Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konkurs dla kl. IV - VI Czy znasz język polski

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9352 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Odpowiadając na propozycję Rady Języka Polskiego związaną  z obchodami Roku Języka Polskiego zorganizowaliśmy konkurs Czy znasz język polski. Do udziału w konkursie zaprosiliśmy  szkoły podstawowe z terenu nasze gminy oraz jedną spoza. Wszystkie odpowiedziały pozytywnie. 07.04.06. odbył się etap wewnątrzszkolny. Polegał on na rozwiązaniu,opracowanych przeze mnie zadań testowych przez uczniów klas IV - VI.Testy zostały sprawdzone przez polonistów wg załączonego klucza Na podstawie wyników każda szkoła wyłoniła sześcioosobowa drużynę, która będzie reprezentować swoją szkołę w Wewnątrzszkolnym turnieju o puchar PRZYJACIELA POLSKIEJ MOWY.

Zadania dla uczniów kl. IV
KONKURS
„Czy znasz język ojczysty” etap wewnątrzszkolny
1.      Wpisz nazwy podanych części mowy.
jutro -.........            
koncercie - .........           
na - ........                              
przyjemnie - .......                
słuchać - .......                      
oraz - .......                                         
2.      Podkreśl bezokoliczniki.
 
nić, iść, pleść, móc, pleśń, biec,  poznać, biegać, boleć,
 
skoczyć, złość, kość,  wieźć, wieść, boleść
3.      Od podanych czasowników utwórz formy bezokoliczników.
piszę -                    ………………..
mogą -                   ………………..
kupiliście -        ………………..
upiekła-                  ………………..
przywieziemy -                 ………………..
4. Utwórz odpowiednie formy wyrażeń, stosując się do wskazówek zapisanych nawiasach

mały chłopiec (C. l.mn.) -             . ………………...
moja mama (N. l. p.) -                  ………………….
złociste zboże (D. l. mn.) -               ………………….
uparty osioł (W. l.p.) -                ………………….
smaczny kalafior (B. l. p.) -                 ……………….....

5. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym.
gorący -                                    …………………
hałas -                         …………………
nienawiść -                  ………………....
góra -                           …………………
łagodnie -                                   …………………
6. Od podanych przymiotników, tam gdzie to możliwe, utwórz przysłówki.
dobry -                         …………………
drewniany -            ………………....
kulturalny -            …………………
miodowy -             …………………
zły -                              …………………
7. W podanych zdaniach podkreśl podmioty linią pojedynczą, a orzeczenia podwójną.
W naszym lesie rosną rzadkie okazy drzew liściastych.
 
On nigdy nie dostał jedynki.
8. Każde z podanych zdań oznajmujących przekształć na pytające i rozkazujące.
1.Napisałeś bardzo długie wypracowanie.
a)pytające………………………………………………………………
b)rozkazujące…………………………………………………………..
2.Jutro jedziemy na wycieczkę w góry.
a)pytające………………………………………………………………
b)rozkazujące…………………………………………………………..
3.Po obiedzie Tomek wyniesie śmiecie.
a)pytające………………………………………………………………
b)rozkazujące…………………………………………………………..
9. Do podanych w kolumnie A związków frazeologicznych dobierz wyjaśnienia z kolumny B. Podkreśl wybraną odpowiedź.
 
            A                                                         B
iść ręka w rękę  -                                              iść razem
                                                                                    iść bezpiecznie
                                                                                    iść, trzymając się za ręce
 
bujać w obłokach -                                            latać
                                                                                    spać
                                                                                    marzyć
 
być alfą i omegą -                                                być pewnym siebie
                                                                                  wszystko wiedzieć
                                                                                    znać język grecki
 
zbijać bąki -                                                      nudzić się
                                                                                    leniuchować
                                                                                    łapać owady
 
wyzionąć ducha -                                              ziewać
                                                                                    wzdychać
                                                                                    umrzeć
 
9. Wyjaśnij pisownię wyrazów.
uwierzyć - ......
kucharz - .........
brzoza - ...........
pieniężny - ......
nieład - ...........
róża - ..
kształt - ...........
niezły -
nie najgorszy - ......
amfibii - ...........


Zadania dla uczniów kl. V

KONKURS
„Czy znasz język ojczysty” etap wewnątrzszkolny
 
1. Od podanych bezokoliczników utwórz formy 2 os. l.p. cz. przeszłego, rodzaju męskiego i żeńskiego.
ciągnąć -                      ……………                ……………
mruknąć -                     ……………                ……………
kopnąć -                       ……………                ……………
pragnąć -                      ……………                ……………
pójść -                          ……………                ……………
2. Określ tryb, osobę, liczbę, a tam, gdzie to możliwe, również czas i rodzaj podanych czasowników.
umilkł - ...............
chcieliby - ...........
pisz - ...................
zrobiłbym - .........
niech jedzą - .......
 
3.      Utwórz odpowiednie formy czasowników.
 
czytać (1. os. l.mn. tr.rozk.) - .......................................
myśleć (2.os.l.mn. r.m.-os.tr. przyp.) - .........................
jeść (1.os. l.p.cz. przyszłego.) - ....................................
tańczyć (2.os. l. mn.cz. przyszłego, r. nm.-os.) - ..........
ryzykować (1. os. l. p.tr. rozkazującego ) – ..................
 
4.      Zapisz wyrażenia w liczbie mnogiej, w przypadku podanym w nawiasie a następnie określ ich rodzaj.
ogromny kosz (M)………………………………………………..
pilny uczeń (N.) ………………………………………………….
ciekawy film (C.)…………………………………………………
wyścigowe konie (N.)…………………………………………….
małe dzieci (W.)………………………………………………….
5.      Zapisz liczby jako liczebniki zbiorowe i przyporządkuj im odpowiedni rzeczownik, podkreślając go.
(9)……………………………….nożyc, stołów, łyżek
(11)……………………………..braci, dzieci, sióstr
(20)……………………………..szczeniąt, psów, gęsi
(2)………………………………skrzypiec, ulic, domów
(42)…………………………….drzew, piskląt, robaków
 
6.      Od podanych czasowników niedokonanych utwórz po dwa czasowniki dokonane.
lecieć -………………………………………………………….
gotować -……………………………………………………….
myśleć -…………………………………………………………
grzać -…………………………………………………………..
prać -……………………………………………………………
7.      Utwórz brakujące stopnie przymiotników i przysłówków i nazwij rodzaj stopniowania.
 
równy

wyższy
najwyższy
rodzaj stopniowania
niski
 
 
 
 
 
najgorszy
 
stalowy
 
 
 
 
bardziej słoneczny
 
 
 
mniejszy
 
 
dobrze
 
 
 
 
8.      Określ podane zdania biorąc pod uwagę:
a)liczbę orzeczeń
b)cel wypowiedzi
c)zabarwienie emocjonalne
Jak będziesz dużo gadał, to zechcę.
a) .................
b) .................
c) .................
Nie boję się!
a) .................
b) .................
c) .................
Dać ci w ucho?!
a) .................
b) .................
c) .................
Taki z ciebie wielki elegant?
a) .................
b) .................
c) .................
Przestań kłamać i zejdź mi z drogi.
a) .................
b) .................
c) .................
9.      W podanych związkach frazeologicznych uzupełnij brakujące wyrazy.
 
a) ronić  ......…………………
b) mieć anielską  ………………
c)  …………………..  Achillesa
d)  …………………..muru nie przebijesz.
e) Komu w drogę ,temu ……………………
f) Każdy sobie …………………..skrobie.
g) Wybiera się jak ………………..za morze.
h) …………...…….kołem się toczy.
i) niedźwiedzia ………………………
j) Na złodzieju czapka  ………………………
10. Zbuduj zdania ze spójnikami: albo ,gdyż, lecz, więc ,natomiast. Pamiętaj o poprawnej interpunkcji.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
 
11.  Wyjaśnij pisownię podanych wyrazów.
zachmurzony -………………………..............................................
ósmy -………………………………..............................................
główny -…………………………………......................................
młodzież -…………………………………....................................
bandaż -……………………………………....................................
12. Dopisz łącznie lub rozdzielnie.
nie                                                                               by –
…………dobry                                                            niech…………
………….najgorszy                                              warto…………
…………..mam                                                        posprzątać…….
…………..widział                                            wykonali………
…………..zgoda                                             jak…………….
…………..grzecznie                                        można…………


Zadania dla uczniów kl. VI

KONKURS
„Czy znasz język ojczysty” etap wewnątrzszkolny
 
 
1.      Nazwij podane części mowy. Podkreśl nieodmienne.
bardzo - …………………….              pod -……………………………
chyba -………………………            może - …………………………
jasny -……………………….            oknem -………………………...
halo! -……………………….            więc -…………………………..
ja -…………………………..            osiemnaścioro -…………………
2. Wyrażenia zapisane w nawiasach zastosuj w odpowiedniej formie.
W starym zamczysku brakowało (4 drzwi) ………………………
(2 harcerze) ……………………………………….stali na warcie.
Zasadziłem w ogrodzie (7 krzewów) ……………………………..
Pod (wiele względów)…………………………są one wyjątkowe.
Spotkałam się z (kilku przyjaciół) ………………………………..
3. Przekształć  zdania z czasownikiem w stronie czynnej na zdania z czasownikiem w stronie biernej lub odwrotnie.
a) Współcześni uważali Bolesława Śmiałego za wzór męstwa.
................................................................................................................
b) Jego waleczność była często wychwalana przez rycerzy.
................................................................................................................
c) Jednak Biskup Stanisław skarcił jego postępowanie.
................................................................................................................
d) Król postawił go przed sądem.
................................................................................................................
e) Wcześniej uwagi biskupa były lekceważone przez monarchę. ................................................................................................................
4. Dopisz wyrazy o podobnym  znaczeniu.
sympatyczny - ……………… ładne - ………………..
mądra - ………………………biec - ………………….
mówić - ………………………pisać - ………………….
książka - ……………………. dom -…………………….
rano -………………………mokro - ……………………
5. Nadaj zdaniom przeciwną treść przez zastąpienie orzeczeń wyrazami o znaczeniu przeciwnym.
a)      Kupiła samochód.
............................................................................................................
b)      Zmartwiła ich ta informacja.
............................................................................................................
c)      Moja ulubiona drużyna wygrała mecz.
............................................................................................................
d) Wstał bardzo późno.
............................................................................................................
e) Odjechaliśmy z radością.
............................................................................................................
 
6. Podkreśl orzeczenia  w podanych zdaniach.
a) Janek był dzisiaj u babci.
b) Babcia była trochę przygnębiona.
c) Dowiedziałem się z ogłoszenia, że kolega sprzedaje swój rower.
d) Zostałem laureatem ostatniego konkursu plastycznego.
7. Określ rodzaje podmiotów w podanych zdaniach i ustal, jakimi częściami mowy są wyrażone.
a) To mnie zupełnie nie interesuje.             ………………………………...
b) Nie mam doświadczenia w gotowaniu.             …………………………..
c) Za to pomysłów mi nie brakuje.             ………………………………...
d) On tego nie zrobił.               ……………………………………………
e) Mamie zrobiło się smutno.             ………………………………………
8. Określ funkcje składniowe:
a) rzeczowników: Tata Ali jest nauczycielem.
………………………………………………..
 
b) przymiotników: On zjadł obfity posiłek, a ja jestem głodny.
……………………………………………………………….....
c) zaimków: Ktoś musi jej w takiej chwili pomóc.
………………………………………………………………......
d)czasowników: Stojący zazdroszczą siedzącym.
…………………………………………………………………....
9. Wyjaśnij znaczenie podanych związków frazeologicznych.
 
a) żyć jak pies z kotem -………………………………………………..
b) kupować kota w worku -…………………………………………….
c) mówić co ślina na język przyniesie -………………………………..
d) mówić bez ogródek -………………………………………………...
e) siedzieć jak mysz pod miotłą -………………………………………
 
10. Wyjaśnij pisownię podanych wyrazów.
  • ogród -……………………………………………………………
  • skrócić -………………………………………………………….
  • szósty -…………………………………………………………...
  • ważyć -…………………………………………………………...
  • mrożonka -……………………………………………………….
  • scharakteryzować -……………………………………………….
  • zharmonizować -…………………………………………………
  • kalendarz -………………………………………………………..
  • odzież -…………………………………………………………...
  • nie zawsze -……………………………………………................
11. Wybrane wyrazy wpisz w odpowiednie kolumny.
twój, mróz, szczegół, zorza drzwi, zachmurzyć się, dróżka, bliżej, pejzaż, trochę, suchy, schronisko, iskrzyć
 
ó wymienne

rz wymienne
ż wymienne
ch wymienne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Popraw błędy w podanych zdaniach.
a) Twoi przyjaciele są moimi przyjacielami.
.............................................................................
b) Cofnął się do tyłu bo się przestraszył.
...............................................................................
c) Jutro zapytam się go o to.
.................................................................................
d) Po wielu latach zapomniała o źle, które jej  wyrządzono.
.................................................................................
e) Siedzę, i myślę i zastanawiam się.
...................................................................................

opracowała Anna Buda

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie