Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3583 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jestem nauczycielem stażystą i uczę jęz. angielskiego w szkole podstawowej.We wrześniu ubiegłego roku skorzystałam z "pomocnej dłoni" bywalców Literki. Teraz mam nadzieję że moja publikacja pomoże innym. Pozdrawiam:)

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela jęz. angielskiego w Szkole Podstawowej nr
-

na stopień nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2005/2006

Data rozpoczęcia stażu: 01.IX.2005 r
Czas trwania stażu: do 30.V.2006 r
Opiekun stażu:Prawidłowa organizacja swojego czasu pracy w szkole i umiejętne nawiązywanie kontaktów z otoczeniem
LP

ZADANIE

FORMY REALIZACJI

OSOBY WSPIERAJĄCE

TERMIN
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
1
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dyrektor szkoły, opiekun stażu,bibliotekarka
IX. 05
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego
2
Nawiązanie kontaktu między stazystą i opiekunem stażu

Bezpośrednia rozmowa
zawarcie pisemnego kontraktu pomiędzy stażystą i opiekunem
Opiekun stażu
IX.05
Opracowanie zasad współpracy
3
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych oraz prowadzonych

opracowanie zakresu oraz tematów zajęć
Opiekun stażu
IX.05 – V. 06
Scenariusze zajęć oraz potwierdzenie opiekuna stażu
4
Poznawanie literatury pedagogicznej

Czytanie literatury pedagogicznej
Opiekun stażu, bibliotekarka
IX.05 – V. 06
Refleksja
5
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, planów hospitacji oraz przeprowadzonych zajęć, wniosków, recenzji przeczytanych lektur
Opiekun stażu
IX.05 – V. 06
Teczka stażysty
6
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
V. 06
Sprawozdanie z realizacji stażu
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
1
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

Udział w Radach Pedagogicznych, zespole przedmiotowym jęz.angielskiego, spotkania i rozmowy z pracownikami szkoły
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, przewodniczący zespołu przedmiotowego, bibliotekarka
IX.05 - V. 06
Lista obecności na radach, zespole przedmiotowym jęz.angielskiego, potwierdzenie prowadzących
2
Zapoznanie się z rozkladem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy pomiędzy dyrektorem i pracownikami

Obserwacja na bieżąco, uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej
Dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun stażu
IX.05 – V. 06
Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołu przedmiotowego jęz.angielskiego
3
Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statutu szkoły, Regulaminu Pracy i wynagradzania, WSO, WDN, programu wychowawczego i profilaktyki oraz dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dziennikami zajęć wychowawczych, rozkładami zajęć itp.

Analiza dokumentacji, dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
Analiza Planu Wynikowego
Dyrektor, opiekun stażu, bibliotekarka
IX/X.05
Dokonane wpisy w dziennikach
Propozycje zmian w Planie Wynikowym adekwatnie do mozliwości oraz specyfiki pracy z grupami uczniów
4
Poznanie podstawowych zasad BHP w szkole

Lektura obowiązujących aktów prawnych, uczestnictwo w szkoleniu
Dyrektor, opiekun stażu, inspektor BHP
IX-XI. 05
Oświadczenie
o znajomości przepisów oraz świadectwo ukończenia kursu
Rozwijanie umiejętności dydaktycznych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków
1
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego

Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników z uwzględnieniem: wykorzystania czasu na lekcji, stosowanych środków dydaktycznych, sposobu prowadzenia zajęć, zajęć pozalekcyjnych sprzyjających rozwojowi zainteresowań ucznia.
Opiekun stażu, dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny
Min. raz w miesiacu IX.05 – V.06
Udokumentowane spostrzeżenia oraz wnioski z hospitacji
2
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora

Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Dyrektor, opiekun stażu
Min. raz w miesiącu IX.05 – V.06
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności

Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji.
Praca samodzielna, z opiekunem stażu

Na bieżąco
Autorefleksja, autoanaliza, ustalenie tematyki szkoleń celem podniesienia kwalifikacji
4
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym oraz samokształceniu
Zbieranie informacji wzbogacających warsztat pracy, udział w warsztatach i kursach.
Lektura czasopism pedagogicznych, psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej.
Dyrektor, opiekun stażu, bibliotekarka, doradcy metodyczni
W ciągu trwania stażu
Świadectwa, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
Refleksja nad przeczytanymi pozycjami.


5
Wspomaganie aktywności oraz zainteresowań uczniów w zakresie jęz.angielskiego, wiedzy o Wielkiej Brytanii oraz multimedialnych metod samoedukacji

Udział wychowanków w kole jęz. angielskiego poświęconemu aspektom nie objętym programem nauczania.
Dyrektor, nauczyciele jęz. angielskiego, nauczyciel informatyki (dostęp do pracowni)

Cały rok


Sprawozdanie z działalności koła języka angielskiego.

6
Wykorzystanie posiadanych umiejętności dotyczących multimedialnych technik pracy

Publikacja w Internecie planu rozwoju.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Nauczyciel informatyki
W trakcie stażu
Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
Posiadanie wiedzy z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umiejętność poszukiwania źródeł informacji o uczniu
1
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków

Rozmowa, wywiad
Opiekun stażu, pedagog szkolny, dyrektor, wychowawca, nauczyciele, rodzice
Cały rok
Charakterystyka poszczególnych uczniów lub grupy uczniów w wybranej przez siebie formie.
2
Poznanie instytucji pomocnych w sprawach wychowawczych
Własne poszukiwania, rozmowa w zespole wychowawczym, uzyskanie informacji od osób kompetentnych
Pedagog szkolny, opiekun stażu, dyrektor
X/XI.05
Poświadczenie pedagoga szkolnego
3
Pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Udział w szkoleniu, lektura pedagogiczna i psychologiczna
Opiekun stażu, bibliotekarka, osoby prowadzące kursy
Na bieżąco
Zaświadczenia, własne notatki
4
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
Dyrektor, opiekun stażu
V. 06
Teczka stażysty

Aleksandra Kępczyńska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie