Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Kolorowe kroki-lekcja palstyki wykorzystuje metody aktywizujące

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9096 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Scenariusz lekcji plastyki
dla klasy IV
Opracowała Danuta Chałupka

Przedstawiam Państwu scenariusz lekcji z plastyki poruszający zagadnienie kompozycji rytmicznej. Lekcja wykorzystuje metody aktywizujące / praca w grupie, metoda ekspresji artystycznej /.

Temat : KOLOROWE KROKI

Lekcja wykorzystuje metody aktywizujące.

Cele ogólne :
- wprowadzenie pojęcia kompozycja rytmiczna
- zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami rytmu w dziele sztuki
- uświadomienie uczniom analogii między rytmem w plastyce i rytmem w
muzyce
- doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami graficznymi
- kształcenie umiejętności pracy w grupie
- stworzenie możliwości korzystania z ekspresji plastycznej

Cele operacyjne :
Uczeń :
- zna i rozumie zasady kompozycji rytmicznej
- potrafi rozpoznać kompozycję rytmiczną
- potrafi stworzyć kompozycję rytmiczną wykorzystując przecierki / frotaż /
oraz inne odbitki graficzne
- widzi analogię między rytmem w plastyce i muzyce
- posługuje się ekspresją plastyczną
- potrafi współpracować w grupie

Metody pracy : pogadanka dydaktyczna, prezentacja, wykonanie ćwiczeń
teoretycznych w grupach, działanie muzyczno – ruchowe,
wykonanie pracy plastycznej.

Formy pracy : praca w grupach, praca indywidualna.

Materiały i środki dydaktyczne : utwór muzyczny - rytmy murzyńskie, indiańskie lub inne / magnetofon, płyta / ; plansze, reprodukcje dzieł i prace plastyczne przedstawiające różne rodzaje kompozycji rytmicznej ; kolorowe kartki do ćwiczeń teoretycznych ; podręcznik.
Materiały i narzędzia uczniów: stare buty z podeszwą o ciekawej fakturze, brystol lub szary papier, kolorowe tusze, farby plakatowe, pędzle, tłuste pastele, kartki formatu A3, klej nożyczki.

Technika : frotaż i inne odbitki graficzne.

Przebieg zajęć :

1. Powitanie.
2. Podział uczniów na kilka grup, wybór liderów. Każda grupa dysponuje
jednym arkuszem brystolu lub szarego papieru. Przygotowanie warsz -
tatu pracy.
3. Zapoznanie uczniów z celami lekcji. Zapisanie tematu lekcji do zeszytu.
4. Krótka pogadanka - przypomnienie wiadomości o kompozycji.
5. Pokaz plansz z przykładami kompozycji rytmicznej / nauczyciel nie
podaje jeszcze nazwy tej kompozycji /. Zadaniem każdej grupy jest
napisanie w paru słowach co charakterystycznego daje się zauważyć
w tych przykładach. Liderzy odczytują spostrzeżenia członków swoich
grup. Wspólne konkluzje.
6. Nauczyciel wyjaśnia ostatecznie na czym polega kompozycja rytmiczna
pokazując przykłady rytmu w dziełach malarstwa, rzeźby i architektury
/ reprodukcje /. Zapisanie do zeszytu notatki :
Kompozycja rytmiczna – regularne, miarowe powtarzanie się w
określonym porządku elementów formy. W zależności od liczby
użytych elementów, rytm może być pojedynczy, podwójny, potrójny
i złożony.
7. Każda grupa dostaje kartki ze schematami różnych kompozycji.
Zadaniem uczniów jest wskazać kompozycję rytmiczną. Liderzy pod -
noszą właściwą kartkę w górę.
8. Poszczególne grupy próbują wyklaskać poznane rodzaje rytmów.
9. Nauczyciel zwraca uwagę, że z rytmem można się spotkać również
w muzyce i tańcu, rytmiczne mogą być kroki.
10. Zainspirowanie uczniów tańcem wykonanym przez specjalnie zapro -
szoną na lekcję, szkolną grupę Cheerleaders.
11. Wszyscy uczniowie stają w kole i trzymając się za ręce wykonują rytmi -
czny taniec w takt utworu muzycznego. Każde dziecko wymyśla własne
kroki.
12. Wytłumaczenie zadania plastycznego do wykonania w grupach -
stworzenie dowolnej, wspólnie wymyślonej i uzgodnionej kompozycji
rytmicznej. Etapy pracy :
a) przyłożenie kartki do podeszwy buta i wykonanie odbitki frotażowej
za pomocą tłustych pasteli; powtórzenie czynności z wykorzystaniem
różnego obuwia ; wycięcie odbitek i zachowanie ich jako elementów
do stworzenia kompozycji rytmicznej na brystolach.
b) każda grupa maluje w dowolnym kolorze podeszwy butów / farba plakatowa /, a następnie odbija na brystolu tak, aby stworzyć wymy -
ślony wcześniej i ustalony wspólnie rytm ; wykorzystuje również
odbitki frotażowe naklejając je w odpowiednim miejscu.
13. Ewaluacja :
- analiza prac zestawionych razem / np. na podłodze /, przypomnienie
zadania plastycznego
- wybór najlepszych prac; ocena prac
- podsumowanie oraz wypowiedzi uczniów na temat zajęcia.
14. Uporządkowanie stanowiska pracy.
15. Zadanie pracy domowej / praca z podręcznikiem /.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie