. Aby to się mogło mieć miejsce, klasy muszą zamienić się w pracownie wyposażone w kolorowe i ciekawe dostosowane do wieku media. Praktyka pokazuje, ze nawet najdrobniejsze pomoce typu rzutnik, ksero etc. SA dla ucznia urozmaiceniem codziennej szkolnej monotonii.


W ramach szeroko pojętego  planu rozwoju edukacji medialnej reformatorzy do najważniejszych spraw zaliczyli:


A. Sukcesywne wyposażenie szkół w pracownie komputerowe.

B. Zakup odpowiedniego oprogramowania.

C. Przygotowanie nowych podstaw programowych obowiązujących we wszystkich polskich szkołach.

D. Pomoc w opracowaniu i przyjęciu wzorcowych programów nauczania i podręczników.

 E. Stworzenie szerokie oferty kierunku studiów podyplomowych dla nauczycieli informatyki

  i nauczycieli innych przedmiotów.

(W. Książek, „Rzecz o reformie edukacji” Warszawa 2001, s.99).

Opracowała:

Joanna Janik

Gimnazjum n 5 w Lesznie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie