Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Korespondencja międzyszkolna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2035 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM KORESPONDENCJI MIĘDZYSZKOLNEJ DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚĆ PISANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI. (dla klasy II Szkoły Podstawowej) Opracowany przez Ewę Żmudzką

Listy w programach nauczania zjawiają się bardzo wcześnie. Z ich analizy wynika, że uwzględniają one zasadę „stopniowania trudności” w zakresie zdobywania przez uczniów umiejętności związanych z redagowaniem tej formy wypowiedzi.
Korespondencja wspiera i stymuluje aktywność własną dziecka. Inspiruje samodzielne poszukiwania, rozwija zainteresowania intelektualne. Poprzez korespondencję międzyszkolną dzieci mają większą, wewnętrzną motywację do działania. Opracowałam program z myślą o doskonaleniu umiejętności pisania przez uczniów dłuższych form wypowiedzi.

CELE EDUKACYJNE
-kształtowanie umiejętności posługiwanie się poprawnym językiem w mowie i w piśmie;
- doskonalenie umiejętności redagowania wielozdaniowych, spójnych wypowiedzi;
- kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycznego i poprawnego pod względem ortograficznym pisania tekstów;
- doskonalenie czytania ze zrozumieniem;
- wdrażanie do uważanego słuchania wszelkich form przekazu jako podstawowego warunku ich aktywnego odbioru,;
- wdrażanie do świadomości stosowania trafnych środków językowych w zależności od adresata , treści i rodzaju wypowiedzi;
- rozwijanie zainteresowań uczniów;

ETAPY PRACY NAD LISTEM
1. Dyskusja nad treścią listu.
2. Wspólne lub indywidualne zredagowanie i zapisanie listu na tablicy.
3. Przeprowadzenie analizy lub korekty tekstu.
4. Przepisywanie tekstu do zeszytu.
5. Przepisywanie listu na papier listowy.
6. Ozdobienie listu.
7. Zaadresowanie koperty.
8. Przesłanie listu. (Ponieważ listy będą przekazywane za pośrednictwem nauczycieli, dzieci nie naklejają znaczków na koperty. Planuję , że dzieci będą pisać jeden list w miesiącu).

TREŚCI NAUCZANIA

I. MÓWIENIE I SŁUCHANIE
1. Formułowanie pytań w związku z interesującymi uczniów tematami.
2. Prowadzenie przez dzieci kulturalnych rozmów z rówieśnikami.
II.CZYTANIE I OPRACOWYWANIE TEKSTÓW
1. Czytanie tekstów zmierzające do osiągnięcia płynności, poprawności i wyrazistości.
2. Ciche czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów.
III. PISANIE
1. Porządkowanie zdań w rozsypankach zdaniowych jako przygotowanie do układania spójnej wypowiedzi wielozdaniowej.
2. Zbiorowe pisanie listów.
3. Zbiorowe i indywidualne pisanie życzeń z różnych okazji.
4. Ćwiczenia w płynnym i czytelnym pisaniu.
IV. ORTOGRAFIA
1. Poznanie zasad pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi.
2. Stosowanie wielkiej litery w korespondencji.
3. Pisanie wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu.
4. Pisanie wyrazów z ą, ę w różnych pozycjach.
5. Pisanie wyrazów z rz wymiennym i niewymiennym.
6. Poznanie zasady pisowni wyrazów z rz po spółgłoskach.
7. Poznanie zasad pisowni wyrazów z ó, niewymiennymi oraz wyrazów z h i ż.
8. Pisanie skrótów wyrazów: pt., np., itd…
9. Przepisywanie zdań i krótkich tekstów pisanych.
V. GRAMATYKA
1. Zgodność formy rzeczownika z przymiotnikiem.
2. Poprawne łączenie w zdaniu czasownika z rzeczownikiem.
3. Układanie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących i wykrzyknikowych.
VI. SŁOWNICTWO, FRAZEOLOGIA, SKŁADNIA
1. Poznawanie wyrazów wieloznacznych.
2. Gromadzenie wyrazów o znaczeniu podobnym i przeciwnym.
3. Gromadzenie wyrazów wokół podanego tematu.
4. Rozwijanie zdań poprzez dodawanie wyrazów.
5. Układanie zdań z podanych wyrazów ze zmianą form gramatycznych.

OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA
1. Potrafi poprawnie, w rozwiniętej, uporządkowanej formie wypowiadać się na temat przeżyć i własnych doświadczeń.
2. Kulturalnie prowadzi rozmowę.
3. Czyta teksty poprawnie i wyraziście.
4. Umie czytać cicho ze zrozumieniem.
5. Płynnie, czytelnie, estetycznie i bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania.
6. Umie korzystać ze słownika ortograficznego, dba o poprawność ortograficzną.
7. Potrafi napisać krótki, swobodny tekst na określony temat.
8. Umie zredagować i zapisać życzenia z różnych okazji.
9. Rozpoznaje różne formy wypowiedzi pisemnej: list, opowiadanie, opis, zaproszenie, ogłoszenie, zawiadomienie.
10. Potrafi adresować listy i karty pocztowe.
11. Pisze poprawnie pod względem ortograficznym.
12. Umie poprawnie budować zdania.
13. Potrafi przekształcić zdanie pojedyncze na zdanie złożone i odwrotne.
14. Potrafi gromadzić wyrazy wokół określonego tematu.

PROPOZYCJA TEMATYKI ZAJĘĆ

WRZESIEŃ

  • Krąg tematyczny : „Ja i moja szkoła” List informacyjny z propozycją wspólnej korespondencji
PAŹDZIERNIK
  • Krąg tematyczny : „Ja i moja szkoła” Koleżanki i koledzy ,ich imiona i nazwiska. Nawiązanie kontaktów koleżeńskich .
LISTOPAD
  • Krąg tematyczny : „Ja i moja szkoła” Nasza „nowa” szkoła .Nazwa, patron szkoły
GRUDZIEŃ
  • Krąg tematyczny : „Ja i moja rodzina” Tradycje rodzinne –Święta Bożego Narodzenia. Wysłanie samodzielnie wykonanej karty z życzeniami
STYCZEŃ
  • Krąg tematyczny : „Ja i mój rozwój” Zainteresowania i uzdolnienia, twórcze działania
LUTY
  • Krąg tematyczny : „Moja miejscowość, mój region” Przedstawienie rodzinnej miejscowości
MARZEC
  • Krąg tematyczny : „Moja ojczyzna- Rzeczpospolita Polska” Nasz kraj, nasza stolica
KWIECIEŃ
  • Krąg tematyczny : „Moja ojczyzna- Rzeczpospolita Polska” Uroczystości państwowe i religijne (wysłanie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych)
MAJ
  • Krąg tematyczny : „Ja i moja rodzina” Różne formy spędzania czasu wolnego.
CZERWIEC
  • Poznajmy się bliżej- spotkanie integracyjne. (można wykorzystać przekaz dźwiękowy na taśmie magnetofonowej)
Zadania ewaluacji
Kryteria
Metody
Zebranie informacji n atemat efektów realizacji programu
Umiejętność pisania listu

Prezentacja samodzielnie napisanych listów

Rozwijanie współpracy w grupie
Obserwacja

Analiza listów

Wywiady

Spotkania integracyjne

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie