Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan współpracy z rodzicami

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5595 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Do najważniejszych zadań przedszkola zaliczyć należy prawidłowe kształtowanie współpracy z rodzicami. Aby proces ten przebiegał harmonijnie i jak najbardziej efektywnie , należy go właściwie zaplanować. Przedstawiam propozycję takiego planu , jako schemu działań .

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
I półrocze roku szkolnego 2005/2006
Grupa dzieci 6 – letnich , wychowawczyni : Małgorzata Bebel


Lp.

Formy współpracy


Termin realizacji

Sposoby realizacji

1.
2.

Spotkanie o charakterze integracyjnym ( zebranie organizacyjne).Pedagogizacja rodziców

-wrzesień
2005 r.- cały rok

- wzajemne poznanie
- zapoznanie ze Statutem przedszkola
- poznanie organizacji pracy
- poznanie ramowego rozkładu zajęć
- poznanie oferty zajęć dodatkowych
- omówienie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu
- wypełnienie przez rodziców kart : odbioru dzieci , ich dowozu , zgody na udział dziecka w imprezach wyjazdowych
- określenie zasad i form współpracy
- zapoznanie rodziców z programami wybranymi do pracy w grupie
- zapoznanie z programami : autorskimi , innowacyjnym
- wypełnienie przygotowanych przez wychowawczynię kart informacyjnych o dziecku
- przyjmowanie zgłoszeń rodziców nt. indywidualnych preferencji , bądź problemów żywieniowych dziecka
- poznanie „służbowej drogi” rozwiązywania problemów ( konsultacje rodziców z wychowawcą, ewentualnie z dyrektorem)
- zapoznanie rodziców z sylwetką dziecka spełniającego wymagania stawiane przez szkołę
- charakterystyka okresu rozwojowego dziecka 6 – letniego
- zapoznanie z podręcznikami wybranymi do pracy z dziećmi
- zapoznanie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych oraz
spotkań teatralnych
- propagowanie kampanii społecznej: ”Cała Polska czyta dzieciom”
- zapoznanie z kompetencjami Rady Rodziców
- wybór Rady Rodziców


- przekazywanie artykułów związanych z problematyką wychowawczą
- przekazywanie informacji nt. problemów , na jakie mogą napotykać dzieci
- organizowanie warsztatów ze specjalistami ( psycholog , pedagog , pediatra)
- opracowywanie , kolporaż biuletynów informacyjnych przez wychowawczynię

3.

Święto pieczonego ziemniaka.

- październik

-pomoc rodziców w organizacji
wspólne zabawy

4.

„Cała Polska czyta dzieciom” – udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej.

- cały rok

-zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu
-czytanie przyniesionych ze sobą książek w przedszkolu , odwiedzanie grupy

5.

„Urodziny Kubusia Puchatka”- w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

-październik

-pomoc w przygotowaniu przez dzieci prezentów dla Kubusia
-pieczenie ciasta urodzinowego dla Kubusia oraz świętującej jego urodziny grupy
6.


7.


Wróżby andrzejkowe.


„Zapalamy znicze”
- listopad


-listopad
-pomoc w organizacji spotkania andrzejkowego

-wyjazd pod Pomnik Nieznanego Żołnierza , złożenie kwiatów , zapalenie zniczy; porządkowanie terenu wokół pomnika – obecność mam , wykonanie przez nie zdjęć

8.

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie wyników obserwacji i diagnozy wstępnej.-listopad

-„Szkoła wychowania” – warsztaty psychologiczno –pedagogiczne
-posumowanie wyników obserwacji wstępnej oraz diagnozy pedagogicznej - przekazanie pisemnych informacji , opracowanych przez wychowawczynię , dla każdego dziecka
-przedstawienie kierunków pracy kompensacyjnej i stymulacyjnej
-omówienie problematyki zachowań dzieci
-omówienie szczegółów dotyczących spotkania z Mikołajem
-wybór sposobu obdarowywania dzieci
- planowanie akcji pomocy rodzinom – akceptacja udziału w aukcji świeczników
-przekazanie kart bilansowych otrzymanych od pielęgniarki
-omówienie form wspomagania dzieci w procesie nabywania sprawności i umiejętności

9.

Górnicze święto

-grudzień

-zaproszenie dziadka jednego z przedszkolaków, w stroju galowym; opowiadanie o pracy w kopalni , przekazanie dzieciom czako oraz emblematów górniczych

10.
Spotkanie z Mikołajem
-grudzień
-pomoc w organizacji uroczystości
-przygotowywanie prezentów dla dzieci
-wykonywanie pamiątkowych zdjęć przez mamę

11.12.

„Regionalny konkurs świąteczny”„Akcja świątecznej pomocy”

-grudzień-grudzień

-pomoc rodziców w pozyskiwaniu naturalnych materiałów do prac plastycznych przeznaczonych na konkurs (słoma , wydmuszki , piórka , itp.)

-udział rodziców w aukcji świeczników z masy solnej wykonanych przez dzieci
-zbiórka artykułów żywnościowych dla rodzin wymagających wsparcia

13.

Spotkanie z rodzicami . Podsumowanie realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w I półroczu .

- luty 2006

-przekazanie informacji nt. stopnia realizacji programów wybranych do pracy z dziećmi
-przekazanie pisemnych informacji , opracowanych przez wychowawczynię nt. osiągnięć dzieci oraz podsumowujących diagnozę semestralną
-omówienie pracy kompensacyjnej i stymulacyjnej
-przekazanie informacji nt. grupy
-omówienie „Praw dziecka” , dyskusja z rodzicami
-pogadanka nauczyciela nt. pozycji dziecka w rodzinie
- omówienie form współpracy przedszkola z instytucjami ( Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna , Ośrodek Pomocy Społecznej )
-omówienie przez wychowawczynię kształtowania się procesu usamodzielniania dzieci
-propozycja wyjazdu na „Zielone Przedszkole” , omówienie założeń
-podziękowania dla rodziców za pomoc w działalności grupy , przedszkola
-wypełnienie ankiet przez rodziców nt.: oczekiwań , realizacji zadań przez przedszkole, realizacji programu informatycznego
-rozmowy indywidualne
-propozycje indywidualne kierowane do rodziców nt. możliwości skorzystania z konsultacji w poradni pedagogiczno –psychologicznej


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
II półrocze roku szkolnego 2005/2006
Grupa dzieci 6-letnich , wychowawczyni : Małgorzata BebelLp.

Formy współpracy


Termin realizacji

Sposoby realizacji

1.

Pedagogizacja rodziców

- marzec 2006

-Warsztaty ze specjalistami z dziedziny psychologii
-wypełnianie ankiet przez rodziców


2.

Konkursy związane ze Świętami Wielkanocnymi

- marzec 2006

-pomoc rodziców w przygotowywaniu prac konkursowych , pozyskiwaniu materiałów naturalnych


3.

Akcja świątecznej pomocy pn.: ”Niespodzianki od zajączka”


-kwiecień 2006

-udział rodziców w aukcji wykonanych przez dzieci prac plastycznych
-zbiórka artykułów żywnościowych

4.

„Zielone Przedszkole”
(maj 2006)

- kwiecień /maj 2006

-spotkanie organizacyjne związane z możliwością wyjazdu 3 – dniowego w góry
-omówienie warunków pobytu , ustalenie ceny oraz programu wyjazdu
-pomoc rodziców podczas organizacji

5.

„Święto Rodziców”

-maj 2006

-uczestnictwo rodziców w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
-oglądanie występów dzieci
-udział w konkursach , zabawach z dziećmi
-oglądanie wystawy prac dziecięcych


6.

„Najpiękniejsze bajki świata”

-maj 2006

-pomoc w organizacji oraz przeprowadzeniu konkursu plastycznego o zasięgu regionalnym
-pozyskanie sponsorów
-udział w posiedzeniu komisji konkursowej


7.

Wyjazdy , wycieczki

-maj/czerwiec

-pomoc w organizacji oraz udział w wyjazdach na wycieczki
-opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz potrzebującymi wsparcia

8.

„Bajkowy Dzień Dziecka”

- 29 maj 2006

-pomoc rodziców w organizacji oraz przebiegu święta dzieci w naszej placówce, na szczeblu gminnym
-pozyskanie sponsorów
-czuwanie nad zabawami dzieci
-udział przedstawicieli Rady Rodziców w imprezie

9.

Zajęcie otwarte

-maj 2006

-udział rodziców w zajęciu otwartym obrazującym możliwości dzieci oraz ich osiągnięcia

10.

Spotkanie z rodzicami. Podsumowanie realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2005/2006.
Osiągnięcia dzieci.

-czerwiec 2006

-podsumowanie całorocznej pracy w grupie
-osiągnięcia dzieci , ich możliwości oraz problemy , na które napotykają – forma opisowa oraz ustna , zaprezentowana przez wychowawczynię
-omówienie wyników pracy kompensacyjnej i stymulacyjnej , uwagi
-omówienie organizacji uroczystości przedszkolnej związanej z pożegnaniem przedszkola przez 6-latków
-podziękowanie rodzicom za współpracę
-życzenia osiągania przez dzieci sukcesów szkolnych
-ankieta dla rodziców dot. programu autorskiego realizowanego w grupie
-rozmowy indywidualne
-indywidualne omówienie wyników konsultacji psychologiczno – pedagogicznych w powiatowej poradni
-rozmowy indywidualne – wg potrzeb


11.

„Pożegnanie starszaków”

-czerwiec 2006

-pomoc rodziców w organizacji uroczystości
-występy dzieci
-podziękowanie za całoroczną współpracę rodzicom przez wychowawczynię
-podziękowania ze strony rodziców dla wszystkich pracowników placówki
-wspólna biesiadaOpracowanie : mgr Małgorzata Bebel

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie