Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Metoda ośrodków pracy jako realizacja zadań rewalidacyjnych w klasach I – III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 18994 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Metoda ośrodków pracy to całościowe nauczanie. Pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Metoda ośrodków posiada specjalną konstrukcję systemu lekcyjnego. Lekcje jednego dnia tworzą podstawową jednostkę dydaktyczną – dzienny ośrodek pracy prowadzony przez nauczyciela danej klasy. Nauczyciel wychodzi z jednego zagadnienia, stanowiącego centrum, wokół którego grupuje się inne, bezpośrednio z nim wiążące się problemy.


               Spis treści:

1.      Zarys historyczny metody ośrodków pracy.
2.      Konstrukcja jednostki dydaktycznej metodą ośrodków pracy.
3.      Przykład zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy w klasie I dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym.


Zarys historyczny metody ośrodków pracy.


Metoda ośrodków pracy wprowadzona została w Polsce przez Marię Grzegorzewską w latach 20-tych ubiegłego stulecia. Wywodzi się z metody ośrodków zainteresowań opracowanej na początku XX wieku przez belgijsiego lekarza i pedagoga Ovide Decrolyego.
Wprowadzona w Polsce do szkolnictwa specjalnego metoda ośrodków zainteresowań była przystosowywana do polskich warunków i modyfikowana przez pracowników Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej.
Po II wojnie światowej coraz częściej krytykowano metodę ośrodków zainteresowań. Przez kilka lat obowiązywał zakaz stosowania jej w szkołach specjalnych. Metoda ośrodków powróciła do szkół dzięki pracownikom PIPS-u w 1956 roku jako metoda ośrodków pracy. Po krytyce środowiska nauczycielskiego zaprzestano nauczania tą metodą w klasach starszych, zalecana była tylko dla klas 1-4.
Konstrukcja jednostki dydaktycznej metodą ośrodków pracy.
Metoda ośrodków pracy to całościowe nauczanie. Pozwala łączyć działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Jest to szczególnie ważne ze względu na specyficzne właściwości psychofizyczne uczniów z upośledzeniem umysłowym, którzy mają duże trudności w różnicowaniu, wnioskowaniu, samodzielnym myśleniu, abstrahowaniu, wiązaniu logicznych całości, wnioskowaniu, samodzielnym myśleniu, orientacji w nowej sytuacji.
               Metoda ośrodków posiada specjalną konstrukcję systemu lekcyjnego. Lekcje jednego dnia tworzą podstawową jednostkę dydaktyczną – dzienny ośrodek pracy prowadzony przez nauczyciela danej klasy. Nauczyciel wychodzi z jednego zagadnienia, stanowiącego centrum, wokół którego grupuje się inne, bezpośrednio z nim wiążące się problemy. Temat szczegółowy stanowi fragment szerszego zagadnienia. Dzienne ośrodki składają się na ośrodki tygodniowe, te z kolei tworzą ośrodki okresowe i dalej ośrodki roczne.


W dziennym ośrodku pracy wyróżniamy następujące etapy:
1.      zajęcia wstępne;
2.      praca poznawcza – obserwacja, kojarzenie;
3.      ekspresja;
4.      zajęcia końcowe.
              
W metodzie ośrodków nie ma sztywnego podziału na przedmioty nauczania, a realizacja treści z języka polskiego, matematyki, techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego pozostaje w ścisłym związku z poznaniem środowiska społeczno – przyrodniczego.

Przykład zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy w klasie I dla uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym


Temat ośrodka tygodniowego: Ubiór dziecka w zależności od pory roku.

Temat ośrodka dziennego: Nasze buty.

4 godziny – język polski, matematyka, środowisko społeczno–przyrodnicze, w-f

I Cele dydaktyczne:
-        poznawanie butów przeznaczonych na różne pory roku,
-        wprowadzenie głoski i litery „B”, „b”,
-        analiza i synteza słuchowo – wzrokowa wyrazu buty,
-        ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania litery „b”,
-        nauka pisania małej litery „b”,
-        rozpoznawanie cyfr od 1 do 8, ustawienie szeregu liczbowego,
-        porównywanie liczb.

Cele wychowawcze:
-        wdrażanie do poszanowania butów,
-        zwracanie uwagi na właściwe zachowanie uczniów podczas zajęć szkolnych.

Cele rewalidacyjne:
-        ćwiczenia w mówieniu: właściwe nazywanie przedmiotów,
-        kształcenie percepcji wzrokowej,
-        ćwiczenia manualne, usprawniające właściwe funkcjonowanie ręki w czasie pisania.

II Formy pracy:
-        zespołowa,
-        indywidualna praca dziecka w czasie wykonywania niektórych ćwiczeń samodzielnych pod kierunkiem nauczyciela.

III Metody pracy:
-        słowne: rozmowa, Formułowanie odpowiedzi na pytania,
-        poglądowe: pokaz przedmiotów, ćwiczenia na obrazkach,
-        ćwiczenia praktyczne: praca na indywidualnej karcie ucznia.

IV Pomoce dydaktyczne:
-        tablica obecności, kalendarz pogody,
-        alfabet do rozpoznawania liter i układania wyrazów,
-        obrazki do ćwiczeń rewalidacyjnych,
-        napisy i obrazki do ćwiczeń ekspresyjnych,
-        nagrania melodii rytmicznych do zabawy ruchowej.

V Przebieg zajęć:
1.      Zajęcia wstępne:
-        proste obliczenia matematyczne, przeliczanie: ile jest dziewczynek, ilu chłopców, porównywanie za pomocą znaków <, >, =,
-        uzupełnianie kalendarza pogody,
-        przypomnienie pory roku (zagadki o przedwiośniu),
-        zabawa ruchowa związana z przybyciem wiosny
„Czym powitać cię wiosenko?” rytmiczne wymawianie tekstu piosenki, ćwiczenia ruchowe, wyklaskiwanie, wystukiwanie rytmu,
-        ćwiczenia rewalidacyjne:
rozpoznawanie przedmiotów na obrazkach, analiza sylabowa i głoskowa wyrazu, układanie wyrazów na tablicy magnetycznej.
2.      Praca poznawcza – obserwacja i kojarzenie:
-        wprowadzenie do tematu – rozmowa z dziećmi na temat butów przyniesionych do sali,
-        analiza i synteza słuchowa wyrazu buty – rozpoznawanie głoski na początku wyrazu, podział wyrazu na sylaby, podział wyrazu na głoski,
-        analiza i synteza wzrokowa wyrazu buty (przypięcie na tablicy obrazka przedstawiającego buty i etykietki wyrazu buty,
-        rozpoznawanie znanych liter w wyrazie buty i wyodrębnienie nowej litery „b”,
-        pokaz litery „b” – ćwiczenia wprowadzające do nauki pisania,
-        wodzenie palcem po śladzie przygotowanym na karcie pracy indywidualnej,
-        układanie litery „b” z włóczki po śladzie,
-        pisanie samodzielne litery „b” w powietrzu,
-        układanie litery „b” z rozsypanki (rozcięta litera „b”),
-        próba samodzielnego pisania litery „b” na kartonie mazakiem,
-        pisanie po śladzie litery „b”, łączenie kropek,
-        samodzielne pisanie litery „b”,
-        odwzorowywanie wyrazu buty,
-        czytanie wyrazów z literą „b” ułożonych sylabami: bu-ty, ba-lo-ny, ba-na-ny, odwzorowywanie wyrazów (literę „b” zaznaczamy na kolorowo)
-        ćwiczenia matematyczne:
-        zabawa kartami matematycznymi przedstawiającymi różne buty, przeliczanie kart, porównywanie kto ma więcej
-        zapis na tablicy, np. 3 = 3,  4 > 3,  7 < 8,
-        samodzielna praca: przeliczanie, dobieranie par,
-        kolorowanie butów, podpisywanie 2+2+2+2=8.
3.      Ekspresja:
–       zabawa: zgadnij, czyje to pantofle?
–       zabawa: zgadnij, kto zmienił swoje miejsce?
–       Czytanie prz nauczyciela wiersza o literce „b”.
4.      Zajęcia końcowe:
-        ocena pracy, porządkowanie sali,
-        pożegnanie z dziećmi·.

[1]· Doroszewska J., Pedagogika specjalna, Wrocław 1981,

Kosińska A., Polak A., Żiżka D., Uczę metodą ośrodków pracy, Warszawa 1999.

Irena Dzierbicka
Nauczyciel nauczania początkowego

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie