Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2825 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Publikowana praca jest miom planem rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na kontraktowego i dotyczy stażu który odbyłem w Gimnzajum w roku szkolnym 2005/2006. Jestem nauczycielem jezyka niemieckiego.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
na stopień nauczyciela kontraktowegoKrystian Górny
Nauczyciel – język niemiecki


Zespół Szkół nr 11 w Koszalinie
Okres stażu: 01.09.2005-31.05.2005

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
Napisanie planu rozwoju zawodowego
Dyrektor szkoły opiekun stażu, bibliotekarki,
IX’05
Poprawne opracowany planu rozwoju zawodowego
2
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa,
zwarcie pisemnego kontraktu z opiekunem
Opiekun
IX’05
Opracowanie zasad współpracy
3
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
opracowanie zakresu i tematów zajęć
Opiekun stażu
IX’05 V’06
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4
Zapoznanie się z literaturą pedagogiczną
Czytanie czasopism pedagogicznych
Biblioteka
Pedagogiczna i szkolna
IX’05-V’06
Krótkie pisemne prezentacje wybranych pozycji
5
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
Opiekun stażu
IX’05-V’06
Teczka stażysty
6
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
V 06
Sprawozdanie z realizacji stażu
Zna organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły
1
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Udział w Radach Pedagogicznych, zespołach wychowawczych
Dyrektor, opiekun, lider zespołu,
IX’05 V’06
Lista obecności na radach, zespołach, potwierdzenie prowadzących
2
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów wychowawczych, spotkaniach Rady Pedagogicznej
Dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun, lider zespołu
IX’05
V 06
Organizacja zajęć własnych, udział spotkaniach zespołu
3
Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi: dzienniki zajęć wychowawczych rozkłady zajęć itp.
Analiza dokumentacji, Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Opracowanie projektu planu pracy wychowawcy
Opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych
Dyrektor, Opiekun, nauczyciele
IX/X’05
wpisy w dziennikach,
Propozycje cykli tematycznych
4
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych,
Dyrektor, opiekun stażu
IX-XI’05
Oświadczenie
o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu
5
Określenie roli wychowawcy klasy
Bezpośrednia rozmowa
Dyrektor, wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny
W czasie stażu
Uwagi w autorefleksji
Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków
1
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Opiekun, dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny
Dwa razy w miesiącu IX’05V’06
Wnioski z obserwacji i hospitacji
2
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Dyrektor, Opiekun
Raz w miesiącu IX’05 V’06
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji.
Samodzielna praca z opiekunem
Na bieżąco
Autorefleksja, autoanaliza

4
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w szkoleniowych radach pedagog.
lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych,
oraz książek o tematyce pedagogiczno - psychologicznej,
ukończenie licencjackich studiów na Bydgoskiej Akademii Pedagogicznej (Kolegium Nauczycielskie Języka Niemieckiego)

dyrektor, opiekun, bibliotekarki, metodycy CEN
W ciągu trwania stażu
Zaświadczenia, Potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu,


Lista przeczytanych książek oraz numerów czasopism.

Dyplom ukończenia studiów licencjackich
5
Wspomaganie aktywności dzieci
Udział uczniów w konkursach językowych.
Współorganizacja konkursu języka niemieckiego
Zorganizowanie i prowadzenie kółka języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży chcącej pogłębiać swoją wiedzę
Zainicjowanie współpracy (wymiany) międzyszkolnej z młodzieżą z Niemiec
Dyrektor,

Opiekun stażu

Opiekun stażu


Opiekun stażu/ nauczyciel J. niemieckiego
Cały rok

III’06

X 05-V06
Potwierdzenia od organizatorów,
Sprawozdanie z organizacji konkursu

Sprawozdanie


Sprawozdanie


7
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w internecie planu rozwoju
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Opiekun stażu, nauczyciel informatyki
W trakcie stażu
Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym
Posiada wiedzę z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umie poszukiwać źródeł informacji o uczniu
1
Zapoznanie
z programem wychowawczym szkoły i opracowanie planu pracy wychowawcy klasy I gimnazjum, opracowanie propozycji tematów lekcji wychowawczych
Wybór tematu do pracy na bieżący rok
Opiekun, pedagog szkolny, nauczyciele uczący
IX’05
Opracowany plan pracy wychowawcy gimnazjum.
2
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
Rozmowa, wywiad
Rodzice, Opiekun, pedagog szkolny, dyrektor,
X/XI’05

3
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Udział w szkoleniu,
lektura pedagogiczna i psychologiczna
Opiekun, osoby prowadzące kursy, szkolenia
Na bieżąco
Zaświadczenia, prezentacja literatury
4
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
Dyrektor, opiekun
V’06
Teczka stażysty


nauczyciel stażysta     opiekun stażu
…………………………………. …..………………………………….

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie