Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 765 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Od września jestem nauczycielem stażystą w SOSW w Toruniu. Uczę przedmiotów zawodowych i przysposobienia obronnego. Realizuję swój plan rozwoju zawodowego.

PLAN DZIAŁANIA


ZADANIE


FORMA REALIZACJI

TERMIN

OSOBY WSPIERAJĄCE


SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż *(§ 6 ust. 2 p.1)

Poznanie procedur awansu zawodowego

? Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia


? Warsztaty:” ABC nauczyciela stażysty”


Wrzesień 2005r.

Opiekun stażu,
prowadzący warsztaty

Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego, zaświadczenie

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu


Bezpośrednia rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu

Wrzesień 2005r.

Opiekun stażu

Omówienie zasad współpracy, kontrakt

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych

Harmonogram lekcji obserwowanych i prowadzonych

Wrzesień 2005r.

Opiekun stażu

Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły


Analiza dokumentacji, udział w Radach Pedagogicznych, zebraniach zespołu przedmiotowego

Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r

Dyrektor, opiekun stażu, przewodniczący zespołu

Lista obecności, potwierdzenie prowadzących

Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami

Obserwacja, udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego, udział w Radach Pedagogicznych

Wrzesień 2005r.

Dyrektor, opiekun stażu, przewodniczący zespołu

Organizacja zajęć własnych

Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania oraz sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (np. dziennik lekcyjny, arkusze ocen, księga zarządzeń itp.)


Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników, opracowanie rozkładu programu nauczania (przedmioty: technologia i materiałoznawstwo- zawód: stolarz, rysunek techniczny i konstrukcje- zawód: stolarz, przysposobienie obronne

Wrzesień 2005r. – Październik 2005r.

Dyrektor, opiekun stażu

Prawidłowo prowadzona dokumentacja, przedmiotowy system oceniania i rozkład programu nauczania

Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych

Wrzesień 2005r. – Październik 2005r.

Opiekun stażu, inspektor bhp

Zaświadczenie


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, itp.

Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r.

Opiekun stażu

Teczka stażysty

Przygotowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego

Autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego

Maj 2006r.

Opiekun stażu

Sprawozdanie
z realizacji stażu

Rozwijanie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
*(§ 6 ust. 2 p.2)


Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu

? Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy,
aktywny udział w WDN, warsztatach i kursach

? lektura czasopism pedagogicznych, psychologicznych i przedmiotowych

? oraz książek o tematyce
pedagogiczno-psychologicznej
i przedmiotowej


Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r.

Dyrektor, opiekun stażu, prowadzący warsztaty i kursy

Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu


Pisemne omówienie tematyki wybranych numerów czasopism

Pisemna prezentacja jednej z przeczytanych książek


Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
„Światowy Dzień Zdrowia” (festyn)
„Pamiętajcie o ogrodach” -różnorodność sposobów negatywnego i pozytywnego oddziaływania ludzi na środowisko

Dzień festynu
Dyrektor, opiekun stażu, samorząd szkolny
Sprawozdanie z przeprowadzonych działań

Doskonalenie multimedialnych technik pracy

? Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego

? Przygotowanie materiałów na zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem komputera


Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r.

Opiekun stażu

Teczka stażysty
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji

Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r.
Samodzielna praca z opiekunem stażu
Autorefleksja, autoanaliza

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§ 6 ust. 2 p.3)


Zapoznanie
z programem wychowawczym szkoły
i opracowanie planu lekcji wychowawczych

? Na podstawie programu wychowawczego szkoły opracowanie planu lekcji wychowawczych
? Kształtowanie właściwych postaw moralnych


Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r.

Opiekun stażu, pedagog szkolny, nauczyciele zespołu ds. programu wychowawczego

Opracowany plan wychowawczy lekcji wychowawczych

Poznanie sytuacji wychowawczej i środowiska uczniów

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji, rozmowa, wywiad, współpraca z rodzicami


Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r.

Opiekun stażu, pedagog szkolny, dyrektor

Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas

Obserwacja i analiza możliwości uczniów

Wsłuchiwanie się w potrzeby i możliwości uczniów - indywidualizacja

Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r.

Opiekun stażu

Uatrakcyjnienie zajęć, dopasowanie tematyki do potrzeb i możliwości uczniów, odpowiednie motywowanie uczniów do nauki


Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów

? Udział w kursach i szkoleniach

? Lektura pedagogiczna
i psychologiczna


Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r.

Opiekun stażu, osoby prowadzące szkolenia i kursy

Zaświadczenia, prezentacja literatury

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§ 6 ust. 2 p.4)


Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela

Obserwacja lekcji, omówienie i zapisanie jej wyników

2 razy w miesiącu Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r.


Opiekun stażu, nauczyciele

Wnioski z obserwacji

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Opracowanie scenariusza lekcji, konsultacja

1 raz w miesiącu Wrzesień 2005r. –
Maj 2006r.


Opiekun stażu

Scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
Maj 2006r.
Dyrektor, opiekun stażu
Teczka stażysty


Toruń, dnia 20.09.2005r.

opracowała: Mieczysława Jankowska-Kacprzak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie