Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Polityka fiskalna i monetarna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4100 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Poniżej przedstawiam test z podstaw ekonomii dla klay II Technikum Ekonomicznego z zakresu polityki fiskalnej i monetarnej. Występują w nim zarówno pytania otwarte jak i zamknięte dla dwóch grup. W pytaniach z wyboru jest jedna poprawna odpowiedź.


Polityka fiskalna i monetarna kl. 2 TE gr.1

Wybierz prawidłową odpowiedź, uzupełnij lub napisz


1. Popyt spekulacyjny na pieniądz wynika głównie z z funkcji pieniądza jako:
a) środka wymiany
b) jednostki obrachunkowej
c) środka przechowywania bogactwa
d) środka odroczonych płatności

2. Aktualne rezerwy banku komercyjnego są równe 9.000zł, natomiast depozyty 30.000zł; jeżeli rezerwy obowiązkowe stanowią 20% depozytów, to rezerwy dobrowolne wynoszą:
a) 3.000zł
b) 6.000zł
c) 7.500zł
d) 9.000z

3. Bank komercyjny może dokonać kreacji pieniądza w wysokości równej:
a) rezerwom obowiązkowym
b) rezerwom całkowitym
c) różnicy między depozytami a rezerwami obowiązkowymi
d) przyjętym depozytom

4. Nadwyżka wydatków rządowych nad jego dochodami powoduje:
a) zmniejszenie zagregowanej podaży
b) zwiększenie zagregowanej podaży
c) zmniejszenie zagregowanego popytu
d) zwiększenie zagregowanego popytu

5. Wymień sposoby finansowania deficytu budżetowego (krótko jej opisz):
a) .........................
b) ........................
c) ........................

6. Jaką rolę odgrywa rezerwa obowiązkowa banków komercyjnych w banku centralnym?
7. Jaki będzie stan budżetu państwa, jeżeli rząd realizuje ekspansywną politykę fiskalną:
a) wykaże deficyt
b) wykaże nadwyżkę
c) będzie w równowadze

8. Biorąc pod uwagę politykę mieszaną, opisz jak zachowa się rząd i bank centralny w sytuacji nadmiernie rozkręconej koniunktury. Swoje rozważania możesz poprzeć wykresami.
9. Jaką rolę pełnią banki komercyjne?Opracowała:
Jadwiga Pszonka
Polityka fiskalna i monetarna kl. 2 TE gr.2

Wybierz prawidłową odpowiedź, uzupełnij lub napisz


1. Pojedynczy bank kreuje pieniądz:
a) gdy jego całkowite rezerwy są równe rezerwom obowiązkowym
b) udzielając kredytu
c) w większej ilości niż cały system bankowy
d) przyjmując spłatę kredytu

2. Stopa rezerw obowiązkowych wynosi 20% : w banku komercyjnym zostaje złożony depozyt gotówkowy w wysokości 1.000zł, w związku z tym bank będzie mógł udzielić kredytu maksymalnie w wysokości:
a) 200zł
b) 800zł
c) 1.000zł
d) 2.000zł

3. Wzrost skłonności ludzi do trzymania większej ilości pieniądza w formie gotówki i mniejszej w formie depozytów spowoduje:
a) wzrost podaży pieniądza
b) wzrost rezerw ponadobowiązkowych banków
c) wzrost rezerw obowiązkowych banków
d) spadek podaży pieniądza

4. Który z niżej wymienionych czynników może wywołać deficyt budżetowy:
a) wzrost stopy opodatkowania podmiotów gospodarczych
b) wzrost skłonności do inwestowania
c) wzrost świadczeń socjalnych
d) wzrost dochodu narodowego

5. Wymień i krótko opisz sposoby finansowania deficytu budżetowego.
6. Wzrost rezerw gotówkowych wpływa na możliwość kreacji pieniądza bankowego:
a) neutralnie
b) zmniejszająco
c) zwiększająco

7. Biorąc pod uwagę politykę mieszaną, opisz jak zachowa się rząd i bank centralny w sytuacji gdy w kraju panuje głęboka recesja. Swoje rozważania możesz poprzeć wykresami.
8. Dlaczego banki nie zatrzymują w swoich kasach wszystkich zdeponowanych przez klientów pieniędzy?
9. Jaką rolę w kreacji pieniądza bankowego odgrywa stopa procentowa depozytów?


Opracowała:
Jadwiga Pszonka

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie