Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Komputer w przedszkolu specjalnym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1719 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

W dzisiejszym świecie rynek informatyczny rozwija się w zawrotnym tempie. Komputery i techniki multimedialne (programy komputerowe, filmy, gry na płytach CD) stały się nieodłącznym elementem nauczania stosowanym w szkolnictwie.

„Program nauczania i wychowania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” zakłada, że do realizacji zadań rewalidacyjnych należy wykorzystać wszystkie możliwości jakie stwarza placówka. Nie sposób pominąć więc w rewalidacji wspomagania komputerowego.

Na rynku pojawia się coraz więcej programów edukacyjnych wykorzystywanych przez terapeutów. Proponowane w nich zadania polegają m. in. na identyfikowaniu obrazków, klasyfikowaniu, układaniu puzzli, wskazywaniu brakujących elementów, wypełnianiu kolorowanek. Programy te rozwijają pamięć, usprawniają spostrzegawczość, wydłużają czas koncentracji uwagi. Nie uwzględniają jednak specyfiki potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Większość proponowanych zadań okazuje się dla nich za trudna. Niejednokrotnie zadania wymagają opanowanej umiejętności czytania i pisania, rozumienia poleceń związanych z obsługą programów np. kliknij, przeciąg, naciśnij, zaznacz, spacja, enter, wydrukuj. Ponadto często zbyt atrakcyjna forma zadań (barwna szata graficzna, wielość elementów na ekranie, liczne efekty dźwiękowe, animacje) utrudnia dzieciom ze złożoną niepełnosprawnością ich wykonanie. Podobnie długie i złożone instrukcje mogą utrudniać wykonanie zadań. Realizacja zadań wymaga także sprawnego posługiwania się myszką, precyzji ruchów, co nie jest rzeczą łatwą dla dzieci z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej. Jedynie odpowiednie oprzyrządowanie (dostosowana klawiatura, myszka- trackball) ułatwiłoby dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z komputera.

Biorąc to pod uwagę, do realizacji zadań rewalidacyjnych staramy się dobierać takie programy lub ich elementy, które nie tylko bawią, ale i wydłużają koncentrację uwagi, rozwijają koordynację wzrokowo – ruchową, orientację w przestrzeni, kształcą percepcję wzrokowo – słuchową, pamięć czy myślenie przyczynowo – skutkowe, a także są dostosowane do potrzeb i możliwości naszych wychowanków.

W naszym przedszkolu podczas zajęć rewalidacyjnych wykorzystujemy elementy takich programów jak: Sokrates 101, Sokrates 102, Matematyka na wesoło, Wesołe przedszkole Bolka i Lolka, ABC z Reksiem, Kubusiowe przedszkole, Crayola, Słownik obrazkowy dla dzieci, Klik uczy w zielonej szkole, Liczaki, Porusz umysł- ćwiczenia dla zerówki i inne.

Dla przykładu przedstawiamy opis niektórych programów:

"JUŻ WIEM" G. Stano, M. Drewnowska - zabawa edukacyjna dla dzieci’ jest pomocą dydaktyczną przeznaczoną dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest zgodna z „Programem wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”, ma za zadanie realizować cele wyznaczone przez ten program, w tym cel główny edukacji osób głębiej upośledzonych umysłowo, którym jest wszechstronny rozwój na miarę ich indywidualnych możliwości. Proponowana zabawa edukacyjna może przyczynić się do realizacji wielu celów programu, a w szczególności:

 • wyrobienie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach i przestrzegania zasad bezpieczeństwa,

 • poznanie środowiska społecznego i przyrodniczego.

 • kształtowanie umiejętności nadawania i odbioru informacji drogą werbalną lub pozawerbalną,

 • kształtowanie umiejętności wykonywania prostych operacji umysłowych: porównywania, uogólniania, odnajdywanie związków przyczynowo-skutkowych,

 • poznanie elementarnych pojęć matematycznych, niezbędnych do funkcjonowania w środowisku.

 • nauczenie czytania i pisania w zakresie możliwym do osiągnięcia.

MOJE PIERWSZE ABC” (Optimus Nexus) – program w wesoły
i obrazowy sposób zapoznaje z literami wprowadzając w naukę czytania
i pisania. Dziecko poznaje litery oraz zaczynające się od nich wyrazy, uczestnicząc w różnych grach i zabawach, które nie tylko uczą, ale także rozwijają spostrzegawczość oraz wyobraźnię. Poznawanie liter ułatwia dziecku czytana przez lektora pomoc. Każde zadanie zawiera podpowiedź, wyjaśniającą co należy zrobić. Podkład muzyczny dostosowano do dziecięcej percepcji. Są tutaj gry, zabawy, plansze, filmy i zdjęcia.KLIK UCZY CZYTAĆ” (WSiP) – program ten polecany jest dzieciom
w wieku przedszkolnym do nauki i zabawy, które mają problemy z analizą i syntezą wyrazów. Program składa się z trzech części. W części pierwszej wykorzystano około 200 wyrazów, które są przedstawione graficznie. Istota tej części są ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej. Następna część to zapoznanie z literami. Każda litera wprowadzana jest w oparciu o różne ciekawe dialogi, scenki, zagadki poparte ciekawą animacją. Teksty są zróżnicowane. W części trzeciej jest możliwość podpisywania przy pomocy klawiatury obrazków. Reasumując, „Klik uczy czytać” to multimedialny elementarz, który rozmawia z dzieckiem, cieszy się z jego postępów w nauce, reaguje na błędy, chwali zachęca do zabawy, podpowiada, powtarza po kilka razy jedno ćwiczenie.KOLORY I KSZTAŁTY” (Albion) – to połączenie dwóch edukacyjnych programów: „Pokoloruj Świat” oraz „Świat Kształtów”, przeznaczonych dla dzieci w wieku 3-9 lat. Program zawiera mnóstwo ćwiczeń i zabaw dydaktycznych, obrazkowe zgadywanki, kolorowanki, dzięki którym najmłodsi szybko nauczą się barw, figur geometrycznych, rozbudują wyobraźnię przestrzenną i poznają podstawowe kolory. Maluchy zdobędą umiejętność rozpoznawania figur geometrycznych w przedmiotach, a szukając elementów wspólnych na rysunkach wykształcą spostrzegawczość. Autorzy programu korzystając ze sposobów współczesnej metodyki nauczania przedszkolnego, połączyli tu dwa aspekty dziecięcej ekspresji: zabawy i chęci zdobywania nowych umiejętności.

ZOSTAŃ MAŁYM PICASSO” (Moving Pxels) – oto „dźwiękowe malowanie myszką po ekranie”. Coś co przykuwa uwagę nie tylko maluchów. Dzieci mogą ćwiczyć koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo – ruchową, Ołówek, pędzel i kubeł z farbą to „wybuchowa mieszanka” dla młodych talentów. Swoje prace mogą ozdobić gotowymi elementami. Stemple i litery alfabetu na pewno dodadzą uroku „komputerowym dziełom”. By bawić się programem nie trzeba umieć czytać. Wykorzystywane narzędzi nie tylko widać ale i słychać.MOJE PIERWSZE ZABAWY MATEMATYCZNE” (Optimus Nexus) – program ten jest przeznaczony głównie dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki w szkole. Celem programu jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych dziecka i kształtowanie umiejętności zaliczanych do dziecięcego liczenia. Wszystko, co zawiera program odpowiada naturalnemu poziomowi rozwoju dziecka. Program został opracowany tak, aby dziecko mogło gromadzić doświadczenia logiczne i matematyczne. Natomiast w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, elementy tego programu wspomagają kształtowanie pojęcia liczby naturalnej.MÓWIĄCE OBRAZKI- to program, który wspomaga proces edukacyjny w zakresie ogólnego rozwoju, jak również usprawniania aparatu mowy i słuchu. Ułatwia i przyspiesza przyswajanie wiadomości, uatrakcyjnia proces edukacji. Może być wykorzystywany w pracy z dzieckiem z uszkodzeniem słuchu. Umożliwia trening słuchu dziecka dzięki połączeniu w całość informacji graficznej i dźwiękowej. Program składa się z pogrupowanych tematycznie rozdziałów: zwierzęta, dom, instrumenty muzyczne, środki transportu. Każdy rozdział to kilkanaście plansz z ilustracjami i odpowiadającymi im dźwiękami (odgłosami, określeniami).LOGO-GRY- to zestaw 10 programów wspomagających proces terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy. Atrakcyjna forma graficzna i ciekawa fabuła gier uprzyjemnia proces terapii, motywuje dziecko do ćwiczeń, pobudza do mówienia. W przypadku dzieci z uszkodzeniami słuchu pozwala „ujrzeć” na ekranie swój głos. Logo-gry to programy mające zachęcić dziecko do wydawania dźwięków, pobudzać je do mówienia. W rezultacie podawania dźwięku na mikrofon na ekranie np. :

 • pojawiają się ciekawe, kolorowe wzory graficzne (Logo-linia);

 • piłka zaczyna się obracać (Logo-Piłka);

 • komputer z opóźnieniem powtarza głoski, słowa i zwroty wypowiedziane przez dziecko na zasadzie prostej zabawy w „przedrzeźnianie” (Logo-Papuga);

 • samolot wznosi się i omija pojawiające się na jego drodze góry i zbiera leżące na swojej drodze diamenty (Logo-Samolot).

Prosta obsługa LOGO-Gier pozwala na samodzielną pracę dziecka z komputerem przy niewielkiej kontroli terapeuty.Komputer w naszym przedszkolu staje się doskonałym narzędziem wspierającym rozwój dzieci. Z naszego doświadczenia, możemy stwierdzić, że multimedialne programy komputerowe powinny być:

 • dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,

 • wspomagające rozwój psychofizyczny dziecka,

 • atrakcyjne pod względem treści, grafiki i formy,

 • pozbawione elementów agresji i przemocy,

 • dostosowane do posiadanego sprzętu komputerowego,

 • łatwe w obsłudze,

 • przystępne cenowo,

Podczas pracy rewalidacyjnej warto wykorzystywać programy edukacyjne lub niektóre ich elementy, ponieważ :

 • poprzez zabawy multimedialne dziecko doskonali sprawności manualne, rozwija pamięć, spostrzegawczość,

 • ćwiczenia rewalidacyjne są mniej męczące i nużące a czas ćwiczeń wydaje się krótszy, jest to dobra motywacja do ćwiczeń,

 • dziecko z m.p.dz. daje możliwość pisania,

 • wydłuża się czas koncentracji uwagi,

 • dzieci odzyskują wiarę we własne siły,

 • jest możliwa indywidualizacja pracy z każdym dzieckiem,

 • można różnicować tempo pracy, stopniować trudności, stosować różną liczbę powtórzeń w zależności od potrzeb,

 • można zapisywać efekty prowadzonej terapii (monitoring).

Szczególną wartość terapeutyczną mają programy graficzne, które wpływają na usprawnianie psychomotoryki oraz „zmuszają” dzieci
do ogromnej koncentracji. Rysowanie za pomocą komputera wymaga
od dzieci w wieku przedszkolnym zaangażowania emocjonalnego.

Przedstawione propozycje wykorzystania programów multimedialnych w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pozwalają na stwierdzenie, że komputer jest atrakcyjnym środkiem dydaktycznym, uzupełniającym klasyczne metody nauczania. Umożliwia indywidualną, bezstresową pracę dziecka. Podczas rewalidacji wspomaganej komputerem czas koncentracji dzieci jest dłuższy niż podczas nauczania w tradycyjny sposób.Anna Marek

Iwona Świerżewska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie