Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program kółka języka polskiego dla uczniów klasy V SP

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 19908 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program jest przeznaczony do realizacji na dodatkowych zajęciach w ciągu jednego semestru.

Program zajęć kółka języka polskiego
Klasa V


Autorka: Justyna Zielińska


Spis treści:

  1. Charakterystyka programu.
  2. Ogólne i szczegółowe cele realizacji programu.
  3. Treści nauczania.
  4. Procedury osiągnięcia szczegółowych celów edukacyjnych.
  5. Propozycje oceniania uczniów.
  6. Warunki realizacji programu.
  7. Sposoby ewaluacji programu.


1. Program kółka jest przeznaczony do realizacji na zajęciach dodatkowych prowadzonych w drugim semestrze roku szkolnego 2005/2006 raz w tygodniu przez 45 minut. Wykorzystuje treści zawarte w programie nauczania języka polskiego „Między nami” (DKW-4014-37/01), uwzględnia zarówno doświadczenia autorki, jak i propozycje uczniów klasy Va, którzy będą uczestniczyć w zajęciach.


2. Cele ogólne:
-  kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania

- rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności w zdobywaniu wiedzy i w działaniu

- przysposabianie do uczestnictwa w kulturze

- kształcenie nawyku ustawicznego systematycznego i planowego wzbogacania wiedzy

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie

- poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach języka polskiego w klasie V


Cele szczegółowe:
- czynne bogacenie słownictwa

- kształcenie umiejętności uzasadniania własnego stanowiska, argumentowania, kulturalnego słuchania wypowiedzi innych

- doskonalenie umiejętności poprawnej wymowy,  pięknej recytacji

- rozwijanie umiejętności analizy dzieł literackich

- doskonalenie umiejętności tworzenia form użytkowych

- zapoznanie z pracą dziennikarza

- kształcenie umiejętności aktorskich

- uczenie się konstruowania utworów poetyckich oraz opowiadań fantasy

- wyrabianie nawyku uważnego śledzenia wydarzeń kulturalnych, samodzielnego zdobywania informacji, dobierania własnej lektury  i dzielenia się swoimi doświadczeniami.3. Program przewiduje tematykę ok. 15 zajęć kółka języka polskiego.


I.                   Językowe zabawy integracyjne:

- dobieranie wyrazów pokrewnych, synonimów, antonimów

- gra słów

- kalambury

II.                Jak pięknie przemawiać i recytować:

- omówienie zasad: postawa, wymowa, poprawne akcentowanie, barwa głosu, intonacja

- interpretacja głosowa wierszy

III.             Typowe środki artystyczne dzieła literackiego:

- epitet, porównanie, metafora, onomatopeja, animizacja, personifikacja, apostrofa, pytanie retoryczne, archaizm, neologizm poetycki, zdrobnienie, zgrubienie, wyliczenie, powtórzenie, anafora, epifora, paralelizm, inwersja i ew. inne

IV.              Analiza i interpretacja utworu literackiego:

- praca w grupach – wyszukiwanie środków artystycznych, analiza rymów, określanie podmiotu lirycznego, narratora, rodzaju i gatunku literackiego, typu twórczości literackiej

V.                 Każdy z nas może być autorem... :

- tworzenie wierszy o określonej tematyce i z wykorzystaniem poznanych środków artystycznych

- konkurs na najlepsze opowiadanie fantasy


VI.              Formy użytkowe:

- tworzenie różnych form użytkowych: życzeń, przepisów, instrukcji, podziękowań, przeprosin, zapytania, zawiadomienia, zaproszenia, ogłoszenia, odezwy

VII.           Zasady kulturalnej dyskusji:

- zabawa w podejmowanie decyzji „Wybór należy do ciebie”

- sposoby argumentowania

VIII.        Zabawa w teatr:

- zbieranie słownictwa związanego z teatrem

- ćwiczenia aktorskie

IX.              Przygotowanie inscenizacji:

- przygotowanie akademii na zakończenie szkoły dla klas VI

X.                 Media w moim życiu:

- prezentacja ulubionych czasopism i gazet

- dyskusja na temat wybranych programów telewizyjnych i audycji radiowych

- rozmowa na temat pracy dziennikarza

XI.              Chcę zostać dziennikarzem

- przeprowadzanie sondaży

- pisanie artykułów

- zbieranie materiałów i dobór ciekawych tematów

XII.           „Gra w ciemno”

- quiz przygotowany przez uczniów.


W ramach działań przewiduje się również prezentację wierszy i opowiadań uczniowskich np. podczas zajęć otwartych dla rodziców, zamieszczenie prac w gazetce szkolnej bądź w gablotach oraz zorganizowanie wyjazdu do teatru lub kina. Ponadto prowadząca umożliwi uczniom wymianę poglądów na temat obejrzanych filmów czy przeczytanych książek bądź przedyskutowanie nurtujących problemów. Dlatego też zajęcia mają być niejako współtworzone przez nauczyciela i uczniów oraz prowadzone zgodnie z potrzebami i propozycjami uczestników. Dzięki temu uczniowie powinni przede wszystkim nauczyć się świadomie i twórczo uczestniczyć w życiu szkoły i w kulturze współczesnej, a także aktywnie pracować w grupie.


4. W kształceniu umiejętności przewidzianych w programie wykorzystywane będą przede wszystkim metody problemowe i aktywne, zarówno w pracy grupowej, jak i indywidualnej. Jako pomocnicze zastosowane zostaną metody podające typu projekt, wykład.


5. Podczas zajęć uczniowie będą nagradzani plusami, a następnie ocenami z języka polskiego. Przewiduje się również nagrody materialne (np. słodycze, notesy, ksiązki)  za najlepsze opowiadanie, wiersz oraz udział w quizie.


6. Zajęcia będą się odbywały w Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach w środy w godz. 13.30 – 14.20, niekiedy z wykorzystaniem magnetofonu i telewizora. Wyjście lub wyjazd odbędzie się w ustalonym terminie.


7. Na ostatnich zajęciach uczniowie wypełnią ankietę ewaluacyjną. Na bieżąco również po każdym spotkaniu będą mieli możliwość zgłaszania uwag i ewentualnych propozycji.


Autorka: Justyna Zielińska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie