Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan wychowawczy dla klasy I szkoły podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1224 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Celem wychowania jest ukształtowanie wśród uczniów takich postaw i umiejętności, aby mogli oni właściwie oceniać postępowanie własne oraz innych osób, aby aktywnie uczestniczyli w zyciu rodziny, klasy i szkoły.Ponizej prezentuję "Plan pracy wychowawczej dla klasy I" opracowany na podstawie "Programu wychowawczego szkoły", w której pracuję.

PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZEJ  DLA  KLASY  I  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
ZAGADNIENIA
WYCHOWAWCZE
CELE
OPERACYJNE
ZADANIA
WYCHOWAWCZE
ODPOWIEDZIALNI
TERMIN
REALIZACJI
UWAGI
 
Ja i moja:
-          klasa
-          szkoła
-          rodzina
UCZEŃ:
Zna kolegów z klasy, ich zainteresowania oraz przyzwyczajenia.
 
Zna normy właściwego zachowania i zgodnie z nimi postępuje.
 
 
 
 
 
 
 
Dostrzega problemy swoje oraz innych, stara się je rozwiązywać.
 
 
 
 

Potrafi być tolerancyjnym wobec innych.
 
 
 


Z szacunkiem odnosi się do członków swojej rodziny
 
Przeprowadzenie gier integrujących zespół klasowy.
 
 
 Zapoznanie uczniów ze „Statutem szkoły”, czyli dokumentem regulującym jej funkcjonowanie.
 
Omówienie praw i obowiązków ucznia.
 
Opracowanie „Klasowego kodeksu postępowania” – podpisanie kontraktu.
 
Wybór Samorządu Uczniowskiego.
 
Przygotowanie scen dramowych umożliwiających uczniom znalezienie się w sytuacjach trudnych oraz ustalenie najbardziej optymalnych sposobów ich rozwiązania.
 
Zachęcanie dzieci do stosowanie komunikatu JA w sytuacjach trudnych.
 
Wyjaśnienie znaczenia słowa „tolerancja”.
 
„Inny nie znaczy gorszy” – przeprowadzenie rozmowy o ludziach upośledzonych oraz mających inny niż nasza kolor skóry.
 
Pogadanka o roli i znaczeniu rodziców oraz dziadków w codziennym życiu.
 
Przygotowanie upominków dla babci i dziadka oraz mamy i taty z okazji ich święta.

 
wychowawca
 
 
 
wychowawca
 
 

wychowawca
 
wychowawca
uczniowie
 
wych., uczniowie
 
wychowawca
 
 
 


wychowawca
 
 
wychowawca
 

wychowawca
 
 


wychowawca
 
 
wychowawca
 
IX 2005 r.
 
 
 
X 2005 r.
 
 

IX 2005 r.
 
IX 2005 r.
 
 
X 2005 r.
 
II 2005 r.
 
 
 


X 2005 r.
 
 
IX 2005 r.
 

IX 2005 r.
 
 


I i V 2006 r.
 
 
I i V 2005 r.
 
 
 
Prezentuje swoje umiejętności
 
Zorganizowanie następujących uroczystości:
- „Pasowanie na ucznia”
- „Andrzejkowe wróżby i czary”
- „Mikołajki”
- „Klasowa Wigilia”
- „Święto Rodziny”
 
Udział w „Tygodniu uprzejmości” oraz konkursie na najbardziej kulturalną klasę.

 
wych., uczniowie
 
 
 
 
 
 

wych., uczniowie
 
 

X 2005 r.
XI 2005 r.
XII 2005 r.
XII 2005 r.
V 2006 r.
 
 
Godło i hymn państwowy.
UCZEŃ:
Zna i szanuje symbole narodowe oraz wie jak się wobec nich zachować.
 


Bierze udział
w patriotycznych uroczystościach organizowanych w szkole.
 
 
Zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi (barwy, godło) a także
z hymnem „Jeszcze Polska nie zginęła” (zwrócenie uwagi na podniosły charakter utworu oraz sposób zachowania się podczas jego słuchania).
 
Uczestnictwo w następujących uroczystościach:
- „Święto Odzyskania Niepodległości”
- „Święto Uchwalenia Konstytucji
 3 Maja”
 
 
wychowawca
 
 
 wychowawca
 
X 2005 r.
 
 
 
 
XI 2005r.
V 2006 r.
 
 
Skawina – miasto sercu najbliższe.
UCZEŃ:
Potrafi wymienić nazwy kilku zabytków znajdujących się na terenie miasta.
 
Zna legendy o Skawinie.
 
 
Zorganizowanie wycieczki do centrum Skawiny w celu poznania zabytkowych budowli (Ratusz, Kościół Szymona i Judy Tadeusza, pałacyk „Sokół”).
 
 
Zapoznanie uczniów najpopularniejszymi z legendami o Skawinie.
 
wychowawca
 
 
 
 
wychowawca
 
III 2006 r.
 
 
 
 
III 2006 r.
 
 
Poznajemy Patrona naszej szkoły.
 
 
 
 
 
 
 
 

Korzystamy
z propozycji różnych instytucji kulturalnych.
UCZEŃ:
Potrafi powiedzieć kilka zdań o Stanisławie Wyspiańskim. 
 
 
 
 
 
 

UCZEŃ:
Umie nazwać osoby pracujące nad powstaniem filmu i przedstawienia teatralnego.
 
Wie jak należy zachować się w kinie i teatrze.
 
 
„Kim był St. Wyspiański i dlaczego został patronem naszej szkoły?” – pogadanka.
 
Obejrzenie reprodukcji malarskich oraz utworów poetyckich artysty.
 
Spacer w okolice dworu, do którego przyjeżdżał St. Wyspiański.
 
Czynny udział w obchodach „Święta Patrona Szkoły”.
 
 


Realizowanie treści kształcenia wynikających z ośrodka tematycznego „Spotkanie ze sztuką”.
 
 
 
Pogadanka na temat zachowania w kinie i teatrze.

 
wychowawca
 
 

wychowawca
 

wychowawca
 

wych., uczniowie
 
 wychowawca
 
 
 
 

wychowawca
 
X 2005 r.
 
 
X 2005 r.
 
X 2005 r.
 
X 2005 r.
 
 
XI 2005 r.
 
 
 
 

XI 2005 r.
 
 
Bezpiecznie w domu, szkole i na ulicy.
UCZEŃ:
Zna podstawowe zasady związane z poruszaniem się po drogach.
 
Zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach –  ćwiczenia praktyczne w terenie.
 
Zorganizowanie spotkania z policjantem w ramach ogólnopolskiej akcji „Odblaskowe pierwszaki”.
 
 
wychowawca
 
 


dyrektor
 
XI 2005 r.
 
 


XI 2005 r.
 
 
W zdrowym ciele zdrowy duch.
UCZEŃ:
Rozumie znaczenie aktywności ruchowej dla psychicznego i fizycznego zdrowia człowieka.
 
„Nasze zdrowie zależy od nas” – realizacja ośrodka tematycznego wynikającego z treści kształcenia.
 
Realizacja programu profilaktycznego „Magiczne kryształy”.
 
Udział w ogólnopolskim programie profilaktycznym „Zachowaj trzeźwy umysł”.
 
Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego – wyjazdy na basen, zawody sportowe.
 
 
wychowawca
 
 

wychowawca
 

wychowawca
 
 

wychowawca
 
III 2006 r.
 
 
I
I 2006 r.
 

V 2006 r.
 
 

cały rok
 
 
Jaki jestem?
UCZEŃ:
Dostrzega i prezentuje swoje mocne i słabe strony.
 
„Moje wady i zalety” –  autoprezentacja dzieci.
 
Przeprowadzenie psychozabawy  „Czy jestem dobrym kolegą”.
 
 
wychowawca
 

wychowawca
 
IV 2006 r.
 

XII 2005 r.
 
 
 
Książka oraz inne źródła informacji.
UCZEŃ:
Wie gdzie znajduje się biblioteka szkolna, potrafi wypożyczyć książkę.
 
Poznaje podstawy pracy
z komputerem.
 
 
„Uroczyste przyjęcie pierwszaków do grona czytelników” – spotkanie
z bibliotekarzem.
 
 
Organizowanie zajęć w pracowni komputerowej.

 
bibliotekarz
 
 
 

wychowawca
 
I 2006 r.
 
 
 

raz w miesiącu
 
 
Człowiek i najbliższe otoczenie.
UCZEŃ:
Dostrzega piękno otaczającej go przyrody.
 
Zna pozytywny
i negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko.
 
 
Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy.
 
 
Włączenie się do akcji:
- „Sprzątanie Świata”
- "Zbiórka surowców wtórnych”.
 
Udział w obchodach „Dnia Ziemi”.
 
„Człowiek wróg czy przyjaciel środowiska” – pogadanka.
 
 
wychowawca 
 
 

wychowawca
 
 
 
wychowawca
 
wychowawca
 
cały rok
 
 
 

IX 2005 r.
cały rok
 
IV 2006 r.
 
IV 2006 r.
 
 
 
Współpraca
 z rodzicami
RODZICE:
Aktywnie uczestniczą
w zebraniach, interesują się funkcjonowaniem dzieci w szkole.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mają wpływ na planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej.
 
Organizowanie zebrań z rodzicami:
-  przekazywanie informacji o postępach uczniów
-  ukierunkowanie pracy z dziećmi w domu
-  przeprowadzenie pedagogizacji na temat:
 
„Statut szkoły – dokument zawierający przepisy regulujące jej funkcjonowanie" .

„Istota kształcenia zintegrowanego. Sposoby oceniania uczniów.
Treści kształcenia i wychowania w klasie I”.

„Praca domowa ucznia”.

   
Zapraszanie rodziców na indywidualne spotkania oraz „dni otwarte”
w celu podjęcia skoordynowanych oddziaływań  dydaktyczno – wychowawczych w stosunku do poszczególnych uczniów.
 
Zapoznanie z projektem „Planu wychowawczego”
i „Harmonogramu wycieczek” – uwzględnienie propozycji rodziców.
 
Pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych.
 
 
wychowawca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


wychowawca
 
 
 

rodzice
 
wg harmonogramu
opracowanego przez dyrektora
 
 
 
 
 
 
 
 
 wg harmonogramu
 
 
 


IX 2005 r.
 cały rok
 
 
 
 Autor artykułu: Agnieszka Siata

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie